Buhalterinės apskaitos pažintinės praktikos ataskaita

12 psl. / 2500 žod.

Ištrauka

Praktika – tai mokomojo proceso dalis, darbas pagal specialybę bei per ilgą laiką sukaupta patirtis ir vertingi įgūdžiai. Ji suteikia galimybę įgyti praktinių įgūdžių realioje profesinėje aplinkoje ir bendrą supratimą apie pačią būsimą profesinę veiklą. Praktikos metu patikrinamos žinios, kurios vėliau pritaikomos bei tobulinamos praktinėje profesinėje veikloje. Taip pat praktikos metu studentai sužino, kokių teorinių žinių bei praktinių įgūdžių tikisi jų būsimieji darbdaviai. Tai sustiprina studijuojančiųjų motyvaciją tolimesnėms studijoms aukštojoje mokykloje bei skatina profesinį tobulėjimą.

Buhalterinės apskaitos pažintinė praktika – tai praktinis mokymas pagal buhalterinės apskaitos praktikos programą priimančioje organizacijoje (šiuo atveju UAB „X“) tam tikram laiko tarpui, kurio tikslas - mokantis įgytų žinių įtvirtinimas ir profesinių įgūdžių ugdymas.

Pažintinės praktikos uždaviniai:

 1. Pateikti organizacijos UAB „X“ charakteristiką (apibūdinti įmonės teisinę formą), organizacinę struktūrą, veiklos pobūdį, vartotojus bei tikslinę rinką.
 2. Išanalizuoti LR teisės aktus, kuriais vadovaujasi organizacija, vedant buhalterinę apskaitą.
 3. Susipažinti su organizacijoje naudojamais apskaitos dokumentais: registrais, sąskaitų planu, apskaitos politika.
 4. Išanalizuoti įmonėje naudojamus atsargų apskaitos būdus ir metodus.
 5. Įvertinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodų taikymą, pateikti taikomus ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus (metais) atskiroms ilgalaikio turto grupėms bei taikomas įsigijimo vertes (nuo kokios vertės laikoma, kad tai ilgalaikis turtas).
 6. Išanalizuoti debitorinius ir kreditorinius įsiskolinimus organizacijoje.
 7. Apibūdinti UAB „X“ taikomą darbo užmokesčio sistemą ir apskaitos politiką.
 8. Apibūdinti įmonėje dirbančio buhalterio pareiginius nuostatus, darbo sąlygas bei atliekamas funkcijas.
 9. Apibūdinti darbo organizacijoje mikroklimatą.

Pažintinės praktikos numatomi rezultatai:

 • Suprasti įmonės steigimo principus ir ypatumus.
 • Paaiškinti darbo užmokesčio sistemą įmonėje.
 • Žinoti ir taikyti atsargų apskaitos būdus ir metodus bei ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodus.
 • Išanalizuoti LR įstatymus, reglamentuojančius įmonės veiklą ir taikyti juos praktiškai.
 • Paaiškinti įmonėje rengiamus veiklos organizavimo dokumentus ir technologijas.
 • Įvertinti įmonės debitorinius ir kreditorinius įsiskolinimus.
 • Efektyviai bendrauti su kolegomis.

Pažintinės praktikos ataskaita parašyta, remiantis teorine paskaitų medžiaga, praktikos metu sukauptomis vertingomis žiniomis, profesiniais įgūdžiais bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. UAB „X“ ANALIZĖ4
 • 1.1. Įmonės teisinė forma, organizacinė struktūra, veiklos pobūdis, vartotojai bei tikslinė rinka4
 • 1.2. LR teisės aktai, kuriais vadovaujasi UAB „X“, vedant buhalterinę apskaitą4
 • 1.3. UAB „X“ naudojami atsargų apskaitos būdai ir metodai5
 • 1.4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodų taikymas bei taikomos įsigijimo vertės6
 • 1.5. Debitoriniai ir kreditoriniai įsiskolinimai organizacijoje7
 • 1.6. Įmonėje „X“ taikoma darbo užmokesčio sistema7
 • 1.7. UAB „X“ dirbančio buhalterio pareiginiai nuostatai, darbo sąlygos bei atliekamos funkcijos8
 • 1.8. UAB „X“ darbo mikroklimatas9
 • IŠVADOS11

Reziumė

Autorius
nefaina
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 9, 2017
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Apskaitos praktikos ataskaita

Apskaita Praktikos ataskaita 2014 m. sejkutea
Rinkos ekonomikos sąlygomis vis aštrėjant konkurencinei aplinkai yra labai svarbu objektyviai įvertinti įmonės veiklos efektyvumą, finansinę būklę bei jos konkurencingumą. Išsami informacija gaunama...

Buhalterinės apskaitos praktikos ataskaita

Apskaita Praktikos ataskaita 2016 m. darina
Buhalterinė apskaita – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus gauti ir...

Privalomosios praktikos ataskaita - Apskaita

Apskaita Praktikos ataskaita 2017 m. soul_crash
KTU apskaitos krypties privalomoji praktikos ataskaita (trumpesnė, nes praktikos ataskaita buvo rašoma ir iš finansų krypties). Šioje ataskaitoje atliekama įmonės aplinkos analizė bei...