''Biofizikos'' egzamino konspektas, atsakymai į klausimus

8 psl. / 3724 žod.

Ištrauka

1. Matavimai. Tiesioginiai ir netiesioginiai matavimai. Fizikinio dydžio sąvoka. Tarptautinė vienetų sistema (SI). Pagrindiniai matavimo vienetai.Metrologija – mokslas apie matavimus.Dydis – tai reiškinio, kūno arba medžiagos esminė savybė, kuri gali būti kokybiškai išskirta ir kiekybiškai surasta. Kiekybinė atskirojo dydžio išraiška, sudaryta iš matavimo vieneto, padauginto iš skaičiaus, yra vadinama dydžio vertė. Matavimas – fizikinio dydžio vertės radimas matavimo priemone. Matavimai gali būti tiesioginiai ir netiesioginiai.Tiesioginis – matavimas, kuriuo dominančio dydžio vertė nustatoma pagal prietaiso parodymus. Pvz. ilgio matavimas liniuote, laiko – sekundmačiu, temperatūros – termometru.Netiesioginis – matavimas, kuriuo fizikinio dydžio vertė randama kaip kitų dydžių funkcija.


Turinys

 • 1. Matavimai. Tiesioginiai ir netiesioginiai matavimai. Fizikinio dydžio sąvoka. Tarptautinė vienetų sistema (SI). Pagrindiniai matavimo vienetai.
 • 2. Kūnų inertiškumas. Kūno masė, svoris. Sunkio jėga. Niutono dėsniai.
 • 3. Skysčiai ir jų fizinės savybės. Skysčiai žmogaus organizme.
 • 4. Slėgis stovinčiuose ir tekančiuose skysčiuose. Bernulio bei tolydumo lygčių taikymai.
 • 5.Skysčių klampumas. Viskozimetrija. Skysčio klampumo nustatymas Stokso būdu.
 • 6. Hermodinamika. Kraujo slėgis, jo matavimo būdai.
 • 7. Difuzija. Osmosas. Dializės principas
 • 8. Mechaninės bangos. Garso kilmė, savybės bei panaudojimas medicinoje. Doplerio efektas
 • 9. Infragarsas ir ultragarsas. Ultragarso generavimas, savybės, taikymai medicinoje.
 • 10. Klausos fizika. Ausies sandara, garso sklidimas ir stiprinimas
 • 11. Audiometrija. Garso suvokimas ir matavimas.
 • 12. Elektros srovė. Nuolatinė ir kintamoji elektros srovė. Pagrindiniai elektriniai dydžiai.
 • 13. Elektrinė varža, savitoji varža. Elektrinis laidumas.
 • 14. Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui. Poveikio priklausomybė nuo srovės tipo, stiprio, įtampos, kontaktų varžos bei tekėjimo kelio.
 • 15. Elektros srovės taikymas medicinoje. Elektrokardiostimuliacija. Defibriliacija. Elektros šokas.
 • 16. Organizmo bioelektrinių signalų registracija. Elektrogramos. Elektrokardiografija
 • 17. Elektromagnetinių bangų kilmė, savybės. Elektromagnetinių bangų skalė.
 • 18. Infraraudonasis ir ultravioletinis spinduliavimas. Šaltiniai bei taikymai medicinoje.
 • 19. Šviesos prigimtis. Šviesos fotometriniai dydžiai bei jų matavimas.
 • 20. Lazeriai. Lazerio spinduliuotės savybės bei panaudojimas medicinoje.
 • 21. Optiniai medicinos prietaisai. Mikroskopai. Šviesolaidžiai ir endoskopai.
 • 22. Branduolio fizikos pagrindai. Atomo ir jo branduolio sandara. Radioaktyvumas. Radioaktyviojo skilimo tipai. Radioaktyvumo taikymai medicinoje.
 • 23. Jonizuojančioji spinduliuotė, jos sąveika su medžiaga, biologinis poveikis. Dozimetrija.
 • 24. Rentgeno spinduliuotė ir jos taikymas diagnostikoje. Rentgeno kompiuterinė tomografija

Reziumė

Autorius
rockwish
Tipas
Konspektas
Dalykas
Medicina
Kaina
€1.76
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 17, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
8 psl.

Susiję darbai