Katalogas

Rodoma 1-15 iš 17 darbų
Rodoma 1-15 iš 17 darbų

Etika ant etiketės

Etika Rašinys 2011 m. giedrese
Darbe pristatomi etiniai ženklai bei prekės, pažymėtos šias ženklais. Nagrinėjamas tokių prekių kiekio santykis su kitomis prekėmis bei lyginamos etinių produktų kainos su...

Etikos kodeksų palyginimas

Etika Rašinys 2011 m. giedrese
Darbe pateikiamas dviejų įmonių etikos kodeksų palyginimas aptariant ne tik etikos kodeksų struktūrą bei įtvirtinamas vertybes, bet ir etikos kodeksų kalbą bei išsakoma...

Lojalumo programos analizė

Vadyba Tyrimas 2011 m. giedrese
Darbe pristatoma "lojalumo" samprata ir svarba. Kartu pristatomas "Camelia" vaistinių tinklas bei jų lojalumo programa ir šios programos analizė.

Prekyba žmonėmis

Viešasis administravimas Referatas 2011 m. giedrese
Darbo tikslas – išanalizuoti prekybos žmonėmis problemą ir jos sprendimo būdus. Norint pasiekti užsibrėžtą tikslą, keliami šie uždaviniai: • pristatyti prekybos žmonėmis sampratą...

Rinkodaros procesas virtualioje erdvėje

Rinkodara Rašinys 2011 m. giedrese
Darbe pristatomas bei analizuojamas vaistinių tinklo "Camelia" rinkodaros procesas virtualioje erdvėje - e-rinkodara įmonės interneto svetainėje.

Sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumo tyrimas

Viešasis administravimas Tyrimas 2011 m. giedrese
Sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumo gerinimas yra vienas svarbiausių sveikatos politikos tikslų. Šis tikslas dar gali būti pavadintas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu, t.y. tam...

Valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas ir jo analizė

Viešasis administravimas Referatas 2011 m. giedrese
Darbo tikslas – aptarti karjeros valstybės tarnautojo – vyriausiojo veterinarijos gydytojo-inspektoriaus pareigybės aprašymą ir jį išanalizuoti. Siekiant užsibrėžto tikslo, keliami šie uždaviniai: •...

Viešosios politikos problemos analizė

Viešasis administravimas Referatas 2011 m. giedrese
Šio darbo tikslas – išanalizuoti viešosios politikos problemą – saugumą keliuose. Siekiant užsibrėžto tikslo, keliami šie uždaviniai: • aprašyti saugumo keliuose problemą; •...