Darbo užmokesčio analizė įmonėje UAB „UKMERGĖS STAKLĖS“

36 psl. / 6674 žod.

Ištrauka

Darbo objektas. Įmonės UAB „Ukmergės staklės" veiklos rezultatų priklausomybė jos mokamam darbuotojų darbo užmokesčiui.

Darbo tikslas. Teoriškai pagrįsti įmonės veiklos analizės kryptis ir praktiškai išanalizuoti UAB „Ukmergės staklės" darbuotojų darbo užmokestį bei jo ryšį su įmonės veiklos rezultatais.

Šiam tikslui pasiekti iškelti uždaviniai:

 1. Išanalizuoti darbo užmokesčio skaičiavimo būdus bei registravimą apskaitoje.
 2. Pagrįsti įmonės veiklos rezultatus ir darbo apmokėjimo tarpusavio priklausomybę.
 3. Apibūdinti UAB „Ukmergės staklės" veiklą ir rodiklius.
 4. Įvertinti UAB ,,Ukmergės staklės“ darbo užmokesčio ryšį su veiklos rezultatais.

Tyrimo metodai:

1) Mokslinės literatūros probleminė analizė, teisinių dokumentų analizė taikyta siekiant išryškinti ir suformuluoti teorinius darbo užmokesčio skaičiavimo aspektus.

2) Aprašomasis metodas taikomas apibūdinant įmonės darbo užmokesčio apskaitą.

3) Statistinė duomenų analizė ir analitinis metodas buvo taikomi nagrinėjant įmonės finansinius

duomenis, jų pokytį skirtingais metais.

4) Matematinės analizės metodas taikomas atliekant įmonės apskaitos duomenų analizę.


Turinys

 • SANTRAUKA3
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS5
 • 1. DARBO APMOKĖJIMAS, JO REGLAMENTAVIMAS BEI ANALIZĖ7
 • 1.1 Darbo užmokesčio samprata bei reglamentavimas7
 • 1.2. Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir apskaita9
 • 1.3. Darbo užmokesčio fondo ir darbo našumo analizė11
 • 1.4. Įmonės veiklos rezultatai ir jų ryšys su darbo apmokėjimu13
 • 2. UAB „UKMERGĖS STAKLĖS“ VEIKLA IR DARBO UŽMOKESČIO ANALIZĖ16
 • 2.1. Įmonės UAB „Ukmergės staklės“ veikla ir pagrindiniai ekonominiai rodikliai16
 • 2.2 Įmonės UAB „Ukmergės staklės“ personalo analizė ir kaita19
 • 2.3 Įmonės UAB „Ukmergės staklės“ darbo užmokesčio analizė21
 • 2.4. Įmonės UAB „Ukmergės staklės“ veiklos rezultatų ryšio su darbo užmokesčiu analizė26
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI30
 • LITERATŪRA IR KITI INFORMACIJOS ŠALTINIAI31
 • PRIEDAI
 • 1 priedas. 2012 – 2014 metų UAB “Ukmergės staklės” PN ataskaitos
 • 2 priedas. 2012 – 2014 metų UAB “Ukmergės staklės” balansas
 • 3 priedas. Pavyzdinis darbo laiko apskaitos žiniaraštis
 • 4 priedas. UAB “Ukmergės staklės” 2014 m. lapkričio mėn. DU žiniaraštis

Reziumė

Autorius
sejkutea
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 22, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
36 psl.

Susiję darbai

Įmonės „X“ veiklos analizė ir įvertinimas

Apskaita Kursinis darbas gabzys
Įmonių finansinės veiklos analizė parodo kaip įmonė dirbo analizuojamu laikotarpiu, jos metu apskaičiuojami įvairūs rodikliai, kurių pagalba įvertinama veikla, mokumas, įsiskolinimas, veiklos efektyvumas,...

Darbo užmokesčio apskaita

Apskaita Referatas karolyte038
Šiais laikais žmogaus darbo jėga yra perkama ir parduodama. Nusipirkęs darbo jėgą, savininkas naudoja ją ūkinėje veikloje ir už tai moka samdomajam darbuotojui...

AB “TEO” įmonės veiklos analizė

Apskaita Prezentacija 2013 m. ecstazy
Tikslas – atilkti AB „TEO“ įmonės veiklos analizę. Uždaviniai:Susipažindinti su įmonės veikla ir išanalizuoti įmonės veiklą.Pateikti balanso ir pelno...

Įmonės finansinė analizė

Apskaita Referatas 2017 m. studijos
Apskaitos darbas. Darbo tikslas: Remiantis AB „Utenos trikotažas“ įmonės finansinėmis ataskaitomis, parengti įmonės finansinę analizę už 2015-2016 metus. Gautas pažymys už darbą -...