Ekonomika ir verslas / Apskaita

Skolų įmonei apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „TEO LT“ įmonėje

0 atsiliepimų
Autorius:

   Dabartiniu metu vis dinamiškiau keičiasi ekonominė situacija. Didėja visuomenės poreikių kaitos tempai. Vis sparčiau diegiamos naujos technologijos, inovatyvios idėjos, platėja ir didėja informaciniai srautai, didėja konkurencija. Visa tai ir kiti atviros tarptautinės rinkos veiksniai sudaro ne tik beribes perspektyvas ir galimybes kiekvienos įmonės veiklai vystyti, bet ir kelia daug pavojų. Vis sunkiau įmonėms išlikti konkurencingomis, užtikrinti įmonių mokumą ir veiklos pelningumą. Taikoma daug būdų ir metodų įsitvirtinti ir išsilaikyti rinkoje.

   Vienas iš metodų yra parduodant prekes suteikti pirkėjams kreditą, t.y. leisti pirkėjams atsiskaityti vėliau. O atsiskaitymai su pirkėjais turi didelę reikšmę įmonėje: nuo jų priklauso net paties verslo plėtojimo sėkmė. Pavėluoti atsiskaitymai gali ne tik sutrikdyti normalią įmonės veiklą, bet ir padaryti jai didelių nuostolių. Jei pirkėjai laiku negrąžina skolų įmonei, pastaroji irgi negali laiku atsiskaityti su savo tiekėjais. Sutrikimas vienoje atsiskaitymų grandyje sukelia sutrikimus kitose su ja susijusiose grandyse. Vėliau dėl sutrikusių atsiskaitymų įmonė gali prarasti tiekėjų pasitikėjimą ir pirkėjų susidomėjimą.

Kad atsiskaitymai su pirkėjais vyktų efektyviai, nekiltų ginčų ir nesklandumų, būtų išvengta didelių nuostolių, pirmiausia reikia kruopščiai įvertinti kiekvieną naują klientą, nuolat sekti jų finansinę ir mokumo būklę, kontroliuoti skolų susidarymą bei jų apmokėjimą laiku ir pan.

Darbo tikslas – išnagrinėti pirkėjų įsiskolinimo apskaitos klausimus ir atlikti pirkėjų įsiskolinimo analizę įmonėje AB „TEO“.

Darbo uždaviniai:

 1. Teorinio tyrimo metu išnagrinėti pirkėjų įsiskolinimo apskaitą ir analizės metodiką.
 2. Apibūdinti AB „TEO“ įmonę ir išanalizuoti pagrindinius ekonominius rodiklius.
 3. Įvertinti pirkėjų įsiskolinimo reikšmę įmonėje AB „TEO“

Tyrimo objektas – įmonės veiklos ciklas ir pirkėjų įsiskolinimas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4874 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Turinys
 • ĮVADAS4
 • 1. TEORINĖ DALIS5
 • 1.1. Trupmalaikis įmonės turas5
 • 1.2. Pirkėjų skolų samprata ir pagrindinės grupės5
 • 1.3. Pirkėjų įsiskolinimo apskaita6
 • 1.4. Skolų įmonei apskaitos kortelė8
 • 1.5. Pirkėjų skolų valdymas8
 • 1.6. Pirkėjų skolų ir pinigų srautų priklausomybė10
 • 1.7. Pirkėjų skolų įtaka įmonės veiklos ir finansiniam ciklams12
 • 1.8. Pirkėjų įsiskolinimo reikšmė įmonės veikloje14
 • 2. PRAKTINĖ DALIS16
 • 2.1. Apie AB “TEO LT“16
 • 2.2. AB “TEO LT” Balanso ataskaita18
 • 2.3. AB „TEO LT“ pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita19
 • 2.4. AB „TEO LT“ pinigų srautų ataskaita20
 • 2.5. AB „TEO LT“ veiklos rezultatų analizė21
 • 2.6. Prekybos ir kitų gautinų sumų ataskaitos22
 • 2.7. Gautinų sumų analizė pagal pradelsimo laikotarpius23
 • 2.8. Skolų įmonei apskaitos kortelė24
 • 2.9. Skolų įmonei inventorizacijos aprašas25
 • 2.10. Skolų su debitoriais suderinimo aktas26
 • 2.11. Pardavimų skolon žurnalas27
 • 2.12. AB „TEO LT“ pirkėjų skolų valdymas28
 • 2.13. Pirkėjų įsiskolinimo įtaka AB „TEO LT“ būklei28
 • 2.14. Pirkėjų įsiskolinimo periodo ir apyvartumo analizė įmonės veikloje.30
 • IŠVADOS31
 • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS32

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Trumpalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonių grupėje „Utenos trikotažas”
Kursinis darbas Trumpalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonių grupėje „Utenos trikotažas”

Norint sėkmingai valdyti įmonę reikia vadovautis apskaita. Apskaita yra socialinės ekonominės informacijos rengimo ir pateikimo [...]

Trumpalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonių grupėje „Utenos trikotažas”
Kursinis darbas Trumpalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonių grupėje „Utenos trikotažas”

Norint sėkmingai valdyti įmonę reikia vadovautis apskaita. Apskaita yra socialinės ekonominės informacijos rengimo ir pateikimo [...]

Pajamų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „X“ įmonėje
Referatas Pajamų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „X“ įmonėje

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į [...]

Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atskaitymų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „UAB Markai“ įmonėje
Kursinis darbas Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atskaitymų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „UAB Markai“ įmonėje

Apmokėjimas už darbą yra vienas iš svarbiausių visuomeninių darbo organizavimo elementų. Jų atsiradimas gali būti [...]

Valdymo apskaitos informacijos panaudojimas vidaus kontrolei
Diplominis darbas Valdymo apskaitos informacijos panaudojimas vidaus kontrolei

Informacija – tai tikrovės atvaizdavimas tam tikra tvarka ir sistema. Informacija yra tai, kas [...]

Valdymo apskaitos informacijos rengimo sistema ir jos panaudojimas
Referatas Valdymo apskaitos informacijos rengimo sistema ir jos panaudojimas

Vystantis ūkinei veiklai informacinė apskaitos sistema vis labiau pradėjo sąveikauti su ūkinės (ne finansinės informacijos [...]