Kauno lopšelis – darželis „X“ privalomosios praktikos ataskaita

46 psl. / 9956 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Šiuolaikinės rinkos ekonomikos sąlygomis išlikti konkurencinga gali tik įstaiga, turinti optimaliausius resursus geriausiai tenkinti savo vartotojų poreikius. Tam reikia nuolat stebėti bei analizuoti įstaigos ir klientų aplinką, rinkti, sisteminti informaciją. Siekiant pelningos veiklos, vadovui būtina žinoti vadovaujamos įstaigos finansinę situaciją. Tam tikslui turi būti atliekama tiksli, objektyvi ir savalaikė įstaigos veiklos analizė, padedanti atsakingiems asmenims operatyviai priimti reikiamus sprendimus, siekiant sėkmingai konkuruoti ir bendradarbiauti su kitomis tą pačią veiklą vykdančiomis įstaigomis.

Praktika buvo atlikta biudžetinėje įstaigoje lopšelyje – darželyje „Spragtukas“, esančiame Kauno mieste. Įstaigos darbuotojai geranoriškai bendradarbiavo, suteikė visą reikalingą informaciją rengiant praktikos ataskaitą. Buvo analizuojami įstaigos veiklos rezultatai.

Problema. Kauno lopšelio - darželio „Spragtukas“ veiklos analizės duomenys rodo, kad įstaiga vienus metus patiria deficitą ir būtina ieškoti priemonių deficito mažinimui.

Darbo objektas: Kauno lopšelio - darželio „Spragtukas“ veikla.

Tyrimo tikslas: išanalizuoti ir įvertinti Kauno lopšelio - darželio „Spragtukas“ veiklos efektyvumą, išaiškinti deficito susidarimo priežastis ir numatyti priemones jį mažinti.

Šiam tikslui pasiekti, keliami šie darbo uždaviniai:

 • Ø Atlikti esamos situacijos analizę, charakterizuojant įstaigą;
 • Ø Remiantis moksline literatūra, apibūdinti nagrinėjamos temos teorinius aspektus;
 • Ø Naudojantis įmonės 2011 - 2013 metų finansinių ataskaitų (balanso ir pelno (nuostolio)) duomenimis atlikti jų dinamikos bei struktūros analizę;
 • Ø Apskaičiuoti santykinius rodiklius ir įvertinti jų dinamiką;
 • Ø Įvertinti pajamų ir sąnaudų absoliučius dydžius, jų dinamiką;
 • Ø Numatyti priemones įmonės deficitui mažinti;

Tyrimo metodas: mišrus: apžvelgiama ir analizuojama mokslinė literatūra, Kauno lopšelio - darželio „Spragtukas“ finansinė atskaitomybė, grafiniai analizės metodai.


Turinys

 • PRAKTIKOS UŽDUOTIS3
 • ĮVADAS4
 • 1.ĮMONĖ IR JOS APLINKA5
 • 1.1 Įmonės rūšis, veiklos pobūdis, paslaugų asortimentas, rėmimas5
 • 1.2 Įmonės gamybiniai pajėgumai5
 • 1.3 Įmonės apskaitos politika ir finansiniai ištekliai6
 • 1.4 Organizacinė struktūra ir išoriniai organizaciniai ryšiai6
 • 1.5 Konkurencinė aplinka ir įmonės konkurencingumo didinimo kryptys7
 • 2. ĮMONĖS VEIKLOS PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS8
 • 2.1 Įmonės valdymo organai ir jų pagrindinės funkcijos8
 • 2.2 Valdymo organizacinė struktūra, atskirų padalinių funkcijos8
 • 2.3 Planavimo sistema ir naudojami metodai8
 • 2.4 Įmonės gamybinių-komercinių padalinių veiklos planavimas, organizavimas ir kontrolė9
 • 3. ĮMONĖS VEIKLOS ANALIZĖ10
 • 3.1 Finansinės atskaitomybės analizė10
 • 3.1.1 BALANSO HORIZONTALI IR VERTIKALI ANALIZĖ10
 • 3.1.2 PELNO (NUOSTOLIO) HORIZONTALI IR VERTIKALI ANALIZĖ14
 • 3.2 Įmonės ūkinės veiklos analizė17
 • 3.3. Santykinių rodiklių analizė19
 • 4. GRYNOJO PERVIŠIO (DEFICITO) ANALIZĖ22
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪRA25
 • PRIEDAI26

Reziumė

Autorius
sypsenele
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Apskaita
Kaina
€5.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 6, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
46 psl.

Susiję darbai

UAB “x” atliktos praktikos ataskaita

Apskaita Praktikos ataskaita 2012 m. linagirlev
Praktikos darbo ataskaitą sudaro dvi dalys, pirmoje iš jų stengiamasi apžvelgti bei įvertinti bendrą įmonės valdymo struktūrą, apžvelgiama įmonės veikla, toliau nagrinėjama įmonės...

Praktika Klaipėdos lopšelyje - darželyje „Pumpurėlis“

Apskaita Praktikos ataskaita 2012 m. vikina
Profesinės veiklos praktikos atlikimo vieta- Klaipėdos lopšelis- darželis „Pumpurėlis“ Praktikos tikslas- išsiaiškinti apskaitos politikos formavimą ir apskaitos bei finansų organizavimą įmonėje, įtvirtinti apskaitos...

Praktikos ataskaita UAB “Žalvaris”

Apskaita Praktikos ataskaita 2014 m. brigita99
Nuo 2014m. sausio 6 d. Iki gegužės 11 d. aš atlikau baigiamąją praktiką įmonėje UAB ,,Žalvaris‘‘. Įmonė įsteigta Kaune, Palemono g. 1....

Apskaitos praktikos ataskaita

Apskaita Praktikos ataskaita 2014 m. sejkutea
Rinkos ekonomikos sąlygomis vis aštrėjant konkurencinei aplinkai yra labai svarbu objektyviai įvertinti įmonės veiklos efektyvumą, finansinę būklę bei jos konkurencingumą. Išsami informacija gaunama...

Privalomosios praktikos ataskaita - Apskaita

Apskaita Praktikos ataskaita 2017 m. soul_crash
KTU apskaitos krypties privalomoji praktikos ataskaita (trumpesnė, nes praktikos ataskaita buvo rašoma ir iš finansų krypties). Šioje ataskaitoje atliekama įmonės aplinkos analizė bei...

Praktikos ataskaita X įmonėje

Apskaita Praktikos ataskaita 2018 m. itane
Aš, Ineta Kriukova, Lietuvos verslo kolegijos buhalterinės apskaitos trečio kurso studentė, turėjau galimybę atlikti pažintinę praktiką UAB „x “ įmonėje. Čia užėmiau buhalterės...