Ekonomika ir verslas / Apskaita

UAB “X” apskaitos politikos ir finansinių ataskaitų sudarymo analizė bei tobulinimo galimybės

0 atsiliepimų
Autorius:

Šiai dienai vis dažniau vartojama apskaitos politikos sąvoka, kurią galima apibūdinti kaip metodus ir principus, skirtus ūkio subjekto apskaitai tvarkyti. Teigiama, kad apskaitos politikos pasirinkimas turi didelę reikšmę finansinės atskaitomybės straipsniams ir nulemia pateiktos informacijos patikimumą. Todėl bendrovės turi pačios pasirinkti ir taikyti tokią apskaitos politiką, kad ji tikrai ir teisingai parodytų bendrovės finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus. Juk formuojama apskaitos politika yra tarsi bendrovės apskaitos strategija, be kurios ji nebus patraukli savo investuotojams. Dėl šios priežasties, kiekviena bendrovė sudarydama finansinę atskaitomybę turi vadovautis savo parengta apskaitos politika, kuri priklausomai nuo pačios bendrovės tikslų gali būti pelną didinanti arba pelną mažinanti. Bet koks apskaitos metodų pasirinkimas turi būti pagrįstas tuo, kad bendrovė, pasirinkdama ir formuodama apskaitos politiką bei sudarydama finansinę atskaitomybę, privalo tinkamai, objektyviai ir teisingai atskleisti finansinę būklę ir veiklos rezultatus informacijos vartotojams.

Darbo problema - Ar įmonės pasirinkti apskaitos politikos metodai ir finansinės ataskaitos atspindi tikrą ir teisingą vaizdą?

Darbo objektas – UAB “X” apskaitos politika ir finansinė atskaitomybė.

Darbo tikslas – atskleisti teorinius ir praktinius apskaitos politikos rengimo, bei finansinės atskaitomybės sudarymo ypatumus.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti apskaitos politikos bei finansinės atskaitomybės esmę ir sudarymą teoriniu aspektu.
 2. Įvertinti UAB “X” apskaitos politikos alternatyvų įtaką balanso rodikliams ir veiklos rezultatams.
 3. Atlikti bendrovės finansinių ataskaitų sudarymo analizę ir pateikti tobulinimo galimybes.

Informacijos šaltinių apžvalga: rašant darbą naudotasi pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais finansinę atskaitomybę: LR apskaitos įstatymas, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, verslo apskaitos standartai ir kiti teisės aktai, nustatantys uždarųjų akcinių bendrovių buhalterinių apskaitos vedimo ir finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką.

Darbo metodai: verslo standartų, įstatymų ir literatūros šaltinių sisteminė bei palyginamoji analizė, finansinių ataskaitų detalizavimas, grafinis vaizdavimas, apibendrinimas.

Darbo rezultatai: Pirmame skyriuje apibrėžiama apskaitos politikos ir finansinės atskaitomybės samprata, tikslai. Taip pat aptariama apskaitos politikos alternatyvų įtaka finansinėms ataskaitoms, ir veiklos rezultatams, finansinės atskaitomybės sandara, jos sudarymo ypatumai ir esminiai reikalavimai. Antrajame skyriuje trumpai aprašoma UAB “X” veikla ir nagrinėjama apskaitos politikos įtaka finansinėms ataskaitoms, bei analizuojamas finansinių ataskaitų sudarymas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
12428 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS5
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS6
 • ĮVADAS7
 • 1. APSKAITOS POLITIKA IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDARYMAS TEORINIU ASPEKTU8
 • 1.1. Finansinės atskaitomybės samprata ir esmė8
 • 1.2. Finansinės atskaitomybės sudarymo pagrindiniai reikalavimai9
 • 1.3. Finansinės atskaitomybės sandara ir turinys11
 • 1.3.1. Balanso sudarymas12
 • 1.3.2. Pelno (nuostolių) ataskaitos sudarymas14
 • 1.3.3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos sudarymas16
 • 1.3.4. Pinigų srautų ataskaitos sudarymas17
 • 1.3.5. Aiškinamojo rašto sudarymas18
 • 1.4. Apskaitos politikos esmė, sudarymas ir jos alternatyvų įtaka finansinėms ataskaitoms20
 • 2. UAB “X”APSKAITOS POLITIKOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDARYMO ANALIZĖ IR TOBULINIMO GALIMYBĖS28
 • 2.1. Darbo metodika28
 • 2.2. UAB “X” apskaitos politikos įtaka finansinėms ataskaitoms31
 • 2.3. UAB “X” finansinės atskaitomybės parengimas35
 • 2.3.1. Balanso sudarymo analizė36
 • 2.3.2. Pelno (nuostolių) ataskaitos sudarymo analizė43
 • 2.3.3. Aiškinamojo rašto sudarymo analizė45
 • IŠVADOS47
 • REKOMENDACIJOS48
 • BIBLIOGRAFINIŲ NUORODŲ SĄRAŠAS49
 • PRIEDAI52
 • 1 priedas. UAB “X” 2012 m. Pelno (nuostolių) ataskaita
 • 2 priedas. UAB “X” 2012 m. Balansas
 • 3 priedas. UAB “X” 2013 m. Pelno (nuostolių) ataskaita
 • 4 priedas. UAB “X” 2013 m. Balansas
 • 5 priedas. UAB “X” 2014 m. Pelno (nuostolių) ataskaita
 • 6 priedas. UAB “X” 2014 m. Balansas

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
UAB “X” apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Diplominis darbas UAB “X” apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas

Buhalterinės apskaitos organizavimo tikslas yra užtikrinti tai , kad finansinėse ir mokestinėse ataskaitose pateikiama informacija [...]

UAB ,,X” apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sodarymas
Diplominis darbas UAB ,,X” apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sodarymas

Buhalterinės apskaitos organizavimo tikslas yra užtikrinti tai, kad finansinėse ir mokestinėse ataskaitose pateikiama informacija būtų [...]

Biudžetinės įstaigos Eržvilko kultūros centro buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Diplominis darbas Biudžetinės įstaigos Eržvilko kultūros centro buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas

Buhalterinė apskaita yra viena iš svarbiausių ūkio subjekto vidaus rezervų atskleidimo priemonių. Ji padeda ūkio [...]

UAB „Pardavimo automatai“ buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokesinių ataskaitų sudarymas
Diplominis darbas UAB „Pardavimo automatai“ buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokesinių ataskaitų sudarymas

 Buhalterinė apskaita įmonėje padeda atskleisti ūkio subjekto finansinę būklę. Buhalterinės apskaitos teikiama informacija, galima teigti [...]

UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.
Praktikos ataskaita UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.

ĮVADAS Temos aktualumas. Įmonių finansinė analizė yra labai svarbi ne tik pačiai įmonei, jos vadovybei, tačiau [...]

Lietuvos ekonomikos ir AB „Vilkyškių pieninė“ finansinių, investicinių rodiklių analizė bei investicinių portfelių sudarymas
Referatas Lietuvos ekonomikos ir AB „Vilkyškių pieninė“ finansinių, investicinių rodiklių analizė bei investicinių portfelių sudarymas

Temos aktualumas. Makroekonominių rodiklių analizė yra svarbi, nes parodo, kokia yra valstybės ekonominė situacija. Jeigu [...]

AB „Apranga“ finansinių ataskaitų analizė
Referatas AB „Apranga“ finansinių ataskaitų analizė

Verslininkai norėdami konkuruoti su kitomis įmonėmis bei sėkmingai vykdyti savo veiklą, privalo mokėti įvertinti savo [...]

Finansinių ataskaitų palyginamoji analizė
Referatas Finansinių ataskaitų palyginamoji analizė

Pasaulis yra didelė konkurencinė arena, kurioje kiekviena įmonė privalo konkuruoti ir išlaikyti savo įtvirtintas pozicijas.

AB
Kursinis darbas AB "Teo" 2011 - 2013 metų finansinių ataskaitų analizė

Temos aktualumas. Šiuolaikiniame dinamiškame ir konkurencingame verslo pasaulyje norėdamos išsilaikyti rinkoje įmonės turi puikiai išmanyti [...]

AB „Linas Agro group“ finansinės ataskaitos analizė
Referatas AB „Linas Agro group“ finansinės ataskaitos analizė

Finansinė analizė – tai verslo praeities, esamos situacijos ir perspektyvos įvertinimas, remiantis atskaitomybės dokumentais, specialiais [...]

UAB DK „Lamantinas“ finansinių ataskaitų, veiklos rezultatų ir perspektyvų analizė
Kursinis darbas UAB DK „Lamantinas“ finansinių ataskaitų, veiklos rezultatų ir perspektyvų analizė

Draudimas yra viena iš seniausių kategorijų visuomeninių santykių. Jo vaidmuo pasaulio ekonomikoje yra svarbus, nes [...]

UAB
Kursinis darbas UAB "X" finansinės analizės ir veiklos gerinimo galimybės

Įmonės finansinės, ūkinės veiklos rezultatų išanalizuotas rinkinys. Jį perskaičius galima susipažinti su įmonės finansais, investicijomis [...]

Draudimo bendrovių „Lamantinas“ ir ERGO LIFE INSURANSE SE finansinių ataskaitų veiklos rezultatų ir perspektyvų analizė
Kursinis darbas Draudimo bendrovių „Lamantinas“ ir ERGO LIFE INSURANSE SE finansinių ataskaitų veiklos rezultatų ir perspektyvų analizė

Draudimas yra viena iš seniausių kategorijų visuomeninių santykių. Atsiradęs prieš 4500 metus prieš Kristų, jis [...]

UAB „X
Referatas UAB „X" finansinių ataskaitų rinkinio parengimas ir rodiklių analizė

Kiekviena įmonė yra kuriama su tam tikrais tikslais. Dažniausiai tie tikslai būna: gauti kiek įmanoma [...]

AB „APRANGA“ finansinio ataskaitų rinkinio parengimas ir pelningumo rodiklių analizė
Kursinis darbas AB „APRANGA“ finansinio ataskaitų rinkinio parengimas ir pelningumo rodiklių analizė

Temos aktualumas. Nei vienos įmonės negalima atskirti nuo apskaitos. Apskaita ir jos vedimas įmonėje labai [...]