Ekonomika ir verslas / Apskaita

Darbo užmokesčio apskaita

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas: Darbo užmokesčio apskaita atlieka svarbų vaidmenį kiekvienoje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, samdančioje darbuotojus, kuriems už atliktą darbą yra mokamas atitinkamas atlyginimas. Nepaprastai svarbu tinkamai vesti buhalterinę apskaitą, tinkamai užregistruoti darbuotojo užmokesčio už atliktą darbą sąnaudas už tam tikrą ataskaitinį laikotarpį, kuomet darbuotojas jį atliko, nepaisant kada priskaičiuota suma bus išmokėta.

Darbo užmokestis, kurį darbuotojas gauna už atliktą darbą, dažniausiai yra vienintelis dirbančiųjų pragyvenimo šaltinis. Todėl darbo užmokestis turi lemiamą efektą darbuotojo bei jo šeimos gyvenimo sąlygoms ir kokybei, darbo bei gyvenamosios vietos pasirinkimui. Darbo užmokestis turi ne tik padengti žmogaus išlaidas maistui, drabužiams, namų ūkio reikmėms, medicininiam aptarnavimui, kas būtina žmogaus egzistavimui, bet ir suteikti finansinio saugumo jausmą, sudaryti sąlygas kvalifikacijai kelti bei kūrybiniam potencialui plėtoti. Taigi, kiekvienas dirbantysis yra suinteresuotas kuo didesniu darbo užmokesčiu, tačiau dėl darbų ir darbuotojų heterogeniškumo, dėl darbo rinkos sąlygų ir kitų veiksnių veikimo, darbo užmokestis negali būti lygiavertis – jis yra diferencijuojamas.

Tyrimo objektas: Darbo užmokesčio apskaita

Uždaviniai:

 1. Aptarti darbo užmokesčio sampratą.
 2. Išnagrinėti darbo užmokesčio rūšis bei formas.
 3. Išanalizuoti darbo užmokesčio apskaitos dokumentus, jų pildymo tvarką.
 4. Išnagrinėti su darbo užmokesčiu susijusius mokesčius.

Tyrimo metodai:

Šiame kursiniame darbe, naudota literatūra susijusi su darbo užmokesčio apskaita. Darbe analizuojama įvairių autorių darbo užmokesčio apskaitos samprata, darbo užmokesčio apskaitos rūšys, formos ir sistemos. Naudojantis teorine medžiaga atlikta praktinė dalis, kurioje aprašomas darbo užmokesčio apskaitos organizavimas tam tikroje įmonėje.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8403 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Turinys
 • ĮVADAS3
 • TEORINĖ DALIS4
 • 1. DARBO UŽMOKESČIO SAMPRATA4
 • 2. DARBO UŽMOKESČIO RŪŠYS, FORMOS IR SISTEMOS.6
 • 2.1. DARBO UŽMOKESČIO RŪŠYS6
 • 2.2. DARBO UŽMOKESČIO FORMOS7
 • 2.3. DARBO UŽMOKESČIO SISTEMOS7
 • 3. DARBO UŽMOKESČIO DIFERENCIACIJA10
 • 4. DARBO APMOKĖJIMO ORGANIZAVIMAS13
 • 5. DARBO LAIKO APSKAITA14
 • 6. DARBO UŽMOKESČIO PRISKAITYMAS, MOKESČIAI IR IŠMOKĖJIMAS15
 • 6.1. ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS IR ATOSTOGINIŲ APSKAIČIAVIMAS17
 • 6.2. LIGOS IR KITŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PAŠALPŲ APSKAIČIAVIMAS18
 • 7. DARBO UŽMOKESČIO IR SU JUO SUSIJUSIŲ ATSISKAITYMŲ REGISTRAVIMAS SĄSKAITOSE19
 • PRAKTINĖ DALIS20
 • IŠVADOS31
 • LITERATŪRA32
 • PRIEDAI33
 • 1 PRIEDAS33
 • 2 PRIEDAS34
 • 2 PRIEDAS35
 • 3 PRIEDAS36
 • 4 PRIEDAS37
 • 4 PRIEDAS38

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”
Diplominis darbas Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”

Temos aktualumas. Darbo apmokėjimas visada buvo aktuali socialinė, teisinė ir ekonominė problema. Įžengus į XXI [...]

Darbo užmokesčio apskaita UAB „Meistras“
Kursinis darbas Darbo užmokesčio apskaita UAB „Meistras“

Dauguma žmonių gauna savo gamybos produkto dalį „darbo užmokesčio“ forma. Šis terminas ekonomikos teorijoje vartojamas [...]

Darbo užmokesčio apskaita ir jos organizavimas UAB „Officeday“ įmonėje
Kursinis darbas Darbo užmokesčio apskaita ir jos organizavimas UAB „Officeday“ įmonėje

Finansinės įmonės ataskaitos yra pagrindinis šaltinis apie įmonę, kuriuo remdamiesi vartotojai įvertina įmonės veiklą ir [...]

Darbo užmokesčio apskaita
Referatas Darbo užmokesčio apskaita

Šiais laikais žmogaus darbo jėga yra perkama ir parduodama. Nusipirkęs darbo jėgą, savininkas naudoja [...]

Darbo užmokesčio apskaitos UAB
Referatas Darbo užmokesčio apskaitos UAB "X" ypatumai ir išlaidų analizė

Darbo užmokestis yra vienas svarbiausių visuomeninių darbo organizavimo elementų – tai atlyginimas už darbą, darbuotojo [...]

Darbo užmokesčio apskaita.
Referatas Darbo užmokesčio apskaita.

Darbo užmokestis - tai atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį. Darbo užmokestis apima [...]

Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atskaitymų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „UAB Markai“ įmonėje
Kursinis darbas Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atskaitymų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „UAB Markai“ įmonėje

Apmokėjimas už darbą yra vienas iš svarbiausių visuomeninių darbo organizavimo elementų. Jų atsiradimas gali būti [...]

Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumai
Referatas Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumai

Pastaruoju metu Lietuvoje itin aktualia tematika tampa vidutinis bruto darbo užmokestis, tarp kurio vyrų ir [...]

Darbo laiko apskaita ir analizė
Kursinis darbas Darbo laiko apskaita ir analizė

Darbo laikas filosofine prasme - tai žmogaus fizinių, psichinių sugebėjimų realizavimo būdas. Realizuodamas sugebėjimus žmogus [...]

Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje
Kursinis darbas Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje

Pastaruoju metu Lietuvoje itin aktualia tematika tampa vidutinis darbo užmokestis, siekiant ne tik darbo kokybės [...]

Šešėlinė ekonomika darbo užmokestyje
Kursinis darbas Šešėlinė ekonomika darbo užmokestyje

Įmonių veiklos analizės kursinio darbo tema yra aktuali, nes šešėlinės ekonomikos apimtys yra matuojamos pasauliniu [...]

Darbo laiko apskaita ir analizė
Kursinis darbas Darbo laiko apskaita ir analizė

Darbo laikas filosofine prasme - tai žmogaus fizinių, psichinių sugebėjimų realizavimo būdas. Realizuodamas sugebėjimus žmogus [...]

Lietuvos darbo užmokesčio skirtumai ES kontekste
Referatas Lietuvos darbo užmokesčio skirtumai ES kontekste

Žmonės dirba skatinami įvairių motyvų: norėdami gauti pajamų, siekdami karjeros, pripažinimo, norėdami bendrauti su kitais [...]

ES-27 šalių darbo produktyvumo ir vidutinio bruto darbo užmokesčio ryšio analizė
Tyrimas ES-27 šalių darbo produktyvumo ir vidutinio bruto darbo užmokesčio ryšio analizė

Darbo produktyvumas šiandien yra vienas svarbiausių ir aktualiausių rodiklių įtakojančių įmonės padėtį konkurencinėje rinkoje, galimybes [...]

Darbo užmekesčio apskaitos tvarkymo analizė
Referatas Darbo užmekesčio apskaitos tvarkymo analizė

ĮVADAS 3 1. DARBO UŽMOKESČIO SĄVOKA IR STRUKTŪRA 4 2. DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA 6 2.1. Darbo užmokesčio apskaičiavimo formos 6 2.2. Pagrindiniai darbo [...]