Apskaitos politikos realizavimas įmonėje

13 psl. / 2083 žod.

Ištrauka

Vienas iš išskirtinių rinkos santykiams pritaikytos apskaitos sistemos tikslų – tiksliai ir teisingai perteikti įmonėje vykstančius ūkinius procesus, objektyviai atspindėti įmonės finansinę būklę. O žinant, kiek gali skirtis įvairių įmonių veikla, vidinė struktūra, darbo sąlygos, akivaizdu, kad minėtą tikslą galima pasiekti tik esant lanksčiai ir kuo mažiau suvaržytai apskaitos sistemai. Praktikoje tai pasireiškia per bendrųjų apskaitos principų, jų pagrindu sukurtų ir nuolat tobulinamų alternatyvių apskaitos būdų ir metodų patvirtinimą. Turinio pirmenybė prieš formą bei galimybė nesilaikyti net ir valdžios patvirtintų reglamentų numatyta net ir Vakarų valstybių bei tarptautiniuose dokumentuose (pvz., Ketvirtojoje Europos Sąjungos direktyvoje), bet ir Lietuvos teisės aktuose (LR Vyriausybės 1993 10 27 nutarimu Nr. 804 patvirtintos “Įmonių, turinčių juridinio asmens teises, metinės finansinės atskaitomybės sudarymo tvarkos” 10 punkte). Ši teisė priskirtina toms nuostatoms, kurios privalo būti įrašytos visų Europos Sąjungos valstybių pagrindiniuose apskaitą reglamentuojančiuose dokumentuose, todėl ateityje ji neturėtų išnykti iš mūsų dokumentų, priešingai, - ją būtina įrašyti naujajame Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatyme.
Taigi valdžia, suteikdama beveik nevaržomą laisvę, turėtų pareikalauti, kad įmonė pasirinktų ir paskelbtų, kokiais apskaitos būdais ir metodais formuojama finansinėje atskaitomybėje pateikiama apskaitinė informacija. Tokie duomenys ne tik leis apskaitinės informacijos vartotojams geriau suvokti finansinėje atskaitomybėje pateiktų duomenų suformavimo pagrindą bei tiksliau palyginti skirtingų įmonių atskaitomybės duomenis, bet ir bus įmonei kaip savotiška apskaitos tvarkymo instrukcija. Be to, apskaita, būdama viena iš svarbiausių įmonės valdymo elementų, taip pat turi būti valdoma.
Įmonėje taikomi apskaitos būdai, metodai, vidaus tvarkos, kurie, vadovų manymu, palankiausiai atspindi tų įmonių veiklos rezultatus bei finansinę padėtį, suformuoja įmonės apskaitos politiką.


Turinys

  • Įvadas3
  • Įmonės apskaitos politikos esmė4
  • Apskaitos politikos keitimas6
  • Apskaitinių įvertinimų keitimas7
  • Apskaitos klaidų taisymas8
  • Apskaitos politikos įgyvendinimo aspektai10
  • Išvados11
  • Literatūra12
  • Priedai13

Reziumė

Autorius
brigita99
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 6, 2013
Publikuotas
2006 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Įmonės finansinės apskaitos politika

Apskaita Referatas giedra
Įmonių apskaita turi būti tvarkoma atsižvelgiant į besikeičiančią verslo aplinką, apskaitą bei mokesčius reglamentuojančius teisės aktus. Teisinis apskaitos reguliavimas valstybiniu lygiu negali visiškai...

Investicijų į asocijuotas įmones apskaitos

Apskaita Prezentacija 2013 m. rasa13
Asocijuota įmonė - įmonė, kuriai kita įmonė (investuotojas) daro reikšmingą įtaką ir kuri nėra nei tos įmonės dukterinė įmonė, nei pagal jungtinės veiklos...

PVM apskaita ir kontrolė įmonėje "X"

Apskaita Diplominis darbas 2016 m. darina
Kiekvienas iš mūsų neretai susimąstome apie savo pareigas ir esmines žmogaus teises. Šiuolaikinėje visuomenėje dažnai galime išgirsti tokias sąvokas kaip „mokestis“, „netiesioginiai mokesčiai“,...

Apskaitos politikos kūrimas UAB "X"

Apskaita Diplominis darbas 2017 m. gintare1994
Baigiamasis darbas įvertintas 10. Baigiamojo darbo objektas – uždarosios akcinės bendrovės „xx“ apskaitos procesas. Darbo tikslas – parengti UAB „xx“ apskaitos politiką. Pagrindiniai...