Ekonomika ir verslas / Apskaita

AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Trumpalaikis turtas yra būtinas kiekvienos įmonės veiklai vykdyti. Trumpalaikis turtas yra vienas iš pagrindinių (santykine prasme) finansinių ataskaitų elementų, kas parodo didelį jo analizės poreikį. Trumpalaikis turtas yra įtraukiamas į svarbių finansinių santykinių, pavyzdžiui, mokumo, kurie atspindi įmonės gebėjimą įvykdyti įsipareigojimus, rodiklių skaičiavimo formules. Tai reiškia, jog trumpalaikio turto apskaita turi įtakos ne tik teisingai informacijai ir supratimui apie situaciją įmonėje jos viduje, tačiau taip pat daro poveikį įmonės finansinės būklės vertinimui. Trumpalaikiam turtui priskiriamas per vieną ataskaitinį laikotarpį pajamoms uždirbti sunaudojamas turtas. Turtas trumpalaikiu laikomas ne kalendorine, bet ekonomine prasme. Trumpalaikiam turtui priskiriamas per vieną ataskaitinį laikotarpį pajamoms uždirbti sunaudojamas turtas. Per vieną ataskaitinį laikotarpį visiškai sunaudojamas turtas laikomas trumpalaikiu visiškai neatsižvelgiant į šio turto kainą. Trumpalaikiu turtu gali būti net pastatai, jeigu jie naudojami ne pačios įmonės gamybinei (prekybinei) veiklai vykdyti, o skirti perparduoti. Taigi įmonėje trumpalaikis turtas (pavyzdžiui, atsargos sandėlyje) fiziškai gali būti ir labai ilgą laiką – net keletą ar kelioliką metų. Tačiau pradėtas naudoti pajamoms uždirbti šis turtas bus sunaudotas visas iš karto, o ne palaipsniui jo vertė bus perkelta į naujai gaminamą produkciją .
Nuo atsargų apskaitos ir įvertinimo metodo pasirinkimo priklauso organizacijos finansiniai rezultatai. Šiais rezultatais yra remiamasi vertinant veiklą, priimant valdymo sprendimus, numatant ateities perspektyvas ir pan. Taigi, trumpalaikio turto apskaita daro įtaką įvairioms įmonės sritims per priimamų sprendimų prizmę, todėl trumpalaikio turto apskaitos analizavimas, problemų nustatymas ir sprendimas išlieka nuolatos aktualus įvairaus dydžio ir įvairia veikla užsiimančioms įmonėms.
Tyrimo problema. Mokslinėje literatūroje yra aptariami įvairūs trumpalaikio turto apskaitos būdai, daug dėmesio skiriant atsargų apskaitai, užduodant klausimus: kada taikyti nuolat apskaitomų atsargų būdą, o kada periodiškai apskaitomų atsargų būdą. Todėl darbe iškeliami tokie probleminiai klausimai:
• Į kokius aspektus būtina yra atsižvelgti pasirenkant įvairių rūšių trumpalaikio turto apskaitos metodus?
• Kaip pasirinktas apskaitos metodas veikia įmonės finansinės būklės rezultatus?
Darbo objektas - AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita.
Darbo tikslas - išanalizuoti AB “Rokiškio sūris” įmonės trumpalaikio turto apskaitą.
Darbo uždaviniai:
1. Apibūdinti trumpalaikio turto sąvoka ir jo rūšis.
2. Paaiškinti trumpalaikio turto apskaitos ypatybes, atsižvelgiant į trumpalaikio turto rūšis.
3. Išnagrinėti AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaitos principus.
4. Išanalizuoti AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto valdymo rodiklius.
Tyrimo metodai:
• Literatūros šaltinių analizė ir apibendrinimas.
• Horizontali ir vertikali analizė.
• Finansinių santykinių rodiklių analizė.
Darbo struktūra
Baigiamąjį darbą sudaro įvadas, trys pagrindinės dalys, išvados ir rekomendacijos. Pirmoje dalyje yra analizuojama trumpalaikio turto sąvoka ir rūšys, trumpalaikio turto apskaitos ypatumai. Antroje darbo dalyje yra aptariami darbo metodai ir priemonės. Trečioje darbo dalyje yra atliekama AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto ir jo apskaitos analizė. Darbo pabaigoje yra pateikiamos išvados.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10216 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA3
 • SUMMARY4
 • ĮVADAS5
 • 1. MOKSLINĖS LITERATŪROS ANALIZĖ7
 • 1.1. Trumpalaikio turto sąvoka7
 • 1.2. Trumpalaikio turto rūšys9
 • 1.3. Trumpalaikio turto apskaita11
 • 1.3.1. Atsargų apskaita11
 • 1.3.2. Trumpalaikių skolų įmonei apskaita18
 • 1.3.3. Pinigų ir pinigų ekvalentų apskaita20
 • 2. TYRIMO DYZAINAS23
 • 2.1. Tyrimo eigos pristatymas23
 • 2.2. AB “Rokiškio sūris” charakteristika23
 • 3. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS28
 • 3.1. AB “Rokiškio sūris” taikoma trumpalaikio turto apskaitos politika28
 • 3.1.1. Atsargų apskaita…………… …………………………………………………………28
 • 3.1.2. Pirkėjų skolų ir gautinųnsumų apskaita…… … ………………… ………………31
 • 3.1.3. Pinigų ir jų ekvivalentų apskaita……………… ………………………………………32
 • 3.2. AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto struktūros ir dinamikos analizė33
 • 3.3. AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto valdymo rodiklių analizė39
 • IŠVADOS42
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS43
 • PRIEDAI45

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita
Diplominis darbas AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita

Temos aktualumas. Trumpalaikis turtas yra būtinas kiekvienos įmonės veiklai vykdyti. Trumpalaikis turtas yra vienas iš [...]

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė AB “Anykščių Vynas”
Kursinis darbas Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė AB “Anykščių Vynas”

Temos aktualumas. Ilgalaikis materialusis turtas vaidina labai reikšmingą vaidmenį daugelio įmonių veikloje, nes jo neturint [...]

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos ypatumai UAB “X”
Diplominis darbas Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos ypatumai UAB “X”

Darbo aktualumas - Beveik kiekvienos įmonės sėkmingai veiklai reikalingos tam tikros sąlygos, taip pat ir [...]

AB “Rokiškio sūris” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas
Referatas AB “Rokiškio sūris” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas

Po spartaus ekonomikos augimo 2000 – 2007 m. Lietuvoje prasidėjo ekonominė krizė, kuri skaudžiai paveikė [...]

Įmonės “Rokiškio sūris” 2011 - 2013m. finansinių rodiklių apžvalga
Referatas Įmonės “Rokiškio sūris” 2011 - 2013m. finansinių rodiklių apžvalga

AB „Rokiškio sūris“ – tai patikimi pieno pramonės profesionalai. Tai Baltijos regione efektyviausia pieno produktų gamybos [...]

AB
Referatas AB "Rokiškio sūris" trumpalaikio turto analizė ir vertinimas

Šiuolaikinėmis sudėtingo ir konkurencingo verslo sąlygomis labai svarbu, kad kiekvienas įmonės vadovas, taip pat ir [...]

Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”
Diplominis darbas Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”

Temos aktualumas. Darbo apmokėjimas visada buvo aktuali socialinė, teisinė ir ekonominė problema. Įžengus į XXI [...]

Kompiuterizuotos apskaitos programų “Contour enterprise” ir “Centas” palyginimas
Referatas Kompiuterizuotos apskaitos programų “Contour enterprise” ir “Centas” palyginimas

Temos aktualumas. Pastaraisiais dešimtmečiais žmogaus ekonominė ir kita veikla vis labiau susieta su informacijos apdorojimu.

UAB “Grigiškės” ilgalaiko materialaus turto auditas
Referatas UAB “Grigiškės” ilgalaiko materialaus turto auditas

Temos aktualumas. Šiai dienai vis dažniau yra susiduriama su apgaulėmis, manipuliacijomis ir finansinės atskaitomybės klastojimu.

Trumpalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonių grupėje „Utenos trikotažas”
Kursinis darbas Trumpalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonių grupėje „Utenos trikotažas”

Norint sėkmingai valdyti įmonę reikia vadovautis apskaita. Apskaita yra socialinės ekonominės informacijos rengimo ir pateikimo [...]

Trumpalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonių grupėje „Utenos trikotažas”
Kursinis darbas Trumpalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonių grupėje „Utenos trikotažas”

Norint sėkmingai valdyti įmonę reikia vadovautis apskaita. Apskaita yra socialinės ekonominės informacijos rengimo ir pateikimo [...]

UAB “X” apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Diplominis darbas UAB “X” apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas

Buhalterinės apskaitos organizavimo tikslas yra užtikrinti tai , kad finansinėse ir mokestinėse ataskaitose pateikiama informacija [...]

Darbo apmokėjimo dokumentai ir apskaita UAB “Fermentas”
Kursinis darbas Darbo apmokėjimo dokumentai ir apskaita UAB “Fermentas”

Dauguma įmonių savo veiklai vykdyti samdo darbuotojus, o samdant darbuotojus susidaro prielaidos darbo veiklai bei [...]

UAB “Alanta” paslaugų technologinė analizė
Kursinis darbas UAB “Alanta” paslaugų technologinė analizė

Turizmas – [...]

Pasirinktos organizacijos elektroninio pardavimų kanalo analizė (“Parfum express”)
Referatas Pasirinktos organizacijos elektroninio pardavimų kanalo analizė (“Parfum express”)

- Pateikite trumpą organizacijos veiklos aprašymą. - Nustatykite: 1. Ar organizacija elektroninius pardavimus vykdo tik per [...]