Ekonomika ir verslas / Apskaita

Viešojo sektoriaus subjektų apskaitos ypatumai, palyginus su pelno siekiančių įmonių apskaita

0 atsiliepimų
Autorius:
Kiekvienai įmonei, įstaigai, organizacijai reikalingas buhalterinės apskaitos vedimas, nes apskaita yra svarbi priimant ekonominius sprendimus ir sudarant finansinę atskaitomybę. Būtent finansinė atskaitomybė įmonėms ir įstaigoms parodo jų turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas, sąnaudas, kurios lemia tolesnius veiksmus, susijusius su atitinkama įmonės ar įstaigos veikla ir sprendimais.
Tačiau vertėtų atsižvelgti į tai, kad verslo įmonių ir viešojo sektoriaus subjektų vykdoma apskaita nėra vienoda. Svarbu suvokti esminius skirtumus šių sektorių apskaitose, todėl neatsitiktinai buvo pasirinkta tokia darbo tema:
„Viešojo sektoriaus subjektų apskaitos ypatumai, palyginus su pelno siekiančių įmonių apskaita”
Darbo tikslas – ištirti apskaitos ypatumus viešajame sektoriuje ir verslo įmonėse.
Darbo uždaviniai:
1. Paaiškinti buhalterinės apskaitos ir apskaitos politikos reikšmę viešajame sektoriuje ir verslo įmonėse;
2. Apibūdinti bendruosius apskaitos principus;
3. Palyginti sąskaitų planus (viešojo sektoriaus su verslo įmonių);
4. Apžvelgti finansinės atskaitomybės skirtumus viešajame ir privačiame sektoriuose.
Darbo metodai – mokslinės - teorinės literatūros, įstatymų analizės taikant loginę abstrakciją.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3089 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • BUHALTERINĖS APSKAITOS REIKŠMĖ VIEŠAJAME SEKTORIUJE IR VERSLO ĮMONĖSE4
 • APSKAITOS POLITIKOS REIKŠMĖ6
 • 2.1 Norminiai dokumentai reglamentuojantys apskaitą viešajame sektoriuje ir verslo įmonėse6
 • 2.2. Bendrieji apskaitos principai viešajame sektoriuje ir verslo įmonėse7
 • 2.3. Sąskaitų planų viešajame sektoriuje ir verslo įmonėse9
 • 2.4. Finansinės atskaitomybės dokumentai viešajame sektoriuje ir verslo įmonėse11
 • IŠVADOS14
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS15

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.
Praktikos ataskaita UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.

ĮVADAS Temos aktualumas. Įmonių finansinė analizė yra labai svarbi ne tik pačiai įmonei, jos vadovybei, tačiau [...]

Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos kursinis darbas
Laboratorinis darbas Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos kursinis darbas

Bendrovėje ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas registruojamas įsigijimo verte. Ilgalaikis turtas bendrovės apskaitoje pripažįstamas ir [...]

Verslo įmonių apskaitos namų darbas
Referatas Verslo įmonių apskaitos namų darbas

UAB „Gyvybė“ įregistruota 200X m. sausio 20 d., registracijos Nr. 704932. Bendrovės registravimo vieta yra [...]

Trumpalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonių grupėje „Utenos trikotažas”
Kursinis darbas Trumpalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonių grupėje „Utenos trikotažas”

Norint sėkmingai valdyti įmonę reikia vadovautis apskaita. Apskaita yra socialinės ekonominės informacijos rengimo ir pateikimo [...]

Trumpalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonių grupėje „Utenos trikotažas”
Kursinis darbas Trumpalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonių grupėje „Utenos trikotažas”

Norint sėkmingai valdyti įmonę reikia vadovautis apskaita. Apskaita yra socialinės ekonominės informacijos rengimo ir pateikimo [...]

Veiksniai turintys įtakos užsakomąsias apskaitos paslaugas teikiančių įmonių vedamos apskaitos kokybei
Referatas Veiksniai turintys įtakos užsakomąsias apskaitos paslaugas teikiančių įmonių vedamos apskaitos kokybei

Aktualumas. XXI a. pirmojo dešimtmetmečio laikotarpiu finansų ir apskaitos užsakomąsias paslaugas teikiančių verslo vienetų skaičiaus [...]

Paveldimo turto mokesčio apmokestinamosios vertės apskaičiavimo ypatumai
Referatas Paveldimo turto mokesčio apmokestinamosios vertės apskaičiavimo ypatumai

Temos aktualumas. Kiekvienas žmogus turi tam tikro turto, kuris jam priklauso nuosavybės teise. Dažniausiai turtą [...]

Pelno mokesčio apskaitos politika
Referatas Pelno mokesčio apskaitos politika

Mokestis – valstybės nustatyta pinigų suma, kurią turi sumokėti fizinis ar juridinis asmuo nuo savo [...]

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos ypatumai UAB “X”
Diplominis darbas Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos ypatumai UAB “X”

Darbo aktualumas - Beveik kiekvienos įmonės sėkmingai veiklai reikalingos tam tikros sąlygos, taip pat ir [...]

Darbo užmokesčio apskaitos UAB
Referatas Darbo užmokesčio apskaitos UAB "X" ypatumai ir išlaidų analizė

Darbo užmokestis yra vienas svarbiausių visuomeninių darbo organizavimo elementų – tai atlyginimas už darbą, darbuotojo [...]

Australijos mokesčių sistemos analizė (2004 - 2012) ir jos ypatumai. Pagrindinės viešojo sektoriaus problemos
Referatas Australijos mokesčių sistemos analizė (2004 - 2012) ir jos ypatumai. Pagrindinės viešojo sektoriaus problemos

Tema ir jos aktualumas Šiais laikais viešasis sektorius apjungia apie 40% kiekvienos valstybės ekonomikos. Todėl šiame [...]

 Švietimo sistemos struktūra, švietimo politikos ypatumai Lietuvoje. Viešojo sektoriaus išlaidų analizė
Kursinis darbas Švietimo sistemos struktūra, švietimo politikos ypatumai Lietuvoje. Viešojo sektoriaus išlaidų analizė

Kiekvienas žmogus turi teisę į mokslą. Visi praeina mokyklų kelią pradėdami ikimokyklinėmis mokyklėlėmis ir baigdami [...]

Sąnaudų apskaitos ypatumai paslaugų įmonėje
Referatas Sąnaudų apskaitos ypatumai paslaugų įmonėje

Mano pasirinkta kursinio darbo tema „Sąnaudų apskaitos ypatumai paslaugų įmonėje“. Sąnaudos – ekonominės naudos sumažėjimas dėl [...]

 Danijos mokesčių sistemos analizė (2004-2012), jos ypatumai. Viešojo sektoriaus problemos Danijoje
Referatas Danijos mokesčių sistemos analizė (2004-2012), jos ypatumai. Viešojo sektoriaus problemos Danijoje

Mano pasirinkta referato valstybė yra Danija. Ši valstybė turi aukš­tą pra­gy­ve­ni­mo ly­gį ir ma­žą so­cia­li­nę [...]