UAB ,,X” apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sodarymas

47 psl. / 10667 žod.

Ištrauka

Buhalterinės apskaitos organizavimo tikslas yra užtikrinti tai, kad finansinėse ir mokestinėse ataskaitose pateikiama informacija būtų teisinga, gaunama laiku bei patikima vartotojams, todėl kiekviena ūkinė operacija ūkio subjektuose turėtų būti registruojama laikantis bendrųjų buhalterinės apskaitos principų, standartų, apmokestinimo taisyklių ir ataskaitų sudarymo reikalavimų.

Temos aktualumas. Lietuvoje nustatytas daugiavariantis apskaitos politikos pasirinkimas, o praktikoje pastebimas per menkas dėmesys ją formuojant, todėl nėra apsvarstomi galimi taikyti buhalterinės apskaitos būdai ir metodai bei jų įtaka finansiniams rezultatams. Kiekvieno ūkinio subjekto vadovas, atsižvelgdamas į apskaitos informacijos vartotojų poreikius ir buhalterinės apskaitos politikoje nustačius dokumentų rengimo bei duomenų perkėlimo į buhalterinės apskaitos registrus tvarkas, pritaikius metodus ir būdus, geriausiai atspindinčius ūkines operacijas siektų užtikrinti pateikiamos informacijos kokybę.

Tikslas. Sudaryti finansines ir mokestines ataskaitas, įvertinant pasirinktų taikyti buhalterinės apskaitos metodų įtaką.

Uždaviniai:

1) apžvelgti pagrindines buhalterinės apskaitos reglamentavimo nuostatas Lietuvoje;

 2) išanalizuoti buhalterinės apskaitos reglamentavimą įmonėje;

 3) įvertinti įmonėje naudojamą buhalterinės apskaitos politiką srityse bei teoriškai pagrįsti galimus taikyti metodus ir būdus;

 4) taikant konkrečius metodus ir būdus buhalterinės apskaitos sritims, nustatyti naudotinus dokumentus ir registrus, užregistruoti ūkines operacijas bei parengti finansines ir mokestines ataskaitas;

 5) palyginti faktines ir parengtas ataskaitas ir įvertinti buhalterinės apskaitos politikos taikymo metodų ir būdų įtaką.

Objektas. Uždarosios akcinės bendrovės ,,X“ apskaitos politika.

Taikyti metodai: norminių apskaitos dokumentų, ūkio subjekto informacijos šaltinių analizė, palyginimas, metodų ir būdų analizė, rodiklių dinamikos analizė. Darbas atliktas naudojant MS Exel skaičiuokle.


Turinys

 • ĮVADAS6
 • 1. BUHALTERINĖS APSKAITOS ORGANIZAVIMO TEORINĖ IR PRAKTINĖ APŽVALGA7
 • 1.1. Pagrindinės buhalterinės apskaitos reglamentavimo nuostatos Lietuvoje7
 • 1.2. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas ūkio subjekte18
 • 1.2.1. Ūkio subjekto veiklos apžvalga18
 • 1.2.2. Buhalterinės apskaitos organizavimo sistemos analizė ūkio subjekte18
 • 2. FINANSINIŲ IR MOKESTINIŲ ATASKAITŲ PARENGIMAS ŪKIO SUBJEKTE22
 • 2.1. Buhalterinės apskaitos metodų, taikomų ūkio subjekte, analizė22
 • 2.2. Pasirinktų taikyti buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės metodų pagrindimas23
 • 2.3. Finansinių ir mokestinių ataskaitų parengimas28
 • 2.4 Faktinių ir parengtų ataskaitų palyginimas ir analizė37
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI41
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS43
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS45
 • PRIEDAI46

Reziumė

Autorius
studentė17
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€11.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 28, 2019
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
47 psl.

Susiję darbai

Apskaitos praktikos ataskaita

Apskaita Praktikos ataskaita 2014 m. sejkutea
Rinkos ekonomikos sąlygomis vis aštrėjant konkurencinei aplinkai yra labai svarbu objektyviai įvertinti įmonės veiklos efektyvumą, finansinę būklę bei jos konkurencingumą. Išsami informacija gaunama...