Darbo užmokesčio apskaita

40 psl. / 8403 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas: Darbo užmokesčio apskaita atlieka svarbų vaidmenį kiekvienoje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, samdančioje darbuotojus, kuriems už atliktą darbą yra mokamas atitinkamas atlyginimas. Nepaprastai svarbu tinkamai vesti buhalterinę apskaitą, tinkamai užregistruoti darbuotojo užmokesčio už atliktą darbą sąnaudas už tam tikrą ataskaitinį laikotarpį, kuomet darbuotojas jį atliko, nepaisant kada priskaičiuota suma bus išmokėta.

Darbo užmokestis, kurį darbuotojas gauna už atliktą darbą, dažniausiai yra vienintelis dirbančiųjų pragyvenimo šaltinis. Todėl darbo užmokestis turi lemiamą efektą darbuotojo bei jo šeimos gyvenimo sąlygoms ir kokybei, darbo bei gyvenamosios vietos pasirinkimui. Darbo užmokestis turi ne tik padengti žmogaus išlaidas maistui, drabužiams, namų ūkio reikmėms, medicininiam aptarnavimui, kas būtina žmogaus egzistavimui, bet ir suteikti finansinio saugumo jausmą, sudaryti sąlygas kvalifikacijai kelti bei kūrybiniam potencialui plėtoti. Taigi, kiekvienas dirbantysis yra suinteresuotas kuo didesniu darbo užmokesčiu, tačiau dėl darbų ir darbuotojų heterogeniškumo, dėl darbo rinkos sąlygų ir kitų veiksnių veikimo, darbo užmokestis negali būti lygiavertis – jis yra diferencijuojamas.

Tyrimo objektas: Darbo užmokesčio apskaita

Uždaviniai:

 1. Aptarti darbo užmokesčio sampratą.
 2. Išnagrinėti darbo užmokesčio rūšis bei formas.
 3. Išanalizuoti darbo užmokesčio apskaitos dokumentus, jų pildymo tvarką.
 4. Išnagrinėti su darbo užmokesčiu susijusius mokesčius.

Tyrimo metodai:

Šiame kursiniame darbe, naudota literatūra susijusi su darbo užmokesčio apskaita. Darbe analizuojama įvairių autorių darbo užmokesčio apskaitos samprata, darbo užmokesčio apskaitos rūšys, formos ir sistemos. Naudojantis teorine medžiaga atlikta praktinė dalis, kurioje aprašomas darbo užmokesčio apskaitos organizavimas tam tikroje įmonėje.


Turinys

 • Turinys
 • ĮVADAS3
 • TEORINĖ DALIS4
 • 1. DARBO UŽMOKESČIO SAMPRATA4
 • 2. DARBO UŽMOKESČIO RŪŠYS, FORMOS IR SISTEMOS.6
 • 2.1. DARBO UŽMOKESČIO RŪŠYS6
 • 2.2. DARBO UŽMOKESČIO FORMOS7
 • 2.3. DARBO UŽMOKESČIO SISTEMOS7
 • 3. DARBO UŽMOKESČIO DIFERENCIACIJA10
 • 4. DARBO APMOKĖJIMO ORGANIZAVIMAS13
 • 5. DARBO LAIKO APSKAITA14
 • 6. DARBO UŽMOKESČIO PRISKAITYMAS, MOKESČIAI IR IŠMOKĖJIMAS15
 • 6.1. ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS IR ATOSTOGINIŲ APSKAIČIAVIMAS17
 • 6.2. LIGOS IR KITŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PAŠALPŲ APSKAIČIAVIMAS18
 • 7. DARBO UŽMOKESČIO IR SU JUO SUSIJUSIŲ ATSISKAITYMŲ REGISTRAVIMAS SĄSKAITOSE19
 • PRAKTINĖ DALIS20
 • IŠVADOS31
 • LITERATŪRA32
 • PRIEDAI33
 • 1 PRIEDAS33
 • 2 PRIEDAS34
 • 2 PRIEDAS35
 • 3 PRIEDAS36
 • 4 PRIEDAS37
 • 4 PRIEDAS38

Reziumė

Autorius
grazinab
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€9.00
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 29, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
40 psl.

Susiję darbai

Darbo užmokesčio apskaita UAB „Meistras“

Apskaita Kursinis darbas vilma9602
Dauguma žmonių gauna savo gamybos produkto dalį „darbo užmokesčio“ forma. Šis terminas ekonomikos teorijoje vartojamas bet kokiam darbo arba paslaugos apmokėjimui apibūdinti. Dirbantys...

Darbo užmokesčio apskaita

Apskaita Referatas karolyte038
Šiais laikais žmogaus darbo jėga yra perkama ir parduodama. Nusipirkęs darbo jėgą, savininkas naudoja ją ūkinėje veikloje ir už tai moka samdomajam darbuotojui...

Darbo užmokesčio apskaita.

Apskaita Referatas thisme
Darbo užmokestis - tai atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį. Darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius (priedai,...