Viešojo sektoriaus subjektų apskaitos ypatumai, palyginus su pelno siekiančių įmonių apskaita

15 psl. / 3089 žod.

Ištrauka

Kiekvienai įmonei, įstaigai, organizacijai reikalingas buhalterinės apskaitos vedimas, nes apskaita yra svarbi priimant ekonominius sprendimus ir sudarant finansinę atskaitomybę. Būtent finansinė atskaitomybė įmonėms ir įstaigoms parodo jų turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas, sąnaudas, kurios lemia tolesnius veiksmus, susijusius su atitinkama įmonės ar įstaigos veikla ir sprendimais.
Tačiau vertėtų atsižvelgti į tai, kad verslo įmonių ir viešojo sektoriaus subjektų vykdoma apskaita nėra vienoda. Svarbu suvokti esminius skirtumus šių sektorių apskaitose, todėl neatsitiktinai buvo pasirinkta tokia darbo tema:
„Viešojo sektoriaus subjektų apskaitos ypatumai, palyginus su pelno siekiančių įmonių apskaita”
Darbo tikslas – ištirti apskaitos ypatumus viešajame sektoriuje ir verslo įmonėse.
Darbo uždaviniai:
1. Paaiškinti buhalterinės apskaitos ir apskaitos politikos reikšmę viešajame sektoriuje ir verslo įmonėse;
2. Apibūdinti bendruosius apskaitos principus;
3. Palyginti sąskaitų planus (viešojo sektoriaus su verslo įmonių);
4. Apžvelgti finansinės atskaitomybės skirtumus viešajame ir privačiame sektoriuose.
Darbo metodai – mokslinės - teorinės literatūros, įstatymų analizės taikant loginę abstrakciją.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • BUHALTERINĖS APSKAITOS REIKŠMĖ VIEŠAJAME SEKTORIUJE IR VERSLO ĮMONĖSE4
  • APSKAITOS POLITIKOS REIKŠMĖ6
  • 2.1 Norminiai dokumentai reglamentuojantys apskaitą viešajame sektoriuje ir verslo įmonėse6
  • 2.2. Bendrieji apskaitos principai viešajame sektoriuje ir verslo įmonėse7
  • 2.3. Sąskaitų planų viešajame sektoriuje ir verslo įmonėse9
  • 2.4. Finansinės atskaitomybės dokumentai viešajame sektoriuje ir verslo įmonėse11
  • IŠVADOS14
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS15

Reziumė

Autorius
skorpione
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 3, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita

Apskaita Diplominis darbas 2014 m. arjurgita
Temos aktualumas. Trumpalaikis turtas yra būtinas kiekvienos įmonės veiklai vykdyti. Trumpalaikis turtas yra vienas iš pagrindinių (santykine prasme) finansinių ataskaitų elementų, kas parodo...

AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita

Apskaita Diplominis darbas 2014 m. angeliukas40
Temos aktualumas. Trumpalaikis turtas yra būtinas kiekvienos įmonės veiklai vykdyti. Trumpalaikis turtas yra vienas iš pagrindinių (santykine prasme) finansinių ataskaitų elementų, kas parodo...

Pelno mokesčio apskaitos politika

Apskaita Referatas 2010 m. orinta.jar
Mokestis – valstybės nustatyta pinigų suma, kurią turi sumokėti fizinis ar juridinis asmuo nuo savo veiklos rezultatų arba atliktų ar tik norimų atlikti...