Ekonomika ir verslas / Apskaita

Darbo užmokesčio sistema UAB “X”

0 atsiliepimų
Autorius:

Darbo apmokėjimas visada buvo aktuali ekonominė, teisinė bei socialinė problema. Tema apie darbo užmokesčio apskaitą aktuali ir kiekvienam iš mūsų-dirbančiajam ar besiruošiančiam dirbti, nes darbo apmokėjimas yra orientuojamas į socialinę partnerystę darbe, kai svarbu ne tik teisė į tinkamo darbo pasirinkimą, bet svarbu ir darbo apmokėjimas bei jo organizavimas tokiu lygiu, kuris užtikrintų darbuotojo ir jo šeimos gyvybines reikmes. Nes darbo užmokestis- pagrindinis pragyvenimo šaltinis, pagrindinė žmogaus pajamų dalis, individo bei jo šeimos materialinės padėties pagerinimo priemonė, užtikrinanti darbuotojo socialinį prestižą, priklausantį nuo jo kvalifikacijos , bei skatinanti darbuotojo motyvaciją ir stabilumą, atliekantis materialinio bei moralinio skatinimo vaidmenį. Šiuolaikinės organizacijos, norėdamos sėkmingai konkuruoti prekėmis ir paslaugomis, turi konkuruoti darbuotojais, t.y. pritraukti ir išlaikyti aukštos kompetencijos, talentingus individus.

Rinkos sąlygomis žmogaus darbo jėga yra perkama ir parduodama. Nusipirkęs darbo jėgą, kapitalo savininkas naudoja ją ūkinėje veikloje ir už tai moka samdomajam darbuotojui darbo užmokestį. Pasak H.Fajolio , klasikinės vadybos mokyklos įūrėjo, už atliktą darbą turi būti teisingai atlyginama ir darbdaviams ir darbuotojams. Darbo užmokestis - darbo įvertinimas pinigais (darbo jėgos piniginė išraiška arba jos kaina), kurį sudaro pareiginė alga, priemokos, priedai ir premijos. Apmokėjimo už darbą organizavimas yra sudėtingas uždavinys-pakankamai sudėtinga ir svarbu objektyviai įvertinti darbuotojo darbą, mokėti visapusiškai teisingą ir reikšmingą atlyginimą. Nes be kita ko,darbuotojams dar labai svarbu ir palyginti tai,ką jie gavo už darbą, ir tai, ką jie tikėjosi gauti. Kadangi konkuruoti darbuotojais jau tenka ne tik vietinėje, bet ir tarptautinėje darbo rinkose, tai vis aktualesnės darosi racionalios, abipusiai naudingos tiek darbdaviui, tiek darbuotojui, kompensavimo už darbą sistemos sukūrimas įmonėje. Be to,apmokėjimas už darbą yra ir vienas iš svarbiausių visuomeninių darbo organizavimo elementų. Todėl kiekvienai įmonei labai svarbu atlikti darbo užmokesčio apskaitą kuo tiksliau ir aiškiau , tinkamai tvarkyti ir analizuoti darbo rodiklių sistemą, skirti ypatingą dėmesį darbo užmokesčio ypatybėms, nes teisingai įmonėje įvesta ir kontroliuojama darbo užmokesčio sistema padeda pasiekti geresnių veiklos rezultatų.

Rinkos ekonomikos sąlygomis darbo apmokėjimas tampa darbdavio ir darbuotojo derybų objektu. Tam, kad šios derybos būtų teisiškai įgyvendintos, būtina atskleisti darbo apmokėjimo sąvoką, sistemas, formas, darbo užmokesčio struktūrą ir funkcijas, nustatymo teisines galimybes ir kitus klausimus (I.Mačernytė-Panomariovienė,2003).

 

Kursinio darbo problema

Aiškios ir suprantamos darbuotojams bei teisingos darbo apmokėjimo sistemos organizavimas. Įmonės, kurios slepia darbo užmokesčio apmokėjimo principus, verčia darbuotojus nepasitenkinti darbu, bręsta konfliktinės situacijos ir mažėja darbo našumas, kuris turi poveikį veiklos rezultatams. 

Probleminiai klausimai:

 1. Teisinga darbo užmokesčio sistema-kokia ji?
 2. Ar darbo užmokesčio apskaita UAB „X“ vykdoma laikantis įstatymu ir metodinių nurodymų?
 3. Ar darbo užmokesčio ir darbo laiko apskaitos dokumentai UAB „Dalmina“ yra teisingi ir informatyvūs?

Kursinio darbo objektas - darbo užmokesčio apskaita UAB „X“.

Kursinio darbo tikslas - atlikti UAB „X“ darbo užmokesčio apskaitos analizę.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. LITERATŪROS ŠALTINIŲ ANALIZĖ6
 • 1.1. Darbo užmokesčio samprata, funkcijos bei jį įtakojantys veiksniai6
 • 1.2. Darbo užmokesčio struktūra, modeliai ir sistemos10
 • 1.3. Darbo užmokesčio teisinis reguliavimas16
 • 1.4. Darbo užmokesčio mokestinė bazė19
 • 1.5. Darbo užmokesčio apskaitos teoriniai aspektai22
 • 2. TYRIMO DIZAINAS27
 • 2.1. Tyrimo eigos pristatymas27
 • 2.2. UAB „X“ veiklos pristatymas27
 • 3. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS29
 • 3.1. UAB „X“darbo užmokesčio apskaitos sistema29
 • 3.2. UAB „X“ darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita, dokumentai32
 • 3.3. UAB „X“ mokesčiai nuo darbo užmokesčio36
 • 3.4. UAB „X“ darbo užmokesčio buhalterinė apskaita38
 • IŠVADOS40
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS42
 • PRIEDAI43

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”
Diplominis darbas Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”

Temos aktualumas. Darbo apmokėjimas visada buvo aktuali socialinė, teisinė ir ekonominė problema. Įžengus į XXI [...]

Kontrolės sistemos analizė UAB “X”
Referatas Kontrolės sistemos analizė UAB “X”

ŠIS BAIGIAMASIS DARBAS KLASIFIKUOJAMAS KAIP REFERATAS, NES ANTRA DARBO DALIS ŠIUO METU NEBEAKTUALI. [...]

ES-27 šalių darbo produktyvumo ir vidutinio bruto darbo užmokesčio ryšio analizė
Tyrimas ES-27 šalių darbo produktyvumo ir vidutinio bruto darbo užmokesčio ryšio analizė

Darbo produktyvumas šiandien yra vienas svarbiausių ir aktualiausių rodiklių įtakojančių įmonės padėtį konkurencinėje rinkoje, galimybes [...]

UADBB “Sagauta” santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas
Diplominis darbas UADBB “Sagauta” santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas

Darbo aktualumas. Santykių su klientais ir tiekėjais valdymo sistemos (toliau bus naudojamas sutrumpinimasCRM, angl. „Customer Relationship [...]

Darbo užmokesčio reformos
Referatas Darbo užmokesčio reformos

Plėtojantis rinkos santykiams Lietuvoje, iškyla būtinybė kurti lankstesnes darbo apmokėjimo sistemas, labiau atitinkančias išsivysčiusios rinkos [...]

UAB “Alineta” darbo rodiklių analizė
Referatas UAB “Alineta” darbo rodiklių analizė

Verslininkams bei įmonių vadovams darbo rodiklių kaita visuomet sukelia papildomų rūpesčių, sunkumų ir iššūkių. Personalas [...]

Informacinių sistemų diegimas “X” oro uoste
Kursinis darbas Informacinių sistemų diegimas “X” oro uoste

Šiuolaikinis pasaulis neįsivaizduojamas be patogumų, kuriais mes pripratę naudotis. Vienas jų tai transportas, kuris yra [...]

Darbo apmokėjimo ir darbo efektyvumo suderinimas IĮ “X”
Diplominis darbas Darbo apmokėjimo ir darbo efektyvumo suderinimas IĮ “X”

Aktualumas. Darbo organizavimas, normavimas ir atlyginimas už darbą yra ypač svarbus darbo produktyvumo didinimo veiksnys [...]

Darbo užmokesčio reguliavimas
Referatas Darbo užmokesčio reguliavimas

Plėtojantis rinkos santykiams Lietuvoje, iškyla būtinybė kurti lankstesnes darbo apmokėjimo sistemas, labiau atitinkančias išsivysčiusios rinkos [...]

Darbo apmokėjimo dokumentai ir apskaita UAB “Fermentas”
Kursinis darbas Darbo apmokėjimo dokumentai ir apskaita UAB “Fermentas”

Dauguma įmonių savo veiklai vykdyti samdo darbuotojus, o samdant darbuotojus susidaro prielaidos darbo veiklai bei [...]

Įmonės UAB “Kūbas” strateginio valdymo sistemos analizė
Kursinis darbas Įmonės UAB “Kūbas” strateginio valdymo sistemos analizė

Temos aktualumas. Strategijos esmė - rasti tinkamiausią būdą geriausiems rezultatams pasiekti ir padidinti bendrą įmonės [...]

Komandinio darbo ypatumai “X” organizacijoje
Kursinis darbas Komandinio darbo ypatumai “X” organizacijoje

Šiandieninėje visuomenėje vienas iš esminių modernios, besimokančios organizacijos bruožų yra komandinė veikla. Komandos kuriamos, norint [...]

Minimalaus darbo užmokesčio reguliavimas
Referatas Minimalaus darbo užmokesčio reguliavimas

Apmokėjimas už darbą visada buvo aktuali ekonominė, teisinė bei socialinė problema. Sprendžiant apmokėjimo už darbą [...]

Darbo rinka ir darbo užmokestis ES
Referatas Darbo rinka ir darbo užmokestis ES

Paprastai darbo rinka suvokiama kaip politikos sritis, apsprendžiama konkrečiais socialiniais ir visuomeniniais – politiniais sprendimais [...]

UAB “Alanta” paslaugų technologinė analizė
Kursinis darbas UAB “Alanta” paslaugų technologinė analizė

Turizmas – [...]