Darbo užmokesčio sistema UAB “X”

46 psl. / 10000 žod.

Ištrauka

Darbo apmokėjimas visada buvo aktuali ekonominė, teisinė bei socialinė problema. Tema apie darbo užmokesčio apskaitą aktuali ir kiekvienam iš mūsų-dirbančiajam ar besiruošiančiam dirbti, nes darbo apmokėjimas yra orientuojamas į socialinę partnerystę darbe, kai svarbu ne tik teisė į tinkamo darbo pasirinkimą, bet svarbu ir darbo apmokėjimas bei jo organizavimas tokiu lygiu, kuris užtikrintų darbuotojo ir jo šeimos gyvybines reikmes. Nes darbo užmokestis- pagrindinis pragyvenimo šaltinis, pagrindinė žmogaus pajamų dalis, individo bei jo šeimos materialinės padėties pagerinimo priemonė, užtikrinanti darbuotojo socialinį prestižą, priklausantį nuo jo kvalifikacijos , bei skatinanti darbuotojo motyvaciją ir stabilumą, atliekantis materialinio bei moralinio skatinimo vaidmenį. Šiuolaikinės organizacijos, norėdamos sėkmingai konkuruoti prekėmis ir paslaugomis, turi konkuruoti darbuotojais, t.y. pritraukti ir išlaikyti aukštos kompetencijos, talentingus individus.

Rinkos sąlygomis žmogaus darbo jėga yra perkama ir parduodama. Nusipirkęs darbo jėgą, kapitalo savininkas naudoja ją ūkinėje veikloje ir už tai moka samdomajam darbuotojui darbo užmokestį. Pasak H.Fajolio , klasikinės vadybos mokyklos įūrėjo, už atliktą darbą turi būti teisingai atlyginama ir darbdaviams ir darbuotojams. Darbo užmokestis - darbo įvertinimas pinigais (darbo jėgos piniginė išraiška arba jos kaina), kurį sudaro pareiginė alga, priemokos, priedai ir premijos. Apmokėjimo už darbą organizavimas yra sudėtingas uždavinys-pakankamai sudėtinga ir svarbu objektyviai įvertinti darbuotojo darbą, mokėti visapusiškai teisingą ir reikšmingą atlyginimą. Nes be kita ko,darbuotojams dar labai svarbu ir palyginti tai,ką jie gavo už darbą, ir tai, ką jie tikėjosi gauti. Kadangi konkuruoti darbuotojais jau tenka ne tik vietinėje, bet ir tarptautinėje darbo rinkose, tai vis aktualesnės darosi racionalios, abipusiai naudingos tiek darbdaviui, tiek darbuotojui, kompensavimo už darbą sistemos sukūrimas įmonėje. Be to,apmokėjimas už darbą yra ir vienas iš svarbiausių visuomeninių darbo organizavimo elementų. Todėl kiekvienai įmonei labai svarbu atlikti darbo užmokesčio apskaitą kuo tiksliau ir aiškiau , tinkamai tvarkyti ir analizuoti darbo rodiklių sistemą, skirti ypatingą dėmesį darbo užmokesčio ypatybėms, nes teisingai įmonėje įvesta ir kontroliuojama darbo užmokesčio sistema padeda pasiekti geresnių veiklos rezultatų.

Rinkos ekonomikos sąlygomis darbo apmokėjimas tampa darbdavio ir darbuotojo derybų objektu. Tam, kad šios derybos būtų teisiškai įgyvendintos, būtina atskleisti darbo apmokėjimo sąvoką, sistemas, formas, darbo užmokesčio struktūrą ir funkcijas, nustatymo teisines galimybes ir kitus klausimus (I.Mačernytė-Panomariovienė,2003).

Kursinio darbo problema

Aiškios ir suprantamos darbuotojams bei teisingos darbo apmokėjimo sistemos organizavimas. Įmonės, kurios slepia darbo užmokesčio apmokėjimo principus, verčia darbuotojus nepasitenkinti darbu, bręsta konfliktinės situacijos ir mažėja darbo našumas, kuris turi poveikį veiklos rezultatams.

Probleminiai klausimai:

 1. Teisinga darbo užmokesčio sistema-kokia ji?
 2. Ar darbo užmokesčio apskaita UAB „X“ vykdoma laikantis įstatymu ir metodinių nurodymų?
 3. Ar darbo užmokesčio ir darbo laiko apskaitos dokumentai UAB „Dalmina“ yra teisingi ir informatyvūs?

Kursinio darbo objektas - darbo užmokesčio apskaita UAB „X“.

Kursinio darbo tikslas - atlikti UAB „X“ darbo užmokesčio apskaitos analizę.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. LITERATŪROS ŠALTINIŲ ANALIZĖ6
 • 1.1. Darbo užmokesčio samprata, funkcijos bei jį įtakojantys veiksniai6
 • 1.2. Darbo užmokesčio struktūra, modeliai ir sistemos10
 • 1.3. Darbo užmokesčio teisinis reguliavimas16
 • 1.4. Darbo užmokesčio mokestinė bazė19
 • 1.5. Darbo užmokesčio apskaitos teoriniai aspektai22
 • 2. TYRIMO DIZAINAS27
 • 2.1. Tyrimo eigos pristatymas27
 • 2.2. UAB „X“ veiklos pristatymas27
 • 3. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS29
 • 3.1. UAB „X“darbo užmokesčio apskaitos sistema29
 • 3.2. UAB „X“ darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita, dokumentai32
 • 3.3. UAB „X“ mokesčiai nuo darbo užmokesčio36
 • 3.4. UAB „X“ darbo užmokesčio buhalterinė apskaita38
 • IŠVADOS40
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS42
 • PRIEDAI43

Reziumė

Autorius
pintvere
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€9.72
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 27, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
46 psl.

Susiję darbai

UAB “x” atliktos praktikos ataskaita

Apskaita Praktikos ataskaita 2012 m. linagirlev
Praktikos darbo ataskaitą sudaro dvi dalys, pirmoje iš jų stengiamasi apžvelgti bei įvertinti bendrą įmonės valdymo struktūrą, apžvelgiama įmonės veikla, toliau nagrinėjama įmonės...

Darbo užmokesčio apskaita

Apskaita Kursinis darbas 2016 m. grazinab
Temos aktualumas: Darbo užmokesčio apskaita atlieka svarbų vaidmenį kiekvienoje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, samdančioje darbuotojus, kuriems už atliktą darbą yra mokamas atitinkamas atlyginimas....