Vidaus kontrolė N organizacijoje

38 psl. / 9678 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Kiekvienos įmonės vadovams yra svarbūs įmonės tikslai, tokie kaip stabili, pelninga ir konkurencinga veikla bei motyvuoti darbuotojai, kurie padeda tuos tikslus pasiekti. Organizacijoje turi būti įvertinama, kaip identifikuojama, matuojama, klasifikuojama finansinė informacija, kokia yra informacijos, pateikiamos vadovams, būklė ir koks patikimumas (Hanim ir kt., 2005). Visą tai valdyti padeda tinkama vidaus kontrolė.

Atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje, daugelis įmonių vadovų nekreipė daug dėmesio į vidaus kontrolę. Tačiau pastebėjus, jog įmonėse daugėja grobstymo atvejų, vadovai pripažino, kad tam tikros kontrolės sritys turi didelių spragų, todėl palaipsniui buvo suvokta vidaus kontrolės būtinybė. Pagal L. Giriūną ir J. Mackevičių (2013) vidaus kontrolė užima svarbią vietą kiekvienoje įmonėje. Turėdama efektyvią vidaus kontrolę įmonė gali ne tik sėkmingai konkuruoti su kitomis šakoje veikiančiomis įmonėmis, bet ir siekti vadovybės užsibrėžtų naujų strateginių tikslų.

Vidaus kontrolė yra aktuali kiekvienai įmonei, todėl vis daugiau mokslinės literatūros autorių skiria jai daug dėmesio. Lietuvos (Kanapickienė, 2008; Daujotaitė ir kt., 2015; Mackevičius, 2008; Lakis, 2007; Giriūnas, 2009; Kačergienė, 2005; INTOSAI, 2004), bei užsienio literatūros autoriai (Barnabas, 2011; Florina ir kt., 2013; King, 2011; Wilkins, Mooningham, 2013; Altamuro, Beatty, 2010; Hanim, Haron, Jantan, 2005; Pfister, 2009) savo darbuose aprašo vidaus kontrolės teorinius aspektus.  Taip pat aprašomi vidaus kontrolės praktiniai aspektai, jos kūrimas ir problemos (Dzingulevičienė, Kustienė, 2010), vidaus kontrolės elementų vertinimas (Giriūnas, Mackevičius, 2013). Praktiniam vidaus kontrolės įgyvendinimui yra sukurti ir literatūroje aprašyti (COSO, 1992; CICA, 1995; ISACA, 1996; Babos, 2009) vidaus kontrolės modeliai.

Teoriškai vidaus kontrolei yra skiriama daug dėmesio, tad  iškyla klausimas, ar praktiškai ji yra naudojama įmonėje. Šiame darbe atliekamas empirinis tyrimas N organizacijoje, norint išsiaiškinti, kiek svarbi vidaus kontrolė iš tiesų yra įmonei ir kokie trūkumai pastebimi ją formuojant ir įgyvendinant.

Tyrimo objektas – vidaus kontrolė N organizacijoje.

Darbo tikslas – išanalizavus vidaus kontrolės teorinius aspektus, ištirti N organizacijos vidaus kontrolę ir pateikti rekomendacijas jos tobulinimui.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti vidaus kontrolės sampratą, funkcijas ir elementus.
 2. Atlikti N organizacijos vidaus kontrolės empirinį tyrimą.
 3. Pateikti siūlymus N organizacijos vidaus kontrolės problemų sprendimui.

Tyrimo metodai: dalykinės ir mokslinės literatūros bei teisės aktų analizė ir sintezė; aprašomasis; anketinė apklausa; statistinių duomenų apdorojimo metodai; grafinis duomenų vaizdavimo būdas; loginė analizė.

Tiriant vidaus kontrolės teorinius aspektus, t.y. vidaus kontrolės sampratą, funkcijas ir elementus, atlikta dalykinės ir mokslinės literatūros bei teisės aktų analizė ir sintezė; teorinio tyrimo rezultatai susiteminti ir aprašyti taip, kad būtų galima jais remtis atliekant empirinį tyrimą; empirinis tyrimas atliktas N organizacijoje naudojant anketas; gauti ir pateikti praktinio tyrimo rezultatams naudoti statistinių duomenų apdorojimo metodai ir grafinis duomenų vaizdavimo būdas; teikiant problemų sprendimo rekomendacijas, naudota loginė analizė bei mokslinės literatūros analizė.

Empirinio tyrimo tiriamasis laikotarpis: 2017 metų balandžio ir gegužės mėnesiais.


Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. VIDAUS KONTROLĖS SAMPRATA, FUNKCIJOS IR ELEMENTAI
 • 1.1. Vidaus kontrolės samprata
 • 1.2. Vidaus kontrolės funkcijos
 • 1.3. Vidaus kontrolės elementai
 • 2. VIDAUS KONTROLĖS PRAKTINIS TYRIMAS N ORGANIZACIJOJE
 • 2.1. N organizacijos apibūdinimas
 • 2.2. Empirinio tyrimo metodika N organizacijoje
 • 2.3. Empirinio tyrimo rezultatai N organizacijoje
 • 3. VIDAUS KONTROLĖS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO REKOMENDACIJOS N ORGANIZACIJOJE
 • IŠVADOS
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
grigdanga
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 25, 2018
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
38 psl.

Susiję darbai

Socialinė kontrolė

Apskaita Referatas astrida
Socialinė kontrolė – viena dažniausiai sociologijoje vartojamų sąvokų. Tai poveikio formos ir būdai, kuriais visuomenė ir socialinės grupės reguliuoja joms priklausančių žmonių elgesį....

Rizikos veiksnių vertinimas atliekant vidaus auditą

Apskaita Diplominis darbas evysniux@gmail.com
Temos aktualumas. Šiuolaikiniame verslo ir ekonomikos pasaulyje auditas yra viena reikšmingiausių ir atsakingiausių veiklos sričių. Auditas padeda apsaugoti nuo įvairių manipuliacijų, apgaulių, finansinės...

Pelno mokesčio kontrolė įmonėje

Apskaita Referatas 2011 m. simaandreja
Juridinių asmenų pelno apmokestinimas Lietuvoje įvestas 1990 m. liepos 31 d. Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymu. Dabar šis mokestis skaičiuojamas, deklaruojamas ir mokamas...

Nematerialiojo turto apskaitos tvarkos aprašas

Apskaita Referatas 2015 m. blooming
Temos aktualumas. Kiekviena įmonė, įstaiga ar organizacija siekia, kad jos vykdoma veikla būtų kuo sėkmingesnė ir pelningesnė. Biudžetinės įstaigos pagrindinis tikslas yra dirbti...

Nedarbo socialinis draudimas LR

Apskaita Referatas 2011 m. digimonsita
Be socialinės apsaugos sistemos negali gyvuoti jokia šiuolaikinė valstybė. Socialinis draudimas - bene svarbiausia šios sistemos dalis. Jis apima visus Lietuvos gyventojus, o...