Vilniaus kolegijos sveikatos priežiūros fakulteto studentų fizinė sveikata

68 psl. / 11223 žod.

Ištrauka

Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos – sveikata yra visapusė fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė, o ne tik ligų ar negalios nebuvimas. Šiuolaikinių technologijų amžiuje vis dažniau pamirštama pagalvoti apie sveikatą, kol neatsiranda negalavimų. Fizinė sveikata apima keletą komponentų, kurie yra neatsiejami vienas nuo kito. Mityba bei fizinė veikla yra labai svarbūs sveikatos aspektai. Judėjimas yra viena iš svarbiausių žmogaus biologinių funkcijų kasdieninėje veikloje. Judesiai reikalingi ne tik žmogaus praktiniams tikslams pasiekti, bet ir fiziniam pajėgumui, sveikatai stiprinti. Tik sveikas, gerai besijaučiantis, optimistiškai, fiziškai ir protiškai darbingas žmogus gali sėkmingai prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios aplinkos, aktyviai gyventi ir įveikti buitinius bei profesinius sunkumus (Proškuvienė, 2004).

Esant mažam fiziniam aktyvumui žmogus dažniau serga lėtinėmis nespecifinėmis ligomis, ypač širdies ir kraujagyslių sistemos, mažėja jo darbingumas, gyvybingumas, taip pat neigiamai veikiama centrinė nervų sistema. Fizinė veikla bei mityba daro įtaką asmens kūno sudėjimui, fizinėms ypatybėms, o tai glaudžiai susiję su bendra asmens sveikata (Juškelienė, 2007).

Šis darbas, tai galimybė išsamiau susipažinti su Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentų fizine sveikata, įvertinti jų fizinį aktyvumą, mitybą, fizines ypatybes bei antropometrinius duomenis bei surasti sąsajas tarp šių rodiklių.

Tyrimo problema: Kokia yra Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentų fizinė sveikata? Ar studentų fizinė sveikata atitinka Pasaulio sveikatos organizacijos nustatytas normas?

Tyrima tikslas – įvertinti Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentų fizinę sveikatą

Tyrimo uždaviniai:

 1. Apžvelgti fizinės sveikatos sampratą
 2. Nustatyti tiriamųjų antropometrinius duomenis
 3. Išanalizuoti tiriamųjų fizinių ypatybių: lankstumo bei širdies ir kraujagyslių sistemos būklės rodiklius
 4. Įvertinti tiriamųjų fizinį aktyvumą
 5. Išsiaiškinti baltymų, riebalų ir angliavandenių santykį tiriamųjų mityboje ir suvartojamo vandens kiekį paros racione
 6. Apžvelgti tiriamųjų įvardintus sveikatos nusiskundimus
 7. Nustatyti ir įvertinti sąsajas tarp tiriamųjų mitybos, fizinio aktyvumo ir antropometrinių rodiklių

Tyrimo objektas – fizinė sveikata.

Tyrimo dalyviai –Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentai.

Tiriamųjų imtis – 184 studentai (156 merginos, 28 vaikinai) (n = 184).

Tyrimo metodai:

 • testavimas
 • anketavimas
 • statistiniai duomenų apdorojimo metodai (MS EXCEL, SPSS)

Darbe ginamos kineziterapeuto profesinės kompetencijos:

- Skleisti ir taikyti bendrąsias žinias praktikoje, akcentuojant problemų sprendimą.

- Naudotis informacinėmis technologijomis ieškant informacijos ir ją apdorojant.

- Demonstruoti žodinio ir rašytinio bendravimo įgūdžius su kolegomis ir klientais, įvertinant kultūrinius, rasinius ir kitus skirtumus.

- Demonstruoti socialinį atsakingumą.

- Planuoti, įgyvendinti bei pritaikyti į tikslą orientuotą kineziterapinį tyrimą ir vertinimą.

- Įvertinti kineziterapijos rezultatus.

- Mokyti pacientus/klientus sveikos gyvensenos ir tapti atsakingais už savo sveikatą.

- Vykdyti prevencinę veiklą.

- Bendrauti su pacientais/klientais ir kitais su gydymo procesu susijusiais asmenimis.

- Profesionaliai veikti etiniu, deontologiniu ir teisiniu požiūriu.

- Profesionaliai veikti remiantis kritiniu moksliniu bei mokymosi visą gyvenimą požiūriu.

- Kaupti, analizuoti ir kritiškai vertinti su kliento poreikiais susijusią informaciją.

- Planuoti, vykdyti ir skleisti kineziterapijos tyrimus.


Turinys

 • SANTRUMPŲ PAAIŠKINIMAI7
 • SVARBIAUSIŲ SĄVOKŲ ŽODYNĖLIS8
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS9
 • PAVEIKSLŲSĄRAŠAS10
 • 1. ĮVADAS12
 • 2. LITERATŪROS APŽVALGA14
 • 2.1. Fizinės sveikatos samprata14
 • 2.2. Antropometrija. Antropometriniai rodikliai15
 • 2.3. Fizinis aktyvumas17
 • 2.4. Fizinės ypatybės19
 • 2.4.1. Lankstumas19
 • 2.4.2. Širdies ir kraujagyslių sistemos būklė20
 • 2.5. Mityba22
 • 2.5.1. Energetinės maisto medžiagos23
 • 2.5.2. Vanduo, vitaminai, skaidulinės ir mineralinės medžiagos25
 • 2.6. Visuomenės sveikos gyvensenos mokymas27
 • 3. TYRIMO METODIKA30
 • 3.1. Tyrimo imtis30
 • 3.2. Tyrimo metodai31
 • 3.3. Tyrimo eiga34
 • 4. TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ IR APIBENDRINIMAS35
 • 4.1. Antropometrinių rodiklių įvertinimas35
 • 4.2. Fizinių ypatybių: lankstumo ir širdies kraujagyslių sistemos įvertinimas38
 • 4.3. Fizinio aktyvumo įvertinimas41
 • 4.4. Mitybos įvertinimas44
 • 4.5. Studentų sveikatos nusiskundimai46
 • 5. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI50
 • LITERATŪRA53
 • PRIEDAI56

Reziumė

Autorius
dieviskai
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Medicina
Kaina
€11.43
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 3, 2018
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
68 psl.

Susiję darbai

Sveikatos ir fizinio parengtumo principai

Medicina Referatas 2019 m. aneciik
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, mūsų sveikata didžiąja dalimi priklauso nuo sveikos gyvensenos. Visuomenės sveikatos rodikliai liudija iniciatyvų sveikatingumo poreikį. Apie sveiko gyvenimo būdo...