Darbo apmokėjimo dokumentai ir apskaita UAB “Fermentas”

30 psl. / 5851 žod.

Ištrauka

Dauguma įmonių savo veiklai vykdyti samdo darbuotojus, o samdant darbuotojus susidaro prielaidos darbo veiklai bei darbo atlygiui apskaičiuoti bei išmokėti. Apskaitant bei išmokant darbo atlygį turi būti naudojami darbo apmokėjimo dokumentai. Tad yra aktualu susipažinti su įmonėse naudojamais dokumentais, jog suvoktume jų reikšmę apskaitoje.Darbo užmokestis yra darbo jėgos vertės piniginė išraiška arba jos kaina. Šiuos veiksnius reikia labai gerai išanalizuoti, kad darbo užmokestis būtų teisingai apskaičiuojamas. Šių dienų pavyzdžiai rodo, kad universitetinis išsilavinimas, aukšta kvalifikacija, darbo stažas įmonėje ir kiti panašūs veiksniai yra svarbiausia sąlyga gauti aukštesnį darbo užmokestį.Darbo užmokesčio apskaičiavimas, taip pat su juo susijusių įmonės sąnaudų ir įsiskolinimų darbuotojams apskaita – vienas sudėtingiausių buhalterinės apskaitos barų. Tai lemia daugelis priežasčių. Pirmiausia, visuomet lengviau apskaičiuoti apčiuopiamus dalykus, pavyzdžiui atsargas. Darbo užmokestis materializuojasi tik tuomet, kai išmokamas darbuotojams. Kai jis apskaičiuojamas ir įskaitomas į sąnaudas, tuomet mažėja įmonės turtas, nes didėja įmonės įsiskolinimas darbuotojams, kuriems apskaičiuojamas darbo užmokestis. Darbo užmokesčio ūkinės operacijos labai paplitusios, nes be darbo nesukuriama jokia prekė. Darbo tikslas – išnagrinėti darbo apmokėjimo dokumentus bei apskaitą įmonėje ir jų aspektus.Darbo objektas - darbo apmokėjimo dokumentai bei jų apskaitą įmonėje.Darbo uždaviniai:• Apžvelgti darbo užmokesčio sampratą bei apskaitą;• Išanalizuoti darbo užmokesčio apskaitos dokumentus bei jų naudojimą;• Išnagrinėti UAB „Baltic Master” apskaitos politiką bei naudojamu darbo apmokėjimo dokumentus.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. DARBO UŽMOKESČIO SAMPRATA BEI APSKAITA4
 • 1.1. DARBO UŽMOKESČIO SAMPRATA4
 • 1.2. DARBO UŽMOKESČIO APSKAITOS DOKUMENTAI IR JŲ NAUDOJIMAS6
 • 2. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „FERMENTAS“ APRAŠYMAS IR APSKAITOS11
 • 2.1.UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS„FERMENTASAPRAŠYMAS11
 • 2.2. UAB „FERMENTAS” NAUDOJAMI DARBO APMOKĖJIMO DOKUMENTAI13
 • 3. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „FERMENTAS “ FINANSINĖ VEIKLA16
 • 3.1. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „FERMENTAS“ SĄSKAITŲ LIKUČIAI IR ŪKINĖS OPERACIJOS16
 • 3.2. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „FERMENTAS“ BENDRASIS ŽURNALAS18
 • 3.3. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „FERMENTAS“ DIDŽIOSIOS KNYGOS SĄSKAITOS 22
 • 3.4. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „FERMENTAS“ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA25
 • 3.5. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „FERMENTAS“ BALANSAS26
 • IŠVADOS29
 • LITERATŪRA30
 • PRIEDAI31
 • 1 priedas. UAB“Fermentas“ sąskaitų planas
 • 2 priedas. Darbo sutartys
 • 3 priedas. Mokėjimo nurodymas Nr.345287
 • 4 priedas. Sąskaita faktūta Nr.835274
 • 5 priedas. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis
 • 6 priedas. Darbo užmokesčio žiniaraštis

Reziumė

Autorius
olga lomako
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 30, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai

AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita

Apskaita Diplominis darbas 2014 m. angeliukas40
Temos aktualumas. Trumpalaikis turtas yra būtinas kiekvienos įmonės veiklai vykdyti. Trumpalaikis turtas yra vienas iš pagrindinių (santykine prasme) finansinių ataskaitų elementų, kas parodo...

Darbo užmokesčio sistema UAB “X”

Apskaita Kursinis darbas 2014 m. pintvere
Darbo apmokėjimas visada buvo aktuali ekonominė, teisinė bei socialinė problema. Tema apie darbo užmokesčio apskaitą aktuali ir kiekvienam iš mūsų-dirbančiajam ar besiruošiančiam dirbti,...