Apskaitos ir finansų studijų programos profesinės veiklos praktika UAB "X"

25 psl. / 5759 žod.

Ištrauka

Praktikos tikslas: išsiaiškinti apskaitos politikos formavimą ir apskaitos bei finansų organizavimą įmonėje, įtvirtinti apskaitos ir finansų teorines žinias ir lavinti praktinius tiesioginio apskaitos tvarkymo bei finansų valdymo įgūdžius.

Uždaviniai:

 1. susipažinti su praktikos objekto struktūra, padaliniais, veiklos organizavimu, įmonės trejų praėjusių finansinių metų veiklos rezultatais ir perspektyviniais planais;
 2. susipažinti su apskaitos organizavimu (apskaitos dokumentų apyvarta, sąskaitų planu, apskaitos forma, apskaitos registrais, apskaitos informacinėmis sistemomis, apskaitos tarnybos darbo organizavimu);
 3. susipažinti su finansų organizavimu (pinigų laikymu, atsiskaitymų organizavimu, finansų planavimu ir kontrole, finansų tarnybos darbo organizavimu);
 4. susipažinti su praktiniu apskaitos ir finansų  tvarkymu, apskaitos registrų ir finansinės bei mokestinės atskaitomybės sudarymu įmonėje.

Objektas: UAB X  apskaitos ir finansų organizavimas

Tyrimo metodai: aprašomasis metodas, empyrinių UAB X  duomenų ir dokumentų analizė

Nagrinėjamas laikotarpis: 2013-2015 metai

Pareigos: praktikantė apskaitos ir finansų sferoje

Atlikti konkretūs darbai organizacijai: įmonės struktūros analizavimas, bendradarbiavimas su finansų skyriumi, trijų paskutinių metų  veiklos rezultatų analizė ir apibendrinimas, sąskaitų plano ir finansų skyriaus apskaitos darbo paskirstymo analizavimas, jų darbo stebėjimas, atsargų (kuro) užpajamavimo ir nurašymo mėnesio operacijų suvedimas, pavedimų atlikimų stebėjimas, atliktų pavedimų atžymėjimas, PVM sąskaitų faktūrų ir krovinių važtaraščių tvarkymas, deklaracijų pildymo stebėjimas, finansinės atskaitomybės analizavimas.


Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. ĮMONĖS APIBŪDINIMAS
 • 2. PINIGŲ LAIKYMO ORGANIZAVIMAS IR APSKAITA
 • 3. PASKOLŲ IR FINANSINIO TURTO APSKAITA
 • 4. ATSISKAITYMŲ ORGANIZAVIMAS IR APSKAITA
 • 5. ATSARGŲ APSKAITA
 • 6. ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO APSKAITA
 • 7. PAGRINDINĖS GAMYBOS IŠLAIDŲ APSKAITA
 • 8. GAMYBOS APTARNAVIMO (NETIESIOGINIŲ) IŠLAIDŲ APSKAITA
 • 9. PARDAVIMO, BENDRŲJŲ IR ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ APSKAITA
 • 10. PRODUKCIJOS PARDAVIMŲ APSKAITA
 • 11. KITŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ APSKAITA
 • 12. NUOSAVO KAPITALO IR PELNO PASKIRSTYMO APSKAITA
 • 13. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
 • IŠVADOS

Reziumė

Autorius
grigdanga
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Apskaita
Kaina
€3.90
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 25, 2018
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Įmonės finansinės apskaitos politika

Apskaita Referatas giedra
Įmonių apskaita turi būti tvarkoma atsižvelgiant į besikeičiančią verslo aplinką, apskaitą bei mokesčius reglamentuojančius teisės aktus. Teisinis apskaitos reguliavimas valstybiniu lygiu negali visiškai...

Apskaitos praktika AB „Vingės terminalas“

Apskaita Praktikos ataskaita giedra
Praktika buvo atlikta uždaroje akcinėje bendrovėje „Vingės terminalas“, tai paslaugų įmonė, kuri teikia sandėliavimo, transportavimo, distribucijos ir muitinės tarpininkavimo paslaugas. Praktinio darbo tikslas...