UAB „Pardavimo automatai“ buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokesinių ataskaitų sudarymas

37 psl. / 9043 žod.

Ištrauka

Buhalterinė apskaita įmonėje padeda atskleisti ūkio subjekto finansinę būklę. Buhalterinės apskaitos teikiama informacija, galima teigti, kad sudaro nuo 60 proc. iki 90 proc. visos ekonominės informacijos, kuri yra būtina įmonės veiklai planuoti, analizuoti, valdyti ir garantuoti jos tęstinumą. Būtent dėl šių priežasčių jos teikiama informacija yra labai svarbi bei aktuali tiek vidaus, tiek išorės vartotojui. Buhalterinės apskaitos organizavimo tikslas yra užtikrinti tai, kad finansinėse ir mokestinėse ataskaitose pateikiama informacija būtų teisinga, gaunama laiku ir patikima vartotojams. Yra svarbu, kad kiekviena ūkinė operacija ūkio subjektuose būtų registruojama laikantis bendrųjų buhalterinės apskaitos principų, standartų, apmokestinimo taisyklių ir ataskaitų sudarymo reikalavimų.

Darbo tikslas – sudaryti finansines bei mokestines ataskaitas, akcentuojant mokėtinų sumų ir įsipareigojimų įtaką šioms ataskaitoms, ir atlikti veiklos rezultatų bei finansinės būklės analizę.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti pagrindinius įstatymus bei norminius aktus reglamentuojančius buhalterinę apskaitą Lietuvoje ir Europos Sąjungoje;
 2. Išanalizuoti UAB „Pardavimo automatai“ apskaitos politiką, akcentuojant mokėtinų sumų ir įsipareigojimų balansinio straipsnio apskaitos organizavimą;
 3. Sudaryti sintetinės ir analitinės apskaitos registrus, parengti finansines bei mokestines ataskaitas;
 4. Išanalizuoti finansines ir mokestines ataskaitas, akcentuojant mokėtinų sumų ir įsipareigojimų balansinio straipsnio įtaką šioms ataskaitoms, bei apibendrinti rezultatus.

Darbo metodai - pagrindinių įstatymų bei norminių aktų reglamentuojančių apskaitą lyginamoji analizė, literatūros šaltinių analizė, apskaitinės informacijos rinkimas, grupavimas, detalizavimas, ir apibendrinimas, uždarosios akcinės bendrovės „Pardavimo automatai“ veiklos analizė, grafinis vaizdavimas.


Turinys

 • Įvadas
 • 1. Buhalterinės apskaitos organizavimas
 • 1.1. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje ir ES
 • 1.2. Buhalterinės apskaitos politika UAB „Pardavimo automatai“
 • 1.2.1 UAB „Pardavimo automatai“ veiklos apibūdinimas
 • 1.2.2. Įmonės apskaitos techninis aspektas
 • 1.2.3. Įmonės apskaitos politikos organizacinis aspektas
 • 2. UAB „Pardavimo automatai“ buhalterinė apskaita
 • 2.1. Buhalterinės apskaitos tvarkymas
 • 2.2. Finansinių ir mokestinių ataskaitų parengimas
 • 2.3. Finansinių ataskaitų analizė
 • Išvados
 • Literatūros sąrašas

Reziumė

Autorius
darbai123
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 13, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
37 psl.

Susiję darbai

Buhalterinės apskaitos praktikos ataskaita

Apskaita Praktikos ataskaita 2016 m. darina
Buhalterinė apskaita – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus gauti ir...