Katalogas

Rodoma 1-15 iš 22 darbų
Rodoma 1-15 iš 22 darbų

Sokrato apologija

Filosofija Referatas 2010 m. monikitaaa
Darbe aptariamos esminės problemos, kurios atsispindi Platono kūrinyje Sokrato apologija.

Lazerinis doplerinis interferometras

Inžinerija Referatas 2012 m. monikitaaa
Darbo tikslas yra aptarti lazerinio doplerinio interferometro veikimo principą, ypatybes ir taikymo skirtingose sferose galimybes.

Ampero jėgos matavimas

Fizika Laboratorinis darbas 2010 m. monikitaaa
Išmatuoti jėgos, kuria magnetinis laukas veikia laidą, priklausomybę nuo srovės stiprio, kampo tarp magnetinės indukcijos ir srovės tekėjimo krypties.

Stygos svyravimų tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2010 m. monikitaaa
Taikant stovinčiąsias bangas, ištirti stygos savųjų dažnių ir skersinių bangų sklidimo fazinio greičio priklausomybę nuo stygą tempiančios jėgos.

Stygos svyravimų tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2010 m. monikitaaa
Taikant stovinčiąsias bangas, ištirti stygos savųjų dažnių ir skersinių bangų sklidimo fazinio greičio priklausomybę nuo stygą tempiančios jėgos.

Atvudo mašina

Fizika Laboratorinis darbas 2010 m. monikitaaa
Darbo užduotis - Atvudo mašina nustatyti kūno pagreitį ir jį palyginti su pagreičiu, apskaičiuotų pagal antrąjį Niutono dėsnį.

Išorinio fotoefekto dėsnių tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2011 m. monikitaaa
Darbo užduotis - ištirti vakuuminio fotoelemento voltamperinę ir šviesinę charakteristikas. Pateikiami rezultatai su išvadomis.