Biudžetinės įstaigos Eržvilko kultūros centro buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas

50 psl. / 8000 žod.

Ištrauka

Buhalterinė apskaita yra viena iš svarbiausių ūkio subjekto vidaus rezervų atskleidimo priemonių. Ji padeda ūkio subjekto vadovams geriau suprasti savo įmonės veiklą, joje uždirbamą pelną bei patiriamą nuostolį. Buhalterinė apskaita teikia duomenis vidaus ir išorės vartotojams apie ūkio subjekto finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Jos informacija yra naudojama ūkio subjekto veiklai vertinti, optimaliems valdymo sprendimams priimti, ateities perspektyvoms numatyti ir veiklos tęstinumui užtikrinti.
Darbo tikslas. Sudaryti Eržvilko kultūros centro finansines bei mokestines ataskaitas ir finansinės būklės analizę.
Darbo uždaviniai:
1. Apibūdinti pagrindinius įstatymus bei norminius aktus, reglamentuojančius apskaitą Lietuvoje, ES ir Eržvilko kultūros centre;
2. Sudaryti sintetinės ir analitinės apskaitos registrus;
3. Parengti finansines bei mokestines ataskaitas;
4. Atlikti Eržvilko kultūros centro finansinės būklės analizę ir apibendrinti rezultatus.
Darbo metodai. Pagrindinių įstatymų bei norminių aktų reglamentuojančių apskaitą lyginamoji analizė, apskaitinės informacijos rinkimas, grupavimas, detalizavimas ir apibendrinimas, Eržvilko kultūros centro veiklos analizė.


Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. BUHALTERINĖS APSKAITOS ORGANIZAVIMAS6
 • 1.1. Buhalterinė apskaitos samprata6
 • 1.2. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje ir ES8
 • 1.3. Buhalterinės apskaitos politika kultūros centre15
 • 2. BUHALTERINĖ APSKAITA IR ATASKAITŲ PARENGIMAS ŪKIO SUBJEKTE18
 • 2.1. Buhalterinės apskaitos tvarkymas18
 • 2.2. Finansinės ir mokestinės ataskaitos27
 • 2.3. Finansinių ataskaitų analizė28
 • IŠVADOS30
 • PRIEDAI34

Reziumė

Autorius
brigita99
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 20, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
50 psl.

Susiję darbai

Buhalterinės apskaitos praktikos ataskaita

Apskaita Praktikos ataskaita 2016 m. darina
Buhalterinė apskaita – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus gauti ir...