Įmonės 'X" trumpalaikio turto apskaita

46 psl. / 12074 žod.

Ištrauka

Temos naujumas ir aktualumas. Verslas nuolat susiduria su įvairiais ekonominiais pokyčiais, todėl įmonių vadovai privalo nuolat stebėti besikeičiančią išorinę aplinką, ją analizuoti ir didelį dėmesį skirti įmonės finansinei būklei. Norint užtikrinti sėkmingą ir tvarią įmonių veiklą, reikia nuolatos vertinti įmonių finansinę būklę ir priimti teisingus apskaitos sprendimus. Trumpalaikis turtas yra vienas svarbiausių įmonės išteklių, naudojamų prekėms gaminti bei paslaugoms teikti, todėl jis turi labai didelę reikšmę veiklos rezultatams, tačiau daugelis įmonių neskiria pakankamai dėmesio trumpalaikio turto apskaitos klausimams nagrinėti. Mokslinės literatūros autoriai (Bikienė, Pučkienė, 2012, Kalčinskas, 2010, Kazlauskas, Liubickienė, 2010 ir kt.) savo publikacijose akcentuoja trumpalaikio turto sampratą ir jo apskaitą įmonėje, tačiau tik nedaugelis autorių pateikia trumpalaikio turto apskaitos vertinimo galimybes. Mokslo leidiniuose aptariamas trumpalaikio turto suvokimas, atsargų, mokėtinų ir gautinų sumų bei pinigų ir pinigų ekvivalentų valdymas, tačiau tik nedaugelis autorių praktiškai įvertino ir apskaičiavo trumpalaikio turto apskaitą įvairiose srityse.

            Darbo problema. Norint pateikti teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę ir jos veiklos rezultatus yra susiduriama su problemomis. Neefektyvi įmonės apskaita gali sukelti trumpalaikio turto problemų, todėl svarbu laiku analizuoti trumpalaikį turtą, tinkamai įforminti pirminius dokumentus pagal apskaitos principus. Trumpalaikio turto analizių rezultatai gali būti reikšmingi nustatant silpnas ar nenaudingas turto sritis, o kryptingai ir efektyviai naudojamas turtas gali užtikrinti didesnį įmonių likvidumą, mokumą ir pelną. Todėl darbe keliama problema – ar įmonė tinkamai įvertina, pripažįsta ir įkainoja trumpalaikį turtą apskaitoje?

            Darbo tikslas – atlikti įmonės trumpalaikio turto vertinimą ir pateikti veiklos tobulinimo galimybes.

            Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti trumpalaikio turto teorinius aspektus.
 2. Atlikti įmonės trumpalaikio turto vertinimą.
 3. Identifikuoti įmonės trumpalaikio turto apskaitos silpnąsias sritis.
 4. Remiantis literatūros šaltiniais ir įmonės trumpalaikio turto vertinimu, pateikti trumpalaikio turto apskaitos problemų sprendimo galimybes.

Darbo objektas. Įmonės trumpalaikio turto apskaita.

Darbo metodai. Darbe nagrinėjama mokslinės literatūros analizė, atliekamas duomenų sisteminimas ir grupavimas, sudaromas konceptualus modelis, siekiant įvardyti svarbiausius trumpalaikio turto apskaitos veiksnius. Taip pat darbe daroma lyginamoji įmonės trumpalaikio turto analizė, atliekamos horizontalioji, vertikalioji ir santykinių finansinių rodiklių analizės.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITOS TEORINIAI ASPEKTAI4
 • 1.1. Trumpalaikio turto samprata ir struktūra4
 • 1. 2. Atsargų apskaitos vertinimas7
 • 1. 3. Per vienerius metus gautinų sumų apskaita14
 • 1.3. Trumpalaikių investicijų apskaita16
 • 1.4. Pinigų ir pinigų ekvivalentų apskaita19
 • 1. 6 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos22
 • 2. TRUMPALAIKIO TURTO VERTINIMO TYRIMO REZULTATAI23
 • 2.1. Tyrimo metodika23
 • 2.2. Įmonės veiklos pristatymas27
 • 2.3. Įmonės trumpalaikio turto apžvalga29
 • 2.4. Įmonės trumpalaikio turto vertinimas31
 • 2.5. Problemų identifikavimas ir rekomendacijos įmonės trumpalaikio turto apskaitos gerinimui37
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI42
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS43
 • PRIEDAI46

Reziumė

Autorius
simonadauk
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€11.91
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 1, 2020
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
46 psl.

Susiję darbai

Įmonės veiklos aplinkos analizė

Apskaita Kursinis darbas 2011 m. bynkis
ĮVADAS AB Linas Agrogoup – viena iš didžiausių Baltijos šalyse agroverslo grupių, kurios pagrindinė veikla yra žemės ūkio kultūrų auginimas, supirkimas ir pardavimas....

Įmonės „X“ veiklos analizė ir įvertinimas

Apskaita Kursinis darbas gabzys
Įmonių finansinės veiklos analizė parodo kaip įmonė dirbo analizuojamu laikotarpiu, jos metu apskaičiuojami įvairūs rodikliai, kurių pagalba įvertinama veikla, mokumas, įsiskolinimas, veiklos efektyvumas,...

Pelno mokesčio kontrolė įmonėje

Apskaita Referatas 2011 m. simaandreja
Juridinių asmenų pelno apmokestinimas Lietuvoje įvestas 1990 m. liepos 31 d. Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymu. Dabar šis mokestis skaičiuojamas, deklaruojamas ir mokamas...

Pelno formavimosi procesas įmonėje “X”

Apskaita Referatas 2013 m. brigita99
Pelnas – ūkinės veiklos finansuose, iš veiklos gaunama nauda, išreikšta piniginiais vienetais. Pelnas gaunamas, kai veiklos generuotos pajamos viršija tai veiklai sunaudotas išlaidas....