Darbo užmokesčio apskaita UAB „Meistras“

23 psl. / 5591 žod.

Ištrauka

Dauguma žmonių gauna savo gamybos produkto dalį „darbo užmokesčio“ forma. Šis terminas ekonomikos teorijoje vartojamas bet kokiam darbo arba paslaugos apmokėjimui apibūdinti. Dirbantys žmonės gauna darbo užmokestį kaip atlyginimą už dalyvavimą gamyboje savo pastangomis - protinėmis arba fizinėmis. Nors darbo užmokestis kai kur vartojamas ir kilnesniu „algos“ terminu, esmė visais atvejais lieka ta pati ir kitoks apibrėžimas čia nereiškia kokių nors principinių skirtumų. Atlyginimas už darbą yra samdomųjų darbuotojų kiekybinis reliatyvios vertės matas. Jis ne tik tiesiogiai veikia daugumos žmonių gyvenimo lygį, bet ir visuomeninę padėtį bei pripažinimą įmonės viduje ir už jos ribų. Darbuotojams labai svarbu palyginti tai, ką jie gavo už darbą, ir tai, ką jie tikėjosi už jį gauti. Todėl atlyginimas už darbą turi būti ne tik teisingas, bet ir reikšmingas.
Darbo užmokesčio apskaičiavimas, taip pat su tuo susijusių įmonės sąnaudų ir įsiskolinimų darbuotojams apskaita – vienas sudėtingiausių buhalterinės apskaitos barų. Įmonės finansininkas privalo ne tik profesionaliai apskaičiuoti šį užmokestį ir su juo susijusius mokesčius, bet ir taip pat profesionaliai parengti darbo užmokesčio apskaitos dokumentus. Darbo užmokesčio apskaičiavimui naudojama labai daug apskaitos registrų, pradedant nuo informacijos apie darbuotoją kaupimo, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir baigiant atlyginimų suvestinėmis.
Įmonėje sukurta darbo apmokėjimo sistema turi būti paprasta. Kuo daugiau ji turės elementų, tuo sunkiau ją suvoks darbuotojai: aiškumo trūkumas sąlygos netikrumo, nesaugumo, neteisybės pojūtį. Darbo apmokėjimo sistema privalo garantuoti darbuotojams, kad jų pastangos įvertinamos teisingai, nuopelnai tinkamai pripažįstami ir atlyginami.
Darbo objektas. Darbo užmokesčio apskaita UAB „Meistras“.
Darbo tikslas. Išanalizuoti darbo užmokesčio apskaitos organizavimą UAB „Meistras“.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti informacijos šaltinius apie darbo užmokesčio apskaitos organizavimą;
2. Išsiaiškinti kaip organizuojama darbo užmokesčio apskaita UAB „Meistras“;
3. Išanalizuoti, kaip pildomi UAB „Meistras“ su darbo užmokesčiu susiję dokumentai.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. DARBO UŽMOKESČIO APSKAITOS TEORIJOS ASPEKTAI4
 • 1.1. Darbo užmokesčio sąvoka4
 • 1.2. Darbo užmokesčio apskaita5
 • 1.2.1. Darbo užmokesčio apskaičiavimo formos5
 • 1.2.2. Darbo užmokesčio apskaitos dokumentai6
 • 1.2.2.1. Darbo sutartis6
 • 1.2.2.2. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis7
 • 1.2.2.3. Asmens sąskaita7
 • 1.2.2.4. Darbo užmokesčio žiniaraštis7
 • 1.2.2.5. Mokėjimų žiniaraštis7
 • 1.2.3. Darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklės8
 • 1.2.3.1. Gyventojų pajamų mokestis9
 • 1.2.3.2. Įmokos socialiniam draudimui10
 • 1.2.3.3. Kiti išskaitymai iš darbo užmokesčio11
 • 2. DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA UAB „MEISTRAS“12
 • 2.1. UAB „Meistras“ darbo laiko apskaita12
 • 2.2. UAB „Meistras“ darbo užmokesčio apskaita13
 • 2.3. Darbo apmokėjimo apskaita18
 • IŠVADOS21
 • INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS22
 • PRIEDAI23

Reziumė

Autorius
vilma9602
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 16, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Darbo užmokesčio apskaita

Apskaita Referatas karolyte038
Šiais laikais žmogaus darbo jėga yra perkama ir parduodama. Nusipirkęs darbo jėgą, savininkas naudoja ją ūkinėje veikloje ir už tai moka samdomajam darbuotojui...

Darbo užmokesčio apskaita.

Apskaita Referatas thisme
Darbo užmokestis - tai atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį. Darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius (priedai,...

Darbo užmokesčio apskaita

Apskaita Kursinis darbas 2016 m. grazinab
Temos aktualumas: Darbo užmokesčio apskaita atlieka svarbų vaidmenį kiekvienoje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, samdančioje darbuotojus, kuriems už atliktą darbą yra mokamas atitinkamas atlyginimas....