Apskaitos praktikos ataskaita

34 psl. / 4673 žod.

Ištrauka

Ketvirtame kurse atliekama praktika leidžia įtvirtinti turimas teorines apskaitos ir finansų žinias bei įgyti praktinės patirties dirbant Vilniaus įmonėje „GV finansiniai sprendimai“, kurios pagrindinė veikla – buhalterinių paslaugų teikimas. Šios įmonės pasirinkimą lėmė palankios praktikos atlikimo sąlygos bei įmonės vadovo pažadai padėti studentei įgyti gebėjimų savarankiškai analizuoti apskaitos ir finansų procesus, įgauti analitiko praktinių įgūdžių vertinant įmonės veiklos rezultatus ir finansinę būklę bei išmokti dirbti su apskaitos programa „Rivilė“ suvedant pirminius apskaitos dokumentus.

Darbo tikslas – Įvertinti įmonės pajamų ir sąnaudų įtaką įmonės veiklos rezultatams ir pateikti siūlymus pajamų ir sąnaudų optimizavimui.

Šiam tikslui pasiekti iškelti šie svarbiausi uždaviniai:

 • Susipažinti su įmone bei jos vykdoma veikla.
 • Pateikti įmonės organizacinę struktūrą.
 • Pateikti pajamų ir sąnaudų sudėties, apskaitos bei pripažinimo teorijas.
 • Išnagrinėti įmonės apskaitos politiką, pajamų ir sąnaudų pripažinimą.
 • Atlikti įmonės pajamų ir sąnaudų horizontalią, vertikalią (struktūros) ir santykinę analizes.
 • Įvertinti pajamų ir sąnaudų įtaką veiklos rezultatams.

Praktikos metu atliktos užduotys pateikiamos praktikos programoje. Vertinant įmonės finansinę būklę bei veiklos rezultatus, įgauti analitiko praktiniai įgūdžiai. Surinkta visa reikalinga informacija praktikos ataskaitos rašymui.

Tyrimo metodai:

1) Mokslinės literatūros probleminė analizė, teisinių dokumentų analizė taikyta siekiant išryškinti ir suformuluoti teorinius pajamų ir sąnaudų koncepcijos bei pripažinimo aspektus.

2) Aprašomasis metodas taikomas apibūdinant įmonės pajamų ir sąnaudų apskaitą.

3) Statistinė duomenų analizė ir analitinis metodas buvo taikomi nagrinėjant įmonės finansinius

duomenis, jų pokytį skirtingais metais.

4) Matematinės analizės metodas taikomas atliekant įmonės apskaitos duomenų analizę.

Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, 2 pagrindinės dalys ir išvados. Pirmoje dalyje pateikiama informacija apie UAB „GV finansiniai sprendimai“, antroje – pajamų ir sąnaudų apskaitos analizė. Rezultatų dalyje yra apibendrinama visa ataskaita ir padaromos bendros darbo išvados.

Pagrindinė darbo medžiaga aprašyta 31 psl., įskaitant 7 paveikslus ir 6 lenteles. Pateikti 5 priedai. Naudotos literatūros sąrašą sudaro 12 šaltinių.


Turinys

 • LENTELIŲ SĄRAŠAS5
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS5
 • ĮVADAS6
 • 1. UAB „GV FINANSINIAI SPRENDIMAI“ PRISTATYMAS8
 • 1.1. Informacija apie įmonę8
 • 1.2. Įmonės veikla8
 • 1.3. Įmonės veiklos ypatybės9
 • 1.3.1. Poslinkiai verslo šakoje9
 • 1.3.2. Konkurencinė aplinka11
 • 1.4. SSGG analizė12
 • 1.5. Organizacinė struktūra13
 • 1.6. Įmonės finansinė būklė ir jos įvertinimas14
 • 2. PRAKTINIO DARBO ĮMONĖJE APRAŠYMAS16
 • 2.1. Pajamų apskaita16
 • 2.1.1. Pajamų registravimas apskaitoje16
 • 2.1.2. Pagrindiniai klientai17
 • 2.1.3. Pagrindiniai skolininkai20
 • 2.2. Sąnaudų apskaita21
 • 2.2.1. Sąnaudų rūšys22
 • 2.2.2. Sąnaudų registravimas apskaitoje25
 • 2.3. Pelno nuostolių ataskaita25
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI27
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS29
 • PRIEDAI30

Reziumė

Autorius
sejkutea
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Apskaita
Kaina
€3.30
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 22, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
34 psl.

Susiję darbai

Buhalterinės apskaitos praktikos ataskaita

Apskaita Praktikos ataskaita 2016 m. darina
Buhalterinė apskaita – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus gauti ir...

Privalomosios praktikos ataskaita - Apskaita

Apskaita Praktikos ataskaita 2017 m. soul_crash
KTU apskaitos krypties privalomoji praktikos ataskaita (trumpesnė, nes praktikos ataskaita buvo rašoma ir iš finansų krypties). Šioje ataskaitoje atliekama įmonės aplinkos analizė bei...