UAB "Omniteksas" finansinių ir mokestinių ataskaitų sudarymas

100 psl. / 17000 žod.

Ištrauka

Buhalterinė apskaita, dažnai vadinama verslo kalba ir yra naudojama finansinei informacijai perduoti. Apskaitos informacija turi išskirtines funkcijas kiekvieno ūkio subjekto valdymo sistemoje, kadangi, naudojantis apskaitos duomenimis, vidiniai ir išoriniai apskaitos vartotojai priima itin reikšmingus, kartais net lemiamus sprendimus. (V. Mykolaitienė, G. Večerskienė, 2014, p. 5). LR Buhalterinės apskaitos įstatymas, buhalterinę apskaitą apibrėžia kaip, ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravcimo, pajamavimo, grupavimo ir apibendrinimo sistemą, kuri skirta gauti informaciją ekonominiams sprendimams priimti ir finansinei atskaitomybei sudaryti.

Darbo tikslas – sudaryti finansines bei mokestines ataskaitas, akcentuojant atsargų balansinio straipsnio įtaką šioms ataskaitoms ir atlikti veiklos rezultatų bei finansinės būklės analizę.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti pagrindinius įstatymus bei norminius aktus, reglamentuojančius apskaitą Lietuvoje ir ES;
 2. Išanalizuoti ūkio subjekto apskaitos politiką, akcentuojant atsargų balansinio straipsnio apskaitos organizavimą;
 3. Sudaryti sintetinės ir analitinės apskaitos registrus, parengti finansines bei mokestines ataskaitas;
 4. Išanalizuoti finansines ataskaitas, akcentuojant atsargų balansinio straipsnio įtaką šioms ataskaitoms bei apibendrinti rezultatus.

Darbo metodai - pagrindinių įstatymų ir norminių aktų, reglamentuojančių apskaitą analizė, UAB „Omniteksas“ apskaitos politikos analizė, vadovėlių bei mokslinės literatūros analizė, apskaitos informacijos rinkimas, grupavimas, detalizavimas ir palyginimas, darbas su kompiuterine apskaitos programa „AGNUM“ ir MS „Excel“ skaičiuokle bei rezultatų apibendrinimas.

Darbo struktūra – teorinėje dalyje aptariami įvairūs įstatymai ir norminiai aktai, reglamentuojantys apskaitą, analizuojama UAB „Omniteksas“ apskaitos politika, atlikta Verslo apskaitos standartų (VAS), Tarptautinių apskaitos standartų (TAS) bei įmonės apskaitos politikos, palyginamoji analizė. Praktinėje darbo dalyje pateikiamos finansinės ir mokestinės ataskaitos bei jų išsami analizė, apibendrinami tyrimo rezultatai.


Turinys

 • SANTRAUKA3
 • SUMMARY4
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS6
 • ĮVADAS8
 • 1. BUHALTERINĖS APSKAITOS ORGANIZAVIMAS9
 • 1.1. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje ir Europos sąjungoje9
 • 1.2. Buhalterinės apskaitos politika ir večiklos apžvalga UAB „Omniteksas“14
 • 2. BUHALTERINĖ APSKAITA IR ATASKAITŲ PARENGIMAS UAB „OMNITEKSAS“25
 • 2.1. Buhalterinės apskaitos tvarkymas25
 • 2.2. Finansinių ir mokestinių ataskaitų parengimas41
 • 2.3. Finansinių ataskaitų bei rodiklių analizė47
 • IŠVADOS52
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS54
 • PRIEDAI56

Reziumė

Autorius
dess1
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€14.31
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 11, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
100 psl.

Susiję darbai

UAB “ALTA” finansinių ataskaitų auditas

Apskaita Referatas 2013 m. vilma.vilma
Auditas – nepriklausomas audituojamos įmonės finansinių ataskaitų patikrinimas ir auditoriaus išvados pateikimas vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių finansinių ataskaitų audito atlikimą, reikalavimais. Finansiniams metams...