Kita / Turizmas

Turizmo poveikis Lietuvos ekonomikai

0 atsiliepimų
Autorius:
Pastaruosius 50 metų turizmo industrija vystosi labai sparčiai. Kiekvienas metais vis daugiau ir daugiau žmonių keliauja, tuo įpareigodami turizmo industrijos dalyvius kurti naujas paslaugas, darbo vietas, gerinti infrastruktūra, teikiamų paslaugų kokybę. Dėl šių priežasčių, turizmo sektorius generuoja vis daugiau pajamų, bei įneša didesnį indelį į šalies ekonomiką, prisidėdamas prie BVP kūrimo.
Turizmo sektorius net tik apima didelę paslaugų bei profesijų įvairovę, bet taip pat yra susijęs su begale kitų ekonominės veiklos sričių. Jis turi įtakos transporto, statybos, mažmeninės prekybos ir daugeliui kitų sektorių, gaminančių produktus poilsiui arba teikiančių paslaugas, susijusias su poilsinėmis ir verslo kelionėmis.
Turizmo ekonomika įgauna vis didesnę reikšmę šalies ekonomikoje, nes valstybės vis daugiau lėšų skiria turizmo plėtrai – infrastruktūros modernizavimui, naujų paslaugų kūrimui, komunikacijai su kitomis šalimis, bandydamos pritraukti kuo daugiau turistų iš kitų šalių. Taip tikimasi gauti daugiau pajamų iš turizmo sektoriaus, nei jam yra skirta lėšų.
Tema aktuali tuo, kad kiekvienas mūsų mėgsta ilsėtis. Nemaža dalis Lietuvos gyventojų savo poilsį įsivaizduoja keliaudami po įvairias šalis bei susipažindami su tų šalių kultūra. Tačiau mūsų norus labai įtakoja ekonominis faktorius – mūsų „kišenės“ dydis. Juk, kad ir kaip benorėsime kur nors nuvažiuoti - be pinigų tai didelis iššūkis. Keliaujant į svečią šalį, svarbu nepamiršti gerbti tos šalies bei tenai esančio palikimo. Nesielgti taip kaip nenorėtum, kad tavo šalyje taip būtų elgiamasi ir sudaryti teigiamą įspūdį apie savą kultūrą. Taip svečios šalies gyventojai bus suvilioti aplankyti mūsų tėvynę. Ir čia atsiranda svarbiausias šios temos faktorius – turizmo ekonomika, kuri gali būti tiek teigiama, tiek atnešti žalos. Teigiama ji, tuo kad atvykstamasis turizmas šaliai teikia didelę nauda, nes ji gauna pajamų iš turistinių objektų. Tačiau šalia atsiranda ir išvykstamojo turizmo žala – juk pinigai tada yra išvežami iš šalies. Būtent, todėl temos svarba ir atsiskleidžia suvokime, kad atvykstamasis turizmas yra savos šalies „varikliukas“, kuri reikia puoselėti ir stengtis pritraukti, kuo daugiau svečių. Tai galimybė gerinti aplinką, įrengti parkus, sutvarkyti kelius, pagyvinti ekonomiką, mažinti bedarbystę, išsaugoti ir stiprinti miesto kultūrinį identitetą.
Analizuojama tema rašė tokie žymūs pasaulio mokslininkai, kaip : William S. Reece, John R. Walker, Josielyn T.Walker. Lietuvoje šiai temai savo darbus skyrė : Irena Svetikienė. Nežiūrint į tai, tokie šios temos klausimai kaip : ekonomika ir jos poveikis visuomenei diskutuojami iki šiol. Tai rodo temos aktualumą, tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu.
Darbo tikslas : išanalizuoti turizmo ekonomikos poveikį Lietuvos Respublikai ir įvertinti turizmo ekonomikos tendencijas Lietuvoje 2000 – 2010m.


Darbo uždaviniai:
1. Atskleisti turizmo sampratą, turizmo tipus ir jų charakteristiką
2. Aptarti turizmo ekonomiką įtakojančius veiksnius bei turizmo industrijos įtaką Lietuvos Respublikos ekonomikai
3. Apibūdinti turizmo verslo tendencijas Lietuvoje 2000-2010m.
Darbo struktūra: darbas susideda iš trijų dalių. Pirmoje dalyje atskleidžiama turizmo ekonomikos samprata, kuri grindžiama Lietuvos ir užsienio valstybių mokslininkų pagrįstais kriterijais. Perteikiami turizmo tipai ir aiškinama jų charakteristika, remiantis įvairaus tipo literatūra bei straipsniai. Ir aiškinamasi kaip kuriama yra turizmo vertė. Antroje dalyje aprašomi turizmo ekonomiką įtakojantys veiksniai bei jų svarba. Taip pat nagrinėjama turizmo industrijos įtaka Lietuvos Respublikos ekonomikai. Trečioje dalyje apžvelgiamos turizmo verslo tendencijos Lietuvoje.
Darbo praktinė reikšmė: nustatytos problemos gali būti panaudotos gerinant kuriamą Lietuvos kaip turizmo traukos centro įvaizdžio kūrimą bei rekreacinių išteklių gerinimą Lietuvoje ir jų pritaikymą turizmui.
Tyrimo metodai: istorinis, loginis, aprašomasis, statistinis, grafinis.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7611 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. Turizmo verslo teoriniai aspektai5
 • 1.1. Turizmo samprata5
 • 1.2. Turizmo tipai ir charakteristika9
 • 1.3. Turizmo vertės kūrimas13
 • 2. Turizmo verslo poveikis ekonomikai15
 • 2.1. Turizmo verslą įtakojantys veiksniai15
 • 2.2. Turizmo industrijos įtaka šalies ekonomikai19
 • 3. Turizmo verslo tendencijos Lietuvoje 2000 – 2010m………………………… …24
 • IŠVADOS
 • SANTRAUKA
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Ekonominis turizmo poveikis šaliai: Lietuvos atvejis
Diplominis darbas Ekonominis turizmo poveikis šaliai: Lietuvos atvejis

Pastaruosius 50-imt metų turizmo industrija vystosi labai sparčiai ir tampa svarbiu ūkio ekonomikos sektoriumi šalyje [...]

Kooperacijų judėjimas Lietuvoje: iki Pirmojo pasaulinio karo ir po jo, pajutus  globalios ekonomikos poveikį
Referatas Kooperacijų judėjimas Lietuvoje: iki Pirmojo pasaulinio karo ir po jo, pajutus globalios ekonomikos poveikį

Savo darbe akcentuosiu būtent kooperacijos plėtą Lietuvoje iki pirmojo pasaulinio karo, noriu išsiaiškinti kaip ji [...]

Lietuvos atvykstamasis turizmas ir jo perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos atvykstamasis turizmas ir jo perspektyvos

Temos aktualumas. Esant sparčiai atvykstamojo turizmo plėtrai pasaulyje svarbu objektyviai įvertinti šį sektorių Lietuvoje ir [...]

Atvykstamojo turizmo į Lietuvą skatinimas: naujų turistų pritraukimo ir skatinimo būdai bei priemonės, analizė ir vertinimas
Referatas Atvykstamojo turizmo į Lietuvą skatinimas: naujų turistų pritraukimo ir skatinimo būdai bei priemonės, analizė ir vertinimas

Turizmas – be galo svarbi pasaulio ūkio šaka, daranti teigiamą poveikį ekonomikos augimui ir užimtumui.

Turizmo ekonominė nauda Druskininkams
Prezentacija Turizmo ekonominė nauda Druskininkams

1)Druskininkų miestas 2)Turizmo plėtra 2) Institucijos 3) Gaunamos pajamos 4)Turistų skaičių kitimai 5)Strateginiai turizmo plėtros tikslai 6) Prognozės 7)Išvados 8) Naudoti šaltiniai [...]

Oro transportu atvykstančių turistų srautų įtaka Lietuvos viešbučių rinkai
Diplominis darbas Oro transportu atvykstančių turistų srautų įtaka Lietuvos viešbučių rinkai

  ĮVADAS   Šiuolaikinis pasaulis pasižymi itin sparčiu inovacijų diegimo tempu. Augant technologinei pažangai, tobulėja verslo, transporto ir paslaugų sektoriai. Viena su kita bendradarbiaudamos įmonės jungiasi į bendrus tinklus, kuria koncernus, teikia kompleksines paslaugas vartotojams. Pažanga stipriai jaučiama ir oro transporto sektoriuje, ypatingai oro transporto paslaugų rinkoje, kuri  liberalizavus atsirado galimybė įsigalėti atvirųjų oro erdvių sutartims. Šios sutartys lėmė tai, jog atsirado jungiamieji skrydžiai, kurių metu keleiviai keičia lėktuvus tarpiniuose oro uostuose. Tarptautiniai susitarimai susiję su oro laisvėmis suteikė galimybę tiek oro transporto paslaugas teikiančioms bendrovėms įgyvendinti lankstesnes maršrutų sistemas, tiek  oro  transporto  keleiviams  naudotis  patogesnėmis  paslaugomis  norint  pasiekti  reikiam tiksl .  Minėtosios  pertvarkos  oro  transporto  sistemoje  formavo  nauj        žmonių  požiūrį  į  ilgo nuotolio keliones, skrydžiai tapo pigesni, tolimos šalys greičiau pasiekamos. Tai savo ruožtu palietė  ir  viešbučių  rink ,  kuomet  padidėjęs  atvykstančių  žmonių  srautas  sudarė  galimybes vystytis platesnei agyvendinimo paslaugų rinkai šalies viduje. Lietuvoje  atvykstančiųjų  turistų  srautas  padidėjo  pasirašius  Šengeno  sutartį.  Ši  sutartis paskatino pigias oro skrydžių bendroves ieškoti galimybių pradėtį komercinę veikl   Lietuvoje. Dėl  šių  priežasčių  užsieno  turistams  susidarė  geresnės  atvykimo  į  Lietuv          s lygos.  Taigi, padidėjęs turistų, atvykusių oro transportu, srautas paveikė viešbučių rinkos plėtr  Lietuvoje. Temos  aktualumas.  Šiame darbe nagrinėjama oro transportu atvykstančių turistų srautų įtaka viešbučių rinkai Lietuvoje. Ši tema tampa aktuali, kadangi strateginiuose transporto srities planuose  numatomos  oro  transporto  sektoriaus  plėtros  priemonės  yra  nukreiptos  į  uostų infrastruktūros plėtr   bei naujų vežėjų pritraukim   į šalies tarptautinius oro uostus, kas savo ruožtu turėtų dar padidinti atvykstančiųjų turistų srautus, o tai formuoti ir šalies apgyvendinimo paslaugų sektoriaus veiklos rezultatus. Taigi, tampa itin aktualu išsiaiškinti ir įvertyinti, koki įtak   Lietuvos viešbučių rinkai gali padaryti padidėjęs atvykstančių turistų  skaičius per Lietuvos oro uostus. Problemos formulavimas. Padidėjęs atvykstančiųjų turistų srautas gali teigiamai paveiktį šalies   ekonominę  padėtį,   todėl   labai   svarbu   įvertinti   kaip   į   padidėjusių   oro   transportu atvykstančių turistų sraut   reaguoja Lietuvos viešbučiai, taip pat svarbu įvertinti ar Lietuvos vyriausybės  patvirtintos  turizmo  sektoriaus  plėtros  priemonės  yra  adekvačios  ir  atitinka  oro transporto sektoriaus plėtros tendencijas.     Darbo tikslas. Išnagrinėti oro tranportu atvykstančių turistų srautų įtak   Lietuvos viešbučių rinkai. Oro transportu atvykstančių turistų srautų įtaka Lietuvos viešbučių rinkai   Darbo uždaviniai: Išnagrinėtimokslinėje  literatūroje  nagrinėjamas  turizmo,  viešbučių  rinkos  ir  oro transporto sistemų tarpusavio s sajas ir priklausomybes; IšanalizuotiLietuvos viešbučių rink  ir šiandieninę situacij  lėmusius veiksnius; Atliktišalies oro transporto sektoriaus esamos būklės ir perspektyvų analizę; Atliktioro transportu atvykstančių turistų įtakos viešbučių rinkai šalyje vertinim .   Darbo  metodai:  mokslinės  literatūros  analizė,  šalies  viešbučių  ir  oro  transporto  rinkų statistinių rodiklių analizė, koreliacinė analizė, regresinė analizė, prognozinis vertinimas. Darbo struktūra. Baigiam jį bakalaurinį darb   sudaro trys pagrindiniai skyriai. Pirmame skyriuje, remiantis moksline ir metodine literatūra yra apžvelgiamos turizmo, viešbučių rinkos ir oro transporto sistemų tapusavio s s jos. Antrojoje darbo dalyje pateikiama Lietuvos viešbučių ir  oro  transporto  rinkų  analizė,  išskiriami  ekonominiai  rodikliai,  apžvelgiami  oro  transportu atvykstančių turistų srautai, nagrinėjama jų įtaka šalies viešbučių rinkai. Trečioje darbo dalyje pateikiama   oro   tranportu   atvykstančių   turistų   srautų   įtakos   Lietuvos   viešbučių   rinkai perspektyvinis vertinimas. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados bei rekomendacijos.   [...]

Lietuvos studentų dalyvavimo sportiniame turizme skatinimas
Diplominis darbas Lietuvos studentų dalyvavimo sportiniame turizme skatinimas

Šiuo metu sportinis turizmas vystosi visoje Lietuvoje: statomos arenos, atidaromi nauji sporto ir aktyvaus laisvalaikio [...]

Turizmo verslo plėtra ir jos poveikis gamtos aplinkai
Referatas Turizmo verslo plėtra ir jos poveikis gamtos aplinkai

Turizmas yra didžiausia ir sparčiausiai besivystanti industrijos šaka visame pasaulyje. Žymiai pastebimas pasireiškimas gamtosaugos, kultūros [...]

Lietuvos ir Egipto turizmo sektorių analizė
Referatas Lietuvos ir Egipto turizmo sektorių analizė

Egiptas - šalis, kuri yra natūrali kryžkelė tarp trijų žemynų: Afrikos, Azijos ir Europos. Šiaurėje [...]

Turizmo plėtra Lietuvoje
Referatas Turizmo plėtra Lietuvoje

Išsivysčiusiose šalyse paslaugų teikimas yra svarbiausia ekonominės veiklos rūšis, o paslaugų sfera yra viena perspektyviausių [...]

Klaipėdos miesto turizmo ir viešbučių rinka ir jos išskirtinumas Lietuvos atžvilgiu
Tyrimas Klaipėdos miesto turizmo ir viešbučių rinka ir jos išskirtinumas Lietuvos atžvilgiu

Svarbus faktorius rinkai- atsinaujinę ir patobulinti lankomi objektai, pvz: kelerius metus Klaipėdoje buvo atnaujinamas Jūrų [...]

Lietuvos turizmo plėtros raida ir perspektyvos
Rašinys Lietuvos turizmo plėtros raida ir perspektyvos

Ko geras, dažnas lietuvis, paklaustas, ar Lietuvoje išvystytas turizmas ir ar turime, ką parodyti atvykusiam [...]

Populiariausi turizmo produktai Lietuvoje
Prezentacija Populiariausi turizmo produktai Lietuvoje

•Turizmo produktas – prekių ir paslaugų visuma, tenkinanti turisto poreikius kelionės metu. •Tai gali būti pavieniai [...]

Lietuvos viešbučių sektoriaus plėtros įtaka atvykstamojo turizmo srautų augimui
Diplominis darbas Lietuvos viešbučių sektoriaus plėtros įtaka atvykstamojo turizmo srautų augimui

Lietuva – žinoma šalis Europos žemyne. Viešbučių sektorius dėl palankios geografinės padėties, Baltijos jūros regiono [...]

Kultūros paveldo reikšmė rekreacijai ir turizmui Lietuvoje
Referatas Kultūros paveldo reikšmė rekreacijai ir turizmui Lietuvoje

ĮVADAS.               Žmonės daug keliauja, ypač dabartinė karta. Noras pailsėti, pažinti kitas šalis bei kultūras skatina [...]