Ekonomika ir verslas / Apskaita

Darbo užmokesčio apskaita ir jos organizavimas UAB „Officeday“ įmonėje

0 atsiliepimų
Autorius:
Finansinės įmonės ataskaitos yra pagrindinis šaltinis apie įmonę, kuriuo remdamiesi vartotojai įvertina įmonės veiklą ir priima ekonominius svarbius sprendimus. Apskaita dažniausiai skirstoma į dvi rūšis : finansinę bei valdymo apskaitą. Finansinė apskaita teikia informaciją apie įmonės pajamas ir išlaidas, pateikia veiklos rezultatus (pelną, nuostolį, pinigų srautus). Finansiniai duomenys yra viešai prieinami ir leidžia įvertinti įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus. Tuo tarpu valdymo apskaita pateikia duomenys, kurie remiasi planuojama įmonės veikla, priimami valdymo sprendimai ir kontroliuojamas jų vykdymas. Finansinė apskaita apima darbo užmokesčio organizavimą įmonėje. Darbo užmokesčio organizavimas yra sudėtingas procesas, kurį gali paveikti sunkiai prognozuojamoji šiandieninė verslo aplinka, o nuo to priklauso darbuotojų našumas, lojalumas įmonei, pasitenkinimas darbu. Pagrindinis darbo užmokesčio tikslas – įgyvendinti įmonės strateginius siekius, tuo pačiu ugdant kvalifikuotus, kompetentingus darbuotojus. Darbo užmokesčio dydis priklauso nuo tam tikrų vidinių ir išorinių veiksnių, tokiu kaip darbo kokybė, išsilavinimas, kvalifikacija, vyriausybės darbo užmokesčio politika. Lietuvos įmonės ir organizacijos pačios gali reglamentuoti darbo apmokėjimo sąlygas, profesijų ir pareigų tarifinius kvalifikacinius reikalavimus. Darbo užmokestis žmogui turi didelę reikšmę, nes tai pagrindinis pragyvenimo šaltinis, pagrindinė jo pajamų dalis, išlikimo ir savo bei jo šeimos materialinės padėties pagerinimo priemonė. Šis aspektas lemia žmogaus darbo vietos pasirinkimą, atlieka materialinio bei moralinio pasitenkinimo funkciją.
Šiuolaikiniame pasaulyje ir tobulėjant technologijoms didėjant konkurencijai personalo vaidmuo tampa ypač svarbus. Kartu su darbo užmokesčio apskaitos valdymu glaudžiai siejasi personalo valdymas, kuomet gerinamas darbo organizavimas, įvertinami skirtingų darbuotojų rezultatai.
Savo darbą norėčiau skirti darbo užmokesčio apskaitai ir jos ypatybėms, nes teisingai įmonėje įvesta ir kontroliuojama darbo užmokesčio sistema padės pasiekti geresnių veiklos rezultatų.
Darbo problema – aiškios ir suprantamos darbuotojams darbo apmokėjimo sistemos organizavimas. Įmonės, kurios slepia darbo užmokesčio apmokėjimo principus, verčia darbuotojus nepasitenkinti darbu, bręsta konfliktinės situacijos ir mažėja darbo našumas, kuris turi poveikį veiklos rezultatams.
Darbo objektas – darbo užmokesčio apskaitos organizavimas įmonėje.
Darbo tikslas – įvertinti darbo užmokesčio apskaitos organizavimą įmonėje.
Darbo uždaviniai :
1) Išanalizuoti mokslinę literatūrą, pateikti darbo užmokesčio sampratą ir jo klasifikavimą;
2) Remiantis literatūros šaltiniais nurodyti darbo užmokesčio sistemas, modelius ir jų ypatumus;
3) Išanalizuoti veiksnius, darančius poveikį darbo užmokesčio dydžiui;
4) Išanalizuoti darbo užmokesčio apskaitos įmonėje realizavimą ir pateikti jo įvertinimą;
5) Nustatyti darbo užmokesčio išlaidas ir jas įvertinti.
Tyrimo metodai :
1) Mokslinės literatūros sisteminė analizė ir apibendrinimas;
2) Įmonės dokumentų analizė.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5827 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA TEORINIAIS ASPEKTAIS5
 • 1.1 Darbo užmokesčio sąvoka ir klasifikavimas5
 • 1.2 Darbo užmokesčio sistemos ir jų ypatumai8
 • 1.2.1. Darbo apmokėjimo posistemės11
 • 1.3. Darbo užmokesčio modeliai ir jų ypatumai14
 • 1.4. Darbo užmokesčio lygį veikiantys veiksniai15
 • 2. DARBO UŽMOKESČIO APSKAITOS UAB “OFFICEDAY” ĮMONĖJE REALIZAVIMAS16
 • 2.1. UAB “Officeday” įmonės veiklos ir aplinkos apžvalga16
 • 2.2. Darbo užmokesčio organizavimas UAB „Officeday“ įmonėje18
 • 2.3. Darbo užmokesčio apskaitos UAB „Officeday“ įmonėje vertinimas20
 • 2.4. Darbo užmokesčio išlaidų vertinimas21
 • 2.5. Darbo užmokesčio apskaitos gerinimo ir išlaidų mažinimo galimybės23
 • IŠVADOS25
 • LITERATŪRA IR KITI ŠALTINIAI27
 • PRIEDAI29

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pažintinė praktika „Apskaitos darbo organizavimas įmonėje“
Praktikos ataskaita Pažintinė praktika „Apskaitos darbo organizavimas įmonėje“

UAB „Dažnis – tai elektros montavimo darbų įmonė. Įmonė buvo įkurta 1992 metais balandžio 16 [...]

Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atskaitymų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „UAB Markai“ įmonėje
Kursinis darbas Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atskaitymų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „UAB Markai“ įmonėje

Apmokėjimas už darbą yra vienas iš svarbiausių visuomeninių darbo organizavimo elementų. Jų atsiradimas gali būti [...]

Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”
Diplominis darbas Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”

Temos aktualumas. Darbo apmokėjimas visada buvo aktuali socialinė, teisinė ir ekonominė problema. Įžengus į XXI [...]

Darbo užmokesčio apskaita UAB „Meistras“
Kursinis darbas Darbo užmokesčio apskaita UAB „Meistras“

Dauguma žmonių gauna savo gamybos produkto dalį „darbo užmokesčio“ forma. Šis terminas ekonomikos teorijoje vartojamas [...]

Darbo saugos ir sveikatos organizavimas X įmonėje
Referatas Darbo saugos ir sveikatos organizavimas X įmonėje

Darbuotojų sauga ir sveikata – visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir [...]

Darbo užmokesčio apskaita
Kursinis darbas Darbo užmokesčio apskaita

Temos aktualumas: Darbo užmokesčio apskaita atlieka svarbų vaidmenį kiekvienoje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, samdančioje darbuotojus [...]

Darbo užmokesčio apskaita
Referatas Darbo užmokesčio apskaita

Šiais laikais žmogaus darbo jėga yra perkama ir parduodama. Nusipirkęs darbo jėgą, savininkas naudoja [...]

Darbo užmokesčio analizė įmonėje X
Kursinis darbas Darbo užmokesčio analizė įmonėje X

Kalbant apie atlygį už darbą, vartojamos kelios sąvokos: darbo užmokestis, apmokėjimas už darbą, atlyginimas už [...]

Darbo užmokesčio apskaita.
Referatas Darbo užmokesčio apskaita.

Darbo užmokestis - tai atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį. Darbo užmokestis apima [...]

Darbo apmokėjimo organizavimas ir jo apskaita
Referatas Darbo apmokėjimo organizavimas ir jo apskaita

Darbas pirmo dešimtmečio pradžios, bet teorinė informacija aktuali ir šiandien.   Darbo apmokėjimo vaidmuo labai svarbus motyvuojant [...]

Darbo užmokesčio apskaitos UAB
Referatas Darbo užmokesčio apskaitos UAB "X" ypatumai ir išlaidų analizė

Darbo užmokestis yra vienas svarbiausių visuomeninių darbo organizavimo elementų – tai atlyginimas už darbą, darbuotojo [...]

Buhalterinės apskaitos įmonėje organizavimas
Praktikos ataskaita Buhalterinės apskaitos įmonėje organizavimas

Profesinė praktika yra vienas svarbiausių mokymosi etapų studijų laikotarpiu. Tuo metu studentas gali realizuoti paskaitų [...]

Darbo užmokesčio analizė įmonėje UAB „UKMERGĖS STAKLĖS“
Kursinis darbas Darbo užmokesčio analizė įmonėje UAB „UKMERGĖS STAKLĖS“

Darbo objektas. Įmonės UAB „Ukmergės staklės" veiklos rezultatų priklausomybė jos mokamam darbuotojų darbo užmokesčiui. Darbo tikslas. [...]

Darbo organizavimas
Paruoštukė Darbo organizavimas

KTU, "Darbo organizavimas". Egzaminui buvo duoti klausimai. Čia yra klausimai ir atsakymai į juos. [...]

Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas (1 dalis)
Konspektas Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas (1 dalis)

Nei viena organizacija negali funkcionuoti be kompetentingų, motyvuotų darbuotojų. Žmogiškoji veikla yra pagrindas organizacijos [...]