EUR/YEN valiutos kursų lemiančių veiksnių analizė

60 psl. / 15000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas pasaulis yra globali arena, kurioje kiekvieną dieną įvyksta milijonai piniginių operacijų. Tarp kurių atsiranda vis daugiau ir daugiau tarptautinių pirkimų, kuriais tenka atsiskaityti, ne būtinai vietine valiuta. Kadangi pasaulyje yra ne viena ir ne kelios valiutos, o kiekviena valstybė turi savo ekonomiką, perkant prekę internetu ar bekeliaudami aplink pasaulį privalėtume nuolatos ke istis savo pinigus iš vienos valiutos į kitą, kad galėtumėme įsigyti ar atsiskaityti už paslaugas. Taip kis mūsų pinigų skaičius, bet reikšmė trumpuoju laikotarpiu išliks labai panaši. Šioje tendencijoje ir išryškėja pasaulyje gana stipriausios valiutų poros. Šiame darbe bus analizuojamos pačios svarbiausios pasaulio valiutos – tai yra euras ir jena. Nors ši valiutų pora ir nusileidžia gal būt įtakingesniems komponentams, bet vis tiek turi įtakos visame pasaulyje, kadangi šios valiutos pavieniui turi didelį vartotojų skaičių ir tiek jena, tiek euras galima atsiskaityti bene visose tarptautinėse įmonėse. Dėl nuolatinių valiutų svyravimų, nedaugelis gali apsidrausti ar nuspėti, koks valiutų kursas bus po tam tikro laikotarpio.

Darbo problema – Kokią įtaką daro makroekonominiai veiksniai  valiutos kursui?

Darbo objektas – EUR/YEN Dolerio valiutų kursas

Darbo tikslas – Įvertintini valiutų kursui įtaką darančius veiksnius

Darbo uždaviniai:

 • Pateikti valiutų kurso rūšis;
 • Pateikti pagrindinius teorinius veiksnius, kurie daro įtaką valiutos kursui;
 • Atlikti veiksnių duomenų analizę
 • Nustatyti veiksnių ir valiutos kurso tarpusavio ryšį

Darbo metodai – sisteminės literatūros, statistinių ir verbalinių dokumentų, antrinių šaltinių duomenų analizė, rodiklių pateikimas ir vertinimas, modelio pritaikymas, gautų rezultatų interpretavimas ir palyginimas su kitų autorių gautais rezultatais.

.  


Turinys

 • TURINYS
 • TURINYS2
 • ABSTRACT3
 • I. TEORINĖ VALIUTŲ KURSO IR JĮ LEMIANČIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ5
 • 1.1. Valiutų kursas ir jo rūšys5
 • 1.2. Veiksniai darantys įtaką valiutos kursui7
 • 1.2.1. Infliacija7
 • 1.2.2. Palūkanų norma9
 • 1.2.3. Valstybės skola10
 • 1.2.4. Vartotojų įtaka11
 • 1.2.5. Pinigų kiekis rinkoje13
 • 1.2.6. Nedarbo lygis15
 • 1.3. Ankstesni tiriamieji darbai16
 • II. EUR/YEN VALIUTŲ KURSĄ LEMIANČIŲ VEIKSNIŲ TYRIMAS20
 • 2.1. Tyrimo metodika20
 • 2.2. Ekonominė euro zonos ir Japonijos situacija24
 • 2.3. EUR/YEN pagrindinių veiksnių rodikliai 2000-2016m27
 • 2.3.1. EUR/YEN valiutos kursas28
 • 2.3.2. Vartotojų kainų indekso rodikliai29
 • 2.3.3. Pinigų kiekio skirtumo rinkoje rodikliai30
 • 2.3.4. Palūkanų normos rodikliai32
 • 2.3.5. Nedarbo lygio rodikliai33
 • 2.4. ARIMA modelis34
 • 2.5. Veiksnių darančių įtaką EUR/YEN tyrimas35
 • 2.5.1. ARIMA (1,2,0) modelis36
 • 2.5.2. ARIMA (1,1,1) modelis40
 • 2.6. Atliktos analizės apibendrinimas42
 • IŠVADOS44
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS48
 • PRIEDAI55
 • 1 priedas55
 • 2 priedas56
 • 3 priedas57
 • 4 priedas58
 • 5 Priedas60

Reziumė

Autorius
setas2
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€13.35
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 26, 2019
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
60 psl.

Susiję darbai

Darbo užmokestį lemiančių veiksnių vertinimas

Ekonomika Referatas 2016 m. ausra92
Darbo užmokestis - sudėtingas finansinių išteklių paskirstymas, kuris padeda įvairioms įmonėms, valstybinėms institucijoms pritraukti, išlaikyti ir motyvuoti darbuotojus gerai bei teisingai atlikti darbą....