Ekonomika ir verslas / Apskaita

Darbo užmokesčio apskaita UAB „Meistras“

0 atsiliepimų
Autorius:
Dauguma žmonių gauna savo gamybos produkto dalį „darbo užmokesčio“ forma. Šis terminas ekonomikos teorijoje vartojamas bet kokiam darbo arba paslaugos apmokėjimui apibūdinti. Dirbantys žmonės gauna darbo užmokestį kaip atlyginimą už dalyvavimą gamyboje savo pastangomis - protinėmis arba fizinėmis. Nors darbo užmokestis kai kur vartojamas ir kilnesniu „algos“ terminu, esmė visais atvejais lieka ta pati ir kitoks apibrėžimas čia nereiškia kokių nors principinių skirtumų. Atlyginimas už darbą yra samdomųjų darbuotojų kiekybinis reliatyvios vertės matas. Jis ne tik tiesiogiai veikia daugumos žmonių gyvenimo lygį, bet ir visuomeninę padėtį bei pripažinimą įmonės viduje ir už jos ribų. Darbuotojams labai svarbu palyginti tai, ką jie gavo už darbą, ir tai, ką jie tikėjosi už jį gauti. Todėl atlyginimas už darbą turi būti ne tik teisingas, bet ir reikšmingas.
Darbo užmokesčio apskaičiavimas, taip pat su tuo susijusių įmonės sąnaudų ir įsiskolinimų darbuotojams apskaita – vienas sudėtingiausių buhalterinės apskaitos barų. Įmonės finansininkas privalo ne tik profesionaliai apskaičiuoti šį užmokestį ir su juo susijusius mokesčius, bet ir taip pat profesionaliai parengti darbo užmokesčio apskaitos dokumentus. Darbo užmokesčio apskaičiavimui naudojama labai daug apskaitos registrų, pradedant nuo informacijos apie darbuotoją kaupimo, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir baigiant atlyginimų suvestinėmis.
Įmonėje sukurta darbo apmokėjimo sistema turi būti paprasta. Kuo daugiau ji turės elementų, tuo sunkiau ją suvoks darbuotojai: aiškumo trūkumas sąlygos netikrumo, nesaugumo, neteisybės pojūtį. Darbo apmokėjimo sistema privalo garantuoti darbuotojams, kad jų pastangos įvertinamos teisingai, nuopelnai tinkamai pripažįstami ir atlyginami.
Darbo objektas. Darbo užmokesčio apskaita UAB „Meistras“.
Darbo tikslas. Išanalizuoti darbo užmokesčio apskaitos organizavimą UAB „Meistras“.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti informacijos šaltinius apie darbo užmokesčio apskaitos organizavimą;
2. Išsiaiškinti kaip organizuojama darbo užmokesčio apskaita UAB „Meistras“;
3. Išanalizuoti, kaip pildomi UAB „Meistras“ su darbo užmokesčiu susiję dokumentai.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5591 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. DARBO UŽMOKESČIO APSKAITOS TEORIJOS ASPEKTAI4
 • 1.1. Darbo užmokesčio sąvoka4
 • 1.2. Darbo užmokesčio apskaita5
 • 1.2.1. Darbo užmokesčio apskaičiavimo formos5
 • 1.2.2. Darbo užmokesčio apskaitos dokumentai6
 • 1.2.2.1. Darbo sutartis6
 • 1.2.2.2. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis7
 • 1.2.2.3. Asmens sąskaita7
 • 1.2.2.4. Darbo užmokesčio žiniaraštis7
 • 1.2.2.5. Mokėjimų žiniaraštis7
 • 1.2.3. Darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklės8
 • 1.2.3.1. Gyventojų pajamų mokestis9
 • 1.2.3.2. Įmokos socialiniam draudimui10
 • 1.2.3.3. Kiti išskaitymai iš darbo užmokesčio11
 • 2. DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA UAB „MEISTRAS“12
 • 2.1. UAB „Meistras“ darbo laiko apskaita12
 • 2.2. UAB „Meistras“ darbo užmokesčio apskaita13
 • 2.3. Darbo apmokėjimo apskaita18
 • IŠVADOS21
 • INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS22
 • PRIEDAI23

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”
Diplominis darbas Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”

Temos aktualumas. Darbo apmokėjimas visada buvo aktuali socialinė, teisinė ir ekonominė problema. Įžengus į XXI [...]

Darbo užmokesčio apskaita ir jos organizavimas UAB „Officeday“ įmonėje
Kursinis darbas Darbo užmokesčio apskaita ir jos organizavimas UAB „Officeday“ įmonėje

Finansinės įmonės ataskaitos yra pagrindinis šaltinis apie įmonę, kuriuo remdamiesi vartotojai įvertina įmonės veiklą ir [...]

Darbo užmokesčio apskaita
Kursinis darbas Darbo užmokesčio apskaita

Temos aktualumas: Darbo užmokesčio apskaita atlieka svarbų vaidmenį kiekvienoje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, samdančioje darbuotojus [...]

Darbo užmokesčio apskaita
Referatas Darbo užmokesčio apskaita

Šiais laikais žmogaus darbo jėga yra perkama ir parduodama. Nusipirkęs darbo jėgą, savininkas naudoja [...]

Darbo užmokesčio apskaitos UAB
Referatas Darbo užmokesčio apskaitos UAB "X" ypatumai ir išlaidų analizė

Darbo užmokestis yra vienas svarbiausių visuomeninių darbo organizavimo elementų – tai atlyginimas už darbą, darbuotojo [...]

Darbo užmokesčio apskaita.
Referatas Darbo užmokesčio apskaita.

Darbo užmokestis - tai atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį. Darbo užmokestis apima [...]

Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atskaitymų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „UAB Markai“ įmonėje
Kursinis darbas Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atskaitymų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „UAB Markai“ įmonėje

Apmokėjimas už darbą yra vienas iš svarbiausių visuomeninių darbo organizavimo elementų. Jų atsiradimas gali būti [...]

Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumai
Referatas Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumai

Pastaruoju metu Lietuvoje itin aktualia tematika tampa vidutinis bruto darbo užmokestis, tarp kurio vyrų ir [...]

Darbo laiko apskaita ir analizė
Kursinis darbas Darbo laiko apskaita ir analizė

Darbo laikas filosofine prasme - tai žmogaus fizinių, psichinių sugebėjimų realizavimo būdas. Realizuodamas sugebėjimus žmogus [...]

Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje
Kursinis darbas Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje

Pastaruoju metu Lietuvoje itin aktualia tematika tampa vidutinis darbo užmokestis, siekiant ne tik darbo kokybės [...]

Šešėlinė ekonomika darbo užmokestyje
Kursinis darbas Šešėlinė ekonomika darbo užmokestyje

Įmonių veiklos analizės kursinio darbo tema yra aktuali, nes šešėlinės ekonomikos apimtys yra matuojamos pasauliniu [...]

Darbo laiko apskaita ir analizė
Kursinis darbas Darbo laiko apskaita ir analizė

Darbo laikas filosofine prasme - tai žmogaus fizinių, psichinių sugebėjimų realizavimo būdas. Realizuodamas sugebėjimus žmogus [...]

Lietuvos darbo užmokesčio skirtumai ES kontekste
Referatas Lietuvos darbo užmokesčio skirtumai ES kontekste

Žmonės dirba skatinami įvairių motyvų: norėdami gauti pajamų, siekdami karjeros, pripažinimo, norėdami bendrauti su kitais [...]

ES-27 šalių darbo produktyvumo ir vidutinio bruto darbo užmokesčio ryšio analizė
Tyrimas ES-27 šalių darbo produktyvumo ir vidutinio bruto darbo užmokesčio ryšio analizė

Darbo produktyvumas šiandien yra vienas svarbiausių ir aktualiausių rodiklių įtakojančių įmonės padėtį konkurencinėje rinkoje, galimybes [...]

Darbo užmekesčio apskaitos tvarkymo analizė
Referatas Darbo užmekesčio apskaitos tvarkymo analizė

ĮVADAS 3 1. DARBO UŽMOKESČIO SĄVOKA IR STRUKTŪRA 4 2. DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA 6 2.1. Darbo užmokesčio apskaičiavimo formos 6 2.2. Pagrindiniai darbo [...]