AB "Teo" 2011 - 2013 metų finansinių ataskaitų analizė

44 psl. / 13000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Šiuolaikiniame dinamiškame ir konkurencingame verslo pasaulyje norėdamos išsilaikyti rinkoje įmonės turi puikiai išmanyti ir valdyti savo sritį, kad galėtų atlaikyti daugybe iššūkių ir išspręsti galybę problemų. Tam, kad įmonė sugebėtų laiku įžvelgti galimas problemas, priimti teisingus sprendimus ir efektyviai naudoti turimus išteklius yra svarbu atsižvelgti į finansinius įmonės duomenis. Šiam tikslui geriausiai padeda finansinė analizė, kaip informacijos šaltinis apie įmonės finansinę būklę. Tinkamai atlikta finansinė analizė padeda nustatyti ne tik veiklos efektyvumą, bet ir įmonės spragas, to priežastis, galimybes iš daromos veiklos išspausti daugiau naudos nei konkrečiu metu, pamatyti esmines klaidas daromas įmonėje bei rasti sprendimus joms išspręsti. Finansinė analizė tai – pagrindinis įmonės įrankis priimant ateities planus. Nuo to, kaip gerai įmonė sugeba suprasti esamą situaciją ir tinkamai atlikti finansinę analizę priklauso įmonės ateitis. Tik viska žinodama įmonė apie save sugebės dirbti efektyviai ir mokės laviruoti sunkiausiose ekonominėse situacijose. Svarbu atkreipti dėmesį į svarbiausius analizės šaltinius – finansines ataskaitas, kuriuose slypi užslėpta informacija apie įmonę ir jos padėti. Būtent finansinių ataskaitų analizė padeda geriausiai suprasti įmonės ekonominę padėti.

Darbo tikslas – išnagrinėti AB „Teo“ finansinių ataskaitų duomenis.

Darbo uždaviniai:

1. Apibūdinti finansinių ataskaitų analizės esmę.

2. Išnagrinėti finansinių ataskaitų analizės metodiką

3. Atlikti AB „Teo“ finansinę analizę.

4. Įvertinti AB „Teo“ finansinę būklę

Darbo metodai. Mokslinės teorinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. FINANSINIŲ ATASKAITŲ ANALIZĖS TEORINIAI ASPEKTAI4
  • 1.1. FINANSINIŲ ATASKAITŲ STRUKTŪRA IR RENGIMO SPECIFIKA7
  • Balansas8
  • Pelno (nuostolių) ataskaita12
  • Pinigų srautų ataskaita15
  • 1.2. FINANSINIŲ ATASKAITŲ ANALIZĖS METODIKA18
  • LITERATŪRA40
  • PRIEDAI41

Reziumė

Autorius
rasa1995
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€11.16
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 5, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
44 psl.

Susiję darbai

AB "X" balanso ataskaitos analizė

Apskaita Kursinis darbas 2014 m. mokytoja
Šiame kursiniame darbe analizuojama AB „Dvarčionių keramika“ balanso ataskaita. Pagrindinis šio darbo tikslas – išnagrinėti AB „Dvarčionių keramika“ balanso ataskaitą, remiantis teorinėje dalyje...