Privalomosios praktikos ataskaita - Apskaita

14 psl. / 1960 žod.

Ištrauka

Kiekviena įmonė nuspręsdama veikti tam tikroje šalyje privalo įvertinti tos šalies situaciją, t.y., ar sukurta terpė verslui yra palanki. Tokios sąlygos yra svarbios tuo, nes įmonės išorėje esantys veiksniai gali paveikti tos įmonės veiklos efektyvumą, siekiamus rezultatus neigiama linkme. Įmonių išorinėje aplinkoje, dar vadinama makroaplinka, išskiriamos keturios pagrindinės aplinkos: ekonominė, technologinė, teisinė ir socialinė. Kiekviena iš jų tarpusavyje veikia viena kitą, tuo pačiu darydamos įtaką ir pačioms įmonėms. Šiuo atveju įmonės yra priverstos prisitaikyti prie tokių sąlygų arba nutraukti veiklą ir ieškoti geresnės aplinkos veiklai.Kiekvienoje įmonėje norint išlaikyti darbo tvarką yra sukurta organizacinė struktūra, kurioje pateikiami pagrindiniai ryšiai (tiesioginiai ir netiesioginiai) tarp tam tikrų įmonės padalinių ir tuose padaliniuose dirbančių darbuotojų. Tai labai svarbu, kadangi atskleidžiamos pagrindinės pareigybės, geriau valdomas organizacijos vidaus darbas, todėl organizacinė schema turi būti detali ir atitikti realybę.

Darbo tikslas: atlikti įmonės išorės ir vidaus vertinimą.

Darbo uždaviniai:1. Ištirti įmonės, kurioje ji veikia, makroaplinką;2. Išanalizuoti įmonės organizacinę schemą.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Organizacijos charakteristika4
 • 2. Organizacijos ir jos aplinkos apibūdinimas5
 • 2.1. Įmonės aplinkos analizė5
 • 2.1.1. Socialinė aplinka5
 • 2.1.2. Teisinė/politinė aplinka6
 • 2.1.3. Ekonominė aplinka7
 • 2.1.4. Technologinė aplinka8
 • 2.2. Įmonės organizacinė schema9
 • Išvados11
 • Literatūra12
 • Priedai13

Reziumė

Autorius
soul_crash
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 9, 2017
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Apskaitos praktikos ataskaita

Apskaita Praktikos ataskaita 2014 m. sejkutea
Rinkos ekonomikos sąlygomis vis aštrėjant konkurencinei aplinkai yra labai svarbu objektyviai įvertinti įmonės veiklos efektyvumą, finansinę būklę bei jos konkurencingumą. Išsami informacija gaunama...

Buhalterinės apskaitos praktikos ataskaita

Apskaita Praktikos ataskaita 2016 m. darina
Buhalterinė apskaita – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus gauti ir...