Trumpalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonių grupėje „Utenos trikotažas”

40 psl. / žod.

Ištrauka

Norint sėkmingai valdyti įmonę reikia vadovautis apskaita. Apskaita yra socialinės
ekonominės informacijos rengimo ir pateikimo procesas, siekiant kuo visapusiškai tenkinti jos
vartotojų poreikius. Apskaita susistemina, suskaičiuoja, nustato ir apibendrina duomenis. Jie yra
sutvarkytos informacijos šaltinis. Apskaita įmonės ūkines operacijas paverčia finansinių
ataskaitų informaciją, kuri yra skirta padėti vartotojams priimti sprendimus.
Darbo tikslas - išanalizuoti trumpalaikio turto apskaitą įmonių grupėje „Utenos trikotažas“.
Darbo uždaviniai:
pateikti teorinę dalį apie trumpalaikio turto apskaitos rengimą įmonėse;
išanalizuoti įmonių grupės „Utenos trikotažas“ trumpalaikio turto apskaitą;
apskaičiuoti įmonės finansinius rodiklius.


Turinys

  • Įvadas2
  • I. Trumpalaikio turto apskaita3
  • 1. Trumpalaikio turto apibrėžimas3
  • 2. Metinės finansinės atskaitomybės balanse trumpalaikio turto suskirstymas4
  • 3. Atsargos5
  • 3.1. Atsargų sudėtis5
  • 3.2. Atsargų įkainojimo metodai7
  • 4. Piniginio turto apskaita10
  • II. Trumpalaikio turto apskaita įmonių grupėje „Utenos trikotažas“15
  • 1. Įmonių grupės aprašymas15
  • 2. AB „Utenos trikotažas“ grupės finansinė analizė17
  • Horizontalioji balanso analizė17
  • Vertikalioji balanso analizė22
  • III.Finansinių rodiklių analizė AB „Utenos trikotažas“26
  • I. Likvidumo rodikliai26
  • II. Pelningumo rodikliai29
  • III. Finansinio sverto rodikliai31
  • IV. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai33
  • V. Rinkos vertės rodikliai35
  • Išvados38
  • Literatūros sąrašas39
  • Priedai40

Reziumė

Autorius
murka0
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 19, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
40 psl.

Susiję darbai

AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita

Apskaita Diplominis darbas 2014 m. angeliukas40
Temos aktualumas. Trumpalaikis turtas yra būtinas kiekvienos įmonės veiklai vykdyti. Trumpalaikis turtas yra vienas iš pagrindinių (santykine prasme) finansinių ataskaitų elementų, kas parodo...