Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”

71 psl. / 10000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Darbo apmokėjimas visada buvo aktuali socialinė, teisinė ir ekonominė problema. Įžengus į XXI amžių pasikeitė ekonominiai ir organizaciniai verslo ir atitinkamai darbo apmokėjimo pagrindai. Darbo apmokėjimas orientuojamas į socialinę partnerystę darbe, kai svarbus ne tik darbo apmokėjimas, bet ir jo organizavimas tokiu lygiu, kuris užtikrintų darbuotojo ir jo šeimos gyvybines reikmes tam tikroje gamtinėje aplinkoje bei jo socialinį prestižą. Tai pagrindinis veiksnys, skatinantis kiekvienos šalies įmonių personalą našiai ir pelningai dirbti. Rinkos sąlygomis žmogaus darbo jėga yra perkama ir parduodama. Nusipirkęs darbo jėgą, kapitalo savininkas naudoja ją ūkinėje veikloje ir už tai moka samdomajam darbuotojui darbo užmokestį. Darbo užmokestis - darbo įvertinimas pinigais, kurį sudaro pareiginė alga, priemokos, priedai ir premijos. Apmokėjimas už darbą yra vienas iš svarbiausių visuomeninių darbo organizavimo elementų. Jų atsiradimas gali būti tapatinamas su nuosavybės atsiradimu, nes esant nuosavybei galima samdyti darbuotojus tam tikram darbui už tam tikrą užmokestį.Dauguma įmonių savo veiklai vykdyti samdo darbuotojus, o samdant darbuotojus susidaro prielaidos darbo veiklai bei darbo atlygiui apskaičiuoti bei išmokėti. Apskaitant bei išmokant darbo atlygį turi būti naudojami darbo apmokėjimo dokumentai. Tad yra aktualu susipažinti su įmonėse naudojamais dokumentais, jog suvoktume jų reikšmę apskaitoje.Darbo užmokestis yra darbo jėgos vertės piniginė išraiška arba jos kaina. Šiuos veiksnius reikia labai gerai išanalizuoti, kad darbo užmokestis būtų teisingai apskaičiuojamas. Šių dienų pavyzdžiai rodo, kad universitetinis išsilavinimas, aukšta kvalifikacija, darbo stažas įmonėje ir kiti panašūs veiksniai yra svarbiausia sąlyga gauti aukštesnį darbo užmokestį.Labai svarbu, kad įmonėse būtų sudarytos visos galimybės kuo racionaliau naudoti darbo išteklius, siekiant geriausių darbo rodiklių. Tačiau praktika rodo, kad kai kurios įmonės, blogai organizuodamos darbą ir nepakankamai panaudodamos darbo išteklius patiria daug nenumatytų nuostolių. Todėl labai svarbu tinkamai tvarkyti darbo rodiklių apskaitą ir nuolat analizuoti, kaip šie rodikliai formuojasi ir kinta. Darbo užmokesčio apskaičiavimas, taip pat su juo susijusių įmonės sąnaudų ir įsiskolinimų darbuotojams apskaita – vienas sudėtingiausių buhalterinės apskaitos barų. Tai lemia daugelis priežasčių. Pirmiausia, visuomet lengviau apskaičiuoti apčiuopiamus dalykus, pavyzdžiui atsargas. Darbo užmokestis materializuojasi tik tuomet, kai išmokamas darbuotojams. Darbo užmokesčio ūkinės operacijos labai paplitusios, nes be darbo nesukuriama jokia prekė. Darbo objektas - darbo apmokėjimo dokumentai bei jų apskaita uždarosios akcinės bendrovės “ITS LT“ įmonėje.Darbo tikslas – išnagrinėti darbo apmokėjimo dokumentus bei apskaitą įmonėje.Darbo uždaviniai:1. Apžvelgti darbo užmokesčio sampratą bei apskaitą.2. Išanalizuoti darbo užmokesčio apskaitos dokumentus bei jų naudojimą.3. Išanalizuoti mokesčių išskaitymus iš darbo užmokesčio4. Išnagrinėti uždarosios akcinės bendrovės „ITS LT” apskaitos politiką bei naudojamus darbo apmokėjimo dokumentus.Darbo metodai:Mokslinės bei publicistinės literatūros analizė.1. Sisteminimas.2. Lyginimas.3. Interpretavimas.Darbo struktūra. Darbas yra sudarytas iš trejų dalių.Pirmoje dalyje rašoma apie darbo užmokesčio sampratą, kokios gali būti darbo užmokesčio formos, modeliai, sistemos ir rūšys, darbo laiko ir darbo užmokesčio sąsajos. Taip pat aprašomi išskaitymai iš darbo užmokesčio, yra nagrinėjamas gyventojų pajamų mokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, įmokos į Garantinį fondą ir kiti išskaitymai. Antroje baigiamojo darbo dalyje yra aprašoma uždarosios akcinės bendrovės „ITS LT“ charakteristika, trumpai aprašytos apskaitos politikos nuostatai, kiekvieno darbuotojo įmonėje funkcijos ir pareigos, atsakomybės.Trečioje praktinio darbo dalyje yra aprašoma pasirinktos uždarosios akcinės bendrovės „ITS LT“, atliekama esamos padėties apžvalga, darbo užmokesčio dokumentų ir darbo užmokesčio apskaitos įvertinimas ir analizė.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. DARBO UŽMOKESČIO SAMPRATA, DOKUMENTACIJA BEI APSKAITA6
 • 1.1. Darbo užmokesčio samprata, formos ir apskaita6
 • 1.1.1. Darbo užmokesčio formos, sistemos ir rūšys8
 • 1.1.2. Darbo užmokesčio apskaita ir apskaičiavimas11
 • 1.2. Išskaičiavimai iš Darbo užmokesčio14
 • 1.2.1. Gyventojų pajamų mokestis14
 • 1.2.2. Socialinio draudimo įmokos16
 • 1.2.3. Įmokos į Garantinį fondą18
 • 1.3. Darbo užmokesčio dokumentavimas20
 • 1.3.1. Darbo laiko ir darbo užmokesčio sąsajos22
 • 1.3.2. Darbo organizavimo ir darbo laiko apskaitos dokumentai23
 • 2. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ ITS LT“ APRAŠYMAS IR APSKAITOS POLITIKA30
 • 2.1. Uždarosios akcinės bendrovės „ITS LT“ aprašymas30
 • 2.2. Uždarosios akcinės bendrovės „ITS LT“ apskaitos politikos nuostatos32
 • 3.DARBO UŽMOKESČIO APSKAIČIAVIMAS, DOKUMENTACIJA IR ANALIZĖ UAB „ITS LT“36
 • 3.1. Darbo apmokėjimo dokumentai uždarojoje akcinėje bendrovėje “ITS LT“36
 • 3.1.1. Personalo analizė ir kaita38
 • 3.2. Darbo užmokesčio apskaita ir apmokestinimas40
 • 3.2.1. Darbo užmokesčio registravimas apskaitoje40
 • 3.2.2. Darbo užmokesčio apmokestinimas42
 • 2.2.3. GPM ir Nacionalinis Valstybės biudžetas43
 • 3.2.4. Darbo apmokėjimo lėšų analizė45
 • 3.2.5. Darbo našumo ir darbo užmokesčio augimo tempai46
 • 3.2.6. Metinis darbuotojų išdirbis48
 • 3.2.7. Grynųjų pinigų vertė darbuotojo ir darbdavio požiūriu51
 • 3.2.8. Darbo užmokesčio sąnaudų dalis visose įmonės sąnaudose53
 • 3.2.9. Šešėlinės ekonomikos pasireiškimas darbo apmokėjime54
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI57
 • LITERATŪRA60
 • PRIEDAI62

Reziumė

Autorius
olga lomako
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 30, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
71 psl.

Susiję darbai

Darbo užmokesčio apskaita UAB „Meistras“

Apskaita Kursinis darbas vilma9602
Dauguma žmonių gauna savo gamybos produkto dalį „darbo užmokesčio“ forma. Šis terminas ekonomikos teorijoje vartojamas bet kokiam darbo arba paslaugos apmokėjimui apibūdinti. Dirbantys...

AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita

Apskaita Diplominis darbas 2014 m. angeliukas40
Temos aktualumas. Trumpalaikis turtas yra būtinas kiekvienos įmonės veiklai vykdyti. Trumpalaikis turtas yra vienas iš pagrindinių (santykine prasme) finansinių ataskaitų elementų, kas parodo...

Darbo užmokesčio sistema UAB “X”

Apskaita Kursinis darbas 2014 m. pintvere
Darbo apmokėjimas visada buvo aktuali ekonominė, teisinė bei socialinė problema. Tema apie darbo užmokesčio apskaitą aktuali ir kiekvienam iš mūsų-dirbančiajam ar besiruošiančiam dirbti,...