Valdymo apskaitos informacijos panaudojimas vidaus kontrolei

11 psl. / 2774 žod.

Ištrauka

Informacija – tai tikrovės atvaizdavimas tam tikra tvarka ir sistema. Informacija yra tai, kas perteikiama pranešant, teikiant žinių, t. y. informuojant. Tai žinios, pranešimai ar parodymai apie aplinkinį pasaulį, jame vykstančius procesus. Šios žinios gali būti perduodamos, saugomos ir apdorojamos. Jas savo gyvybinės veiklos ar darbo procese priima gyvi organizmai, valdymo mašinos ir kitos sistemos, galinčios tai daryti, o atitinkamai apdorojusios panaudoja tolesnėje savo veikloje.
Ekonominio objekto valdymą tiesiogiai parodo ekonominė informacija, t.y. žinios, susijusios su įmonių ir jų padalinių veikla. Ekonominę informaciją įmonės darbuotojai vartoja vertindami atitinkamas situacijas, reiškinius, procesus, priimdami valdymo sprendimus, todėl ji turi būti pateikta suprantama forma.
Ekonominė informacija turi būti ne tik patikima ir pakankama, bet ir naudinga. Pagal funkcijas valdymo procese ekonominė informacija būna:
• normatyvinė informacija
• planinė informacija
• apskaitinė (apskaitos) informacija
• analitinė (analizės) informacija
• ataskaitinė informacija
• kita informacija.
Apskaitos informacija vadinami iš patikimo šaltinio gauti ir tinkamai užfiksuoti apskaitos duomenys, kurie naudojami valdymui arba gali būti naudingi valdytojams ateityje.
Pagrindiniai (raktiniai) žodžiai: valdymo apskaita, apskaitos informacija, vidaus kontrolė.

Įvadas
Tyrimo objektas – valdymo apskaita
Tyrimo tikslas –nustatyti valdymo apskaitos informacijos panaudojimą vidaus kontrolei.

Uždaviniai:
Išsiaiškinti:
1. Valdymo apskaitos esmę;
2. Valdymo apskaitos uždavinius;
3. Kokios problemos sprendžiamos valdymo apskaitos informacijoje;
4. Kokią vietą apskaita užima įmonės informacinėje valdymo sistemoje;
5. Nuo ko priklauso informacinių apskaitos ir valdymo apskaitos susiliejimo laipsnis;
6. Finansų ir valdymo apskaitos sistemos esmę;

Temos aktualumas ir naujumas. Dabartinėje visuomenėje atsiranda vis daugiau naujų įmonių, kurios pasirengusios aptarnauti vartotoją visapusiškai, taigi ši tema aktuali šiuolaikinėje visuomenėje, nes nuo valdymo apskaitos sprendimų priklauso verslo sėkmė ar nesėkmės. Tai patvirtina šio darbo aktualumą.

Tyrimo metodai –literatūros šaltinių analizė, mokslinių straipsnių analizė, apskaitos informacijos lyginimo, grupavimo, detalizavimo ir apibendrinimo būdai.


Reziumė

Autorius
vilma.vilma
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 5, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

PVM apskaita ir kontrolė įmonėje "X"

Apskaita Diplominis darbas 2016 m. darina
Kiekvienas iš mūsų neretai susimąstome apie savo pareigas ir esmines žmogaus teises. Šiuolaikinėje visuomenėje dažnai galime išgirsti tokias sąvokas kaip „mokestis“, „netiesioginiai mokesčiai“,...

Vidaus kontrolė N organizacijoje

Apskaita Diplominis darbas 2017 m. grigdanga
Temos aktualumas. Kiekvienos įmonės vadovams yra svarbūs įmonės tikslai, tokie kaip stabili, pelninga ir konkurencinga veikla bei motyvuoti darbuotojai, kurie padeda tuos tikslus...