Buhalterinės apskaitos praktikos ataskaita

20 psl. / 4066 žod.

Ištrauka

Buhalterinė apskaita – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus gauti ir (arba) finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti.

Buhalterinės apskaitos paskirtis – pranešti įmonės finansinę informaciją įvairiems suinteresuotiems asmenims.

Buhalterinės apskaitos praktika yra reikšminga siekiant pritaikyti turimas žinias praktiškai, susipažinti su įmonės organizacine struktūra ir veikla, vystyti savo gebėjimus buhalterinėje srityje.

Praktikos ataskaita – tai praktikos metu sukaupti duomenys apie įmonę. Ši ataskaita sudaryta iš uždarosios akcinės bendrovės „ŠVENTOJI“ surinktų ir išanalizuotų dokumentų ir ataskaitų.

Baigiamosios profesinės veiklos praktikos tikslai – praktiškai susipažinti su įstatymais ir teisės aktais, kuriais vadovaujamasi organizuojant ūkio subjekto apskaitos procesus, susipažinti su kontrolės formomis, vidaus kontrolės sistema ir priemonių dokumentais, gebėti įvertinti šių priemonių veiksmingumą valdant apskaitos procesus, gebėti tvarkyti juridinio asmens verslo apskaitos duomenis, juos sisteminti, praktiškai įvertinti veiklos rezultatus ir pateikti praktiškus pasiūlymus veiklai gerinti.

Pagrindinis baigiamosios praktikos uždavinys – aprašyti įmonės, kurioje atliekama praktika, apskaitos politiką, vadovaujantis nacionaliniais verslo apskaitos standartais.

Baigiamosios praktikos numatomi rezultatai:

 • Suprasti fundamentines ir modernias vadybos, ekonomikos ir kt. mokslų teorijas, koncepcijas.
 • Taikyti vadybos, ekonomikos ir kt. mokslų pagrindines teorijas profesinėje veikloje.
 • Rinkti, sisteminti, vertinti ir teikti ūkio subjektui valdyti reikalingą informaciją.
 • Tyrimuose panaudoti informacinių technologijų, sistemų ir duomenų bazių teikiamas galimybes.
 • Suprasti mokslinių tyrimų metodologiją, gebėti sisteminti ir apdoroti tyrimų rezultatus taikant ekonominius, matematinius bei statistinius metodus.
 • Identifikuoti veiklos problemas, rasti jų sprendimo ir veiklos tobulinimo būdus.
 • Išmanyti ūkio subjekto buhalterinės apskaitos tvarkymą.
 • Sklandžiai ir argumentuotai reikšti mintis žodžiu ir raštu gimtąja ir užsienio kalba.
 • Logiškai ir kritiškai mąstyti, turėti išugdytus analitinius įgūdžius vertinant įvairius su profesine veikla susijusius reiškinius.
 • Teikti objektyvią ir lyginamąją apskaitos informaciją jos vartotojams.
 • Įgyvendinti socialinės atsakomybės nuostatas, dirbti individualiai ir komandoje, konstruktyviai bendradarbiauti.
 • Demonstruoti kūrybiškumą, verslumą ir iniciatyvumą, naujoviškai ir originaliai reaguojant į įvairias situacijas.
 • Siekti užsibrėžtų tikslų motyvuotai, savarankiškai kaupti, analizuoti ir interpretuoti informaciją, plėtoti idėjas ir jas kritiškai argumentuoti.

Turinys

 • ĮVADAS - 2 -
 • 1. UAB „ŠVENTOJI“ CHARAKTERISTIKA - 4 -
 • 2. UAB „ŠVENTOJI“ APSKAITOS POLITIKA - 5 -
 • 2.1. LR teisės aktai, kuriais vadovaujasi UAB „ŠVENTOJI“, vedant buhalterinę apskaitą - 5 -
 • 2.2. Nacionaliniai verslo apskaitos standartai, kuriais vadovaujasi UAB „ŠVENTOJI“ - 5 -
 • IŠVADOS - 18 -

Reziumė

Autorius
darina
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Apskaita
Kaina
€3.10
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 13, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Apskaitos praktikos ataskaita

Apskaita Praktikos ataskaita 2014 m. sejkutea
Rinkos ekonomikos sąlygomis vis aštrėjant konkurencinei aplinkai yra labai svarbu objektyviai įvertinti įmonės veiklos efektyvumą, finansinę būklę bei jos konkurencingumą. Išsami informacija gaunama...

Privalomosios praktikos ataskaita - Apskaita

Apskaita Praktikos ataskaita 2017 m. soul_crash
KTU apskaitos krypties privalomoji praktikos ataskaita (trumpesnė, nes praktikos ataskaita buvo rašoma ir iš finansų krypties). Šioje ataskaitoje atliekama įmonės aplinkos analizė bei...