Ekonomika ir verslas / Apskaita

Vidaus kontrolė N organizacijoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Kiekvienos įmonės vadovams yra svarbūs įmonės tikslai, tokie kaip stabili, pelninga ir konkurencinga veikla bei motyvuoti darbuotojai, kurie padeda tuos tikslus pasiekti. Organizacijoje turi būti įvertinama, kaip identifikuojama, matuojama, klasifikuojama finansinė informacija, kokia yra informacijos, pateikiamos vadovams, būklė ir koks patikimumas (Hanim ir kt., 2005). Visą tai valdyti padeda tinkama vidaus kontrolė.

Atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje, daugelis įmonių vadovų nekreipė daug dėmesio į vidaus kontrolę. Tačiau pastebėjus, jog įmonėse daugėja grobstymo atvejų, vadovai pripažino, kad tam tikros kontrolės sritys turi didelių spragų, todėl palaipsniui buvo suvokta vidaus kontrolės būtinybė. Pagal L. Giriūną ir J. Mackevičių (2013) vidaus kontrolė užima svarbią vietą kiekvienoje įmonėje. Turėdama efektyvią vidaus kontrolę įmonė gali ne tik sėkmingai konkuruoti su kitomis šakoje veikiančiomis įmonėmis, bet ir siekti vadovybės užsibrėžtų naujų strateginių tikslų.

Vidaus kontrolė yra aktuali kiekvienai įmonei, todėl vis daugiau mokslinės literatūros autorių skiria jai daug dėmesio. Lietuvos (Kanapickienė, 2008; Daujotaitė ir kt., 2015; Mackevičius, 2008; Lakis, 2007; Giriūnas, 2009; Kačergienė, 2005; INTOSAI, 2004), bei užsienio literatūros autoriai (Barnabas, 2011; Florina ir kt., 2013; King, 2011; Wilkins, Mooningham, 2013; Altamuro, Beatty, 2010; Hanim, Haron, Jantan, 2005; Pfister, 2009) savo darbuose aprašo vidaus kontrolės teorinius aspektus.  Taip pat aprašomi vidaus kontrolės praktiniai aspektai, jos kūrimas ir problemos (Dzingulevičienė, Kustienė, 2010), vidaus kontrolės elementų vertinimas (Giriūnas, Mackevičius, 2013). Praktiniam vidaus kontrolės įgyvendinimui yra sukurti ir literatūroje aprašyti (COSO, 1992; CICA, 1995; ISACA, 1996; Babos, 2009) vidaus kontrolės modeliai.

Teoriškai vidaus kontrolei yra skiriama daug dėmesio, tad  iškyla klausimas, ar praktiškai ji yra naudojama įmonėje. Šiame darbe atliekamas empirinis tyrimas N organizacijoje, norint išsiaiškinti, kiek svarbi vidaus kontrolė iš tiesų yra įmonei ir kokie trūkumai pastebimi ją formuojant ir įgyvendinant.

Tyrimo objektas – vidaus kontrolė N organizacijoje.

Darbo tikslas – išanalizavus vidaus kontrolės teorinius aspektus, ištirti N organizacijos vidaus kontrolę ir pateikti rekomendacijas jos tobulinimui.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti vidaus kontrolės sampratą, funkcijas ir elementus.
 2. Atlikti N organizacijos vidaus kontrolės empirinį tyrimą.
 3. Pateikti siūlymus N organizacijos vidaus kontrolės problemų sprendimui.

Tyrimo metodai: dalykinės ir mokslinės literatūros bei teisės aktų analizė ir sintezė; aprašomasis; anketinė apklausa; statistinių duomenų apdorojimo metodai; grafinis duomenų vaizdavimo būdas; loginė analizė.

Tiriant vidaus kontrolės teorinius aspektus, t.y. vidaus kontrolės sampratą, funkcijas ir elementus, atlikta dalykinės ir mokslinės literatūros bei teisės aktų analizė ir sintezė; teorinio tyrimo rezultatai susiteminti ir aprašyti taip, kad būtų galima jais remtis atliekant empirinį tyrimą; empirinis tyrimas atliktas N organizacijoje naudojant anketas; gauti ir pateikti praktinio tyrimo rezultatams naudoti statistinių duomenų apdorojimo metodai ir grafinis duomenų vaizdavimo būdas; teikiant problemų sprendimo rekomendacijas, naudota loginė analizė bei mokslinės literatūros analizė.

Empirinio tyrimo tiriamasis laikotarpis: 2017 metų balandžio ir gegužės mėnesiais.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
9678 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. VIDAUS KONTROLĖS SAMPRATA, FUNKCIJOS IR ELEMENTAI
 • 1.1. Vidaus kontrolės samprata
 • 1.2. Vidaus kontrolės funkcijos
 • 1.3. Vidaus kontrolės elementai
 • 2. VIDAUS KONTROLĖS PRAKTINIS TYRIMAS N ORGANIZACIJOJE
 • 2.1. N organizacijos apibūdinimas
 • 2.2. Empirinio tyrimo metodika N organizacijoje
 • 2.3. Empirinio tyrimo rezultatai N organizacijoje
 • 3. VIDAUS KONTROLĖS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO REKOMENDACIJOS N ORGANIZACIJOJE
 • IŠVADOS
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAI

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Organizacijos vidaus veiksnių analizė
Referatas Organizacijos vidaus veiksnių analizė

Šiuolaikiniame pasaulyje organizacijų – tiek verslo, tiek viešųjų – veikla yra veikiama daugelio skirtingų veiksnių [...]

Vidaus kontrolės sistemos vertinimo vidaus auditas „X” įmonėje
Kursinis darbas Vidaus kontrolės sistemos vertinimo vidaus auditas „X” įmonėje

Pastaruoju metu vis labiau diskutuojama įmonių valdomumo (kitaip dar vadinamo korporatyvinio valdymo – angl. “corporate [...]

Vidaus kontrolės sistema
Referatas Vidaus kontrolės sistema

Ilgą laiką buvo diskutuojama, tiek teoriniame lygmenyje, tiek ir praktiniame, (beje šios diskusijos vyksta ir [...]

Transporto įmonės vidaus kontrolė
Referatas Transporto įmonės vidaus kontrolė

Kiekvienoje šalyje vidaus kontrolės sistemos yra skirtingos ir priklauso nuo teisinių bei administracinių įstatymų. Lietuvoje [...]

Vidaus kontrolė prekybinėje įmonėje „X“
Referatas Vidaus kontrolė prekybinėje įmonėje „X“

Vidaus kontrolės sistema turi svarią reikšmę visose be išimties – didelėse, vidutinėse ar mažose įmonėse [...]

Valdymo apskaitos informacijos panaudojimas vidaus kontrolei
Diplominis darbas Valdymo apskaitos informacijos panaudojimas vidaus kontrolei

Informacija – tai tikrovės atvaizdavimas tam tikra tvarka ir sistema. Informacija yra tai, kas [...]

Vidaus kontrolė ir jos sistemos elementai
Referatas Vidaus kontrolė ir jos sistemos elementai

Temos aktualumas. Vidaus kontrolė yra svarbi norint, kad įstaiga tinkamai atliktų savo veiklą, o esant [...]

Vidaus kontrolės aplinka, kaip dinaminis (nuolat kintantis) objektas
Kursinis darbas Vidaus kontrolės aplinka, kaip dinaminis (nuolat kintantis) objektas

Pasaulyje vidaus kontrolės teorijos yra gana išplėtotos ir nagrinėjamos bei tobulinamos daugelio tyrinėtojų. Vidaus kontrolė [...]

Vidaus kontrolė ir jos sistemos elementai
Referatas Vidaus kontrolė ir jos sistemos elementai

Temos aktualumas: Kiekviena verslo įmonė, viešoji įstaiga, finansų įstaiga ir kiti ūkio subjektai turi tinkamai [...]

Kredito unijų valdymas, vidaus kontrolė, planavimas
Prezentacija Kredito unijų valdymas, vidaus kontrolė, planavimas

žKredito unija – kredito įstaiga, kuri tenkina savo narių ūkinius ir socialinius poreikius ir turi [...]

Kontrolės svarba organizacijai ir pagrindiniai kontrolės proceso etapai
Referatas Kontrolės svarba organizacijai ir pagrindiniai kontrolės proceso etapai

Kiekvienas iš mūsų yra susidūręs su kontrole. Ji mus gali pasiekti namuose, prekybos centruose, klubuose [...]

Kontrolės proceso analizė organizacijoje
Referatas Kontrolės proceso analizė organizacijoje

Valdymo funkcijos: planavimas, organizavimas, motyvavimas, vadovavimas bei kontrolė, yra būtinos ne tik įmonės valdyme, bet [...]

Kokybės valdymas ir valdymo kontrolė organizacijoje. Prognozavimas.
Prezentacija Kokybės valdymas ir valdymo kontrolė organizacijoje. Prognozavimas.

Naujųjų ir šiuolaikinių valdymo teorijų pagrindu susiformavo nauja vadybinių veiklų kryptis – visuotinė kokybės vadyba. [...]

Rizikos veiksnių vertinimas atliekant vidaus auditą
Diplominis darbas Rizikos veiksnių vertinimas atliekant vidaus auditą

Temos aktualumas. Šiuolaikiniame verslo ir ekonomikos pasaulyje auditas yra viena reikšmingiausių ir atsakingiausių veiklos sričių. Auditas [...]

Kontrabanda Lietuvoje
Referatas Kontrabanda Lietuvoje

Kontrabanda, kaip socialinis reiškinys ir teisinė kategorija, Lietuvoje žinoma nuo seniausių laikų. Susikūrus valstybei ir [...]