Buhalterinės apskaitos įmonėje organizavimas

50 psl. / 10000 žod.

Ištrauka

Profesinė praktika yra vienas svarbiausių mokymosi etapų studijų laikotarpiu. Tuo metu studentas gali realizuoti paskaitų ir seminarų metu įgytas teorines žinias ir pritaikyti jas realioje įmonės veikloje. Šią ataskaitą parašiau remiantis baigiamosios praktikos metodiniais nurodymais, turimomis teorijos žiniomis.

Savo profesinę praktiką atlikau UAB „LTM Garments“ įmonėje. Šią įmonę pasirinkau, nes šioje įmonėje buvo sudarytos reikiamos sąlygos atlikti praktiką, pritaikyti turimas teorines žinias praktikoje ir įgyti naujų praktinių įgūdžių.

Šiuo metu dėl aukštos produkcijos kokybės, lankstumo, greito pristatymo ir kitų šiuolaikiniam sėkmingam verslui būtinų savybių Lietuvos tekstilės ir aprangos gamintojų geras vardas yra žinomas daugelyje Europos ir pasaulio šalių ir šio sektoriaus ateities perspektyvos vertinamos palankiai. UAB „LTM Garments“ įmonės pavadinimas yra plačiai aptariamas tarp užsienio klientų.

Darbo objektas. Buhalterinės apskaitos organizavimas.

Darbo tikslas: įgyti praktinio darbo įgūdžių; išstudijuoti įmonės, kurioje atliekama praktika, darbo metodus; susipažinti su įmonės veikla, jos įstatais, buhalterinės apskaitos organizavimu įmonėje; susipažinti su apskaitos darbuotojų pasiskirstymu darbe ir dokumentų apyvarta, apžvelgti įmonėje esamą instrukcinę medžiagą. Taip pat galutinai suformuluoti specialybės praktinio darbo įgūdžius ir pasirengti darbinei veiklai.

Darbo uždaviniai:

 1. susipažint su įmone, jos veikla;
 2. atlikti individualią užduotį išanalizuojant buhalterinės apskaitos organizavimą įmonėje:
 • išanalizuoti piniginių lėšų ir atsargų apskaitą;
 • išsiaiškinti ilgalaikio turto apskaitą;
 • susipažinti su darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita;
 • išstudijuoti sąnaudų ir pajamų apskaitą;
 • susipažinti su kapitalo, rezervų atidėjinių, dotacijų ir subsidijų, finansinių rezultatų apskaita;
 • išsiaiškinti įmonės atskaitomybę ir mokesčius, taikomą kompiuterinę programą.

Darbo metodai: duomenų ir dokumentų analizė bei loginės išvados.

Įgytos kompetencijos: Atlikdama praktiką susipažinau su UAB „LTM Garments“ buhalterine apskaita. Išanalizavau man pateiktus pirminius ir suvestinius dokumentus bei registrus. Parašiau baigiamąją praktikos ataskaitą apie UAB „LTM Garments“ veiklą, bei pasirinkau individualią užduotį išanalizuoti buhalterinės apskaitos organizavimą, piniginių lėšų apskaitą, ilgalaikio turto, darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaitą, sąnaudų ir pajamų apskaitą, kapitalo, rezervų atidėjimų, finansinių rezultatų apskaitą, atskaitomybę bei mokesčius.


Turinys

 • Titulinis
 • Aprašymas
 • TURINYS
 • ĮVADAS4
 • 1. UAB ‚‚LTM Garments‘‘ apibūdinimas7
 • 1.1. Įmonės pristatymas7
 • 1.2. Įmonės organizacinio proceso aprašymas bei atlikti darbai……………………………12
 • 2. Buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje17
 • 2.1. Piniginių lėšų apskaita18
 • 2.2. Atsargų apskaita19
 • 2.3. Ilgalaikio turto apskaita20
 • 2.4. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita27
 • 2.5. Sąnaudų apskaita30
 • 2.6. Pajamų ir kapitalo apskaita31
 • 2.7. Atskaitomybė ir mokesčiai32
 • 2.8. Taikomoji kompiuterinė programa34
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI35
 • SANTRAUKA36
 • NAUDOTA LITERATŪRA IR ŠALTINIAI37
 • PRIEDAI39

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Apskaita
Kaina
€5.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 14, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
50 psl.

Susiję darbai

Apskaitos politikos realizavimas įmonėje

Apskaita Referatas 2006 m. brigita99
Vienas iš išskirtinių rinkos santykiams pritaikytos apskaitos sistemos tikslų – tiksliai ir teisingai perteikti įmonėje vykstančius ūkinius procesus, objektyviai atspindėti įmonės finansinę būklę....