''Slaugos'' egzamino konspektas, atsakymai į klausimus

22 psl. / 6481 žod.

Ištrauka

1.Slaugos apibrėžimai.Šiuolaikinė sl. – mokslo žinių, gebėjimų ir priemonių sistema, skirta paciento sv.priežiūrai, kurią sudaro paciento gyvybinių funkcijų įvertinimas ir slaugytojo pagalba joms sutrikus.Slauga(1966m. V.Henderson) – slaugytojo veikla, padedanti sergančiam arba sveikam individui atlikti veiksmus, nukreiptus išsaugoti ar grąžinti jam sveikatą arba taikiai ir ramiai pasitikti mirtį taip, kaip jis atliktų pats, jeigu turėtų pakankamai jėgų, noro ir žinių.PSO(pasaulinė sveikatos organizacija) Slauga – veiksmai, padedantys sergančiam ar sveikam žmog. išsaugoti sveikatą arba ją grąžinti taip, kad galėtų savarankiškai gyventi ir apsitarnauti, būtų kuo mažiau priklausomas nuo kitų.Med. norma MN20:2011Slauga – asmens sveikatos priežiūros dalis, apimanti sveikatos ugdymą, stiprinimą ir išsaugojimą, ligų ir rizikos veiksmų profilaktiką, sveikų ir sergančių asmenų fizinę, soc ir psichinę priežiūrą. Slaugos problema – tai organizmo sutrikimai, kurie trukdo pac patenkinti poreikius.


Turinys

 • 1.Slaugos apibrėžimai.
 • 2.MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.“ Slaugytojų funkcijos ir pareigos.
 • Bendrosios praktikos slaugytojas – asmuo, įgijęs sl. studijų baigimo diplomą ir BPS profesinę kvalifikaciją.
 • Slaugytojų funkcijos: Įgyvendinti įstaigoje stacionarinių ir ambulatorinių pacientų ( naujagimių, vaikų ir
 • suaugusių ) bendrąją slaugos praktiką, organizuoti kokybišką slaugą, apimant sveikatos būklės
 • įvertinimą, slaugos planavimą, įgyvendinimą ir slaugos rezultatų vertinimą.
 • Pareigos:
 • 1.Laikytis teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 • 2.Pagal kompretenciją teikti būtinąją med. pagalbą.
 • 3.Teikti kokybiškas sl. paslaugas.
 • 4.Tvarkyti dokumentaciją.
 • 5.Laikytis profesinės etikos.
 • 6.Laikytis veiklos – slaugos praktikos – sąlygų.
 • 7.Bendradarbiauti su sv.pr. ir kitais specialistais.
 • 3.Slaugos studijos. Slaugytojo veiklą reglamentuojantys įstatymai.
 • 4.Slaugos proceso samprata. Slaugos proceso sudėtinės dalys.
 • 5.Slaugos duomenų rinkimas, metodai.
 • 6.Slaugos planavimas, tikslas, sudėtinės dalys.
 • 7.Slaugos plano įgyvendinimas. Slaugos organizavimas ir atlikimas
 • 8.Slaugos rezultatų įvertinimas, apibendrinimas. Vertinimo ir apibendrinimo kriterijai.
 • Konkrečių procedūrų vertinimas, slaugos veiksmų vert., budėjimo,ligonio slaugos plano vertinimas.
 • 9.Slaugos dokumentavimas. Dokumentavimo svarba, principai, patarimai.
 • 10.Infekcijos kontrolė ir medicininė aseptika. Slaugytojo vaidmuo kontroliuojant infekcijos pasireiškimą. Rankų higiena. (HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai.“)
 • 11.Aseptikos reikalavimai gydymo įstaigose. Aseptikos reikalavimai įvairioms slaugos procedūroms.
 • 12.Medicininės atliekos. Klasifikacija. (HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“).
 • 13.Asmens higiena. Higieninių ligonio reikmių užtikrinimas. Asmens higienos būklės įvertinimas ir žinių suteikimas. Veiksniai, veikiantys asmens higienos įpročius.
 • 14.Pragulos: atsiradimo priežastys, lokalizacija, klasifikacija, laipsniai, pragulų profilaktika ir slauga. Pragulų vertinimo skalės.
 • 15.Saugi aplinka. Saugią aplinką įtakojantys veiksniai. Slaugos problemos/slaugos diagnozės saugioje aplinkoje.
 • 16.Bendravimas. Bendravimą įtakojantys veiksniai. Bendravimo aspektai. Verbalinis, neverbalinis bendravimas.
 • 17.Klausymosi stiliai.
 • 18.Slauga ir bendravimo problemos.
 • 19.Skausmo vertinimas. Skausmo vertinimo skalės.
 • 20.Kvėpavimo gyvybinė veikla. Kvėpavimo vertinimas. Kvėpavimo tipai, ritmo sutrikimai. Veiksniai, įtakojantys kvėpavimą. Paciento kūno padėtys. Pagrindiniai terminai ir sąvokos.
 • 21.Slauga ir kvėpavimo problemos. Deguonies terapija.
 • 22.Pulsas, norma. Pulso vertinimas
 • 23.Arterinis kraujo spaudimas. Normos. Kraujospūdžio reikšmė. Veiksniai, įtakojantys AKS.
 • 25.Kūno temperatūros reguliavimas ir įvertinimas. Kūno temperatūrą įtakojantys veiksniai.
 • 27.Šilumos, šalčio aplikacijos, kompresai. Indikacijos, kontraindikacijos.
 • 28.Valgymas ir gėrimas. Valgymą ir gėrimą įtakojantis veiksniai.
 • 29.Pagrindiniai maisto energijos šaltiniai. Sveikos mitybos principai ir pagrindinės taisyklės.
 • 30.Maitinimo organizavimas gydymo įstaigose. Dietos.
 • 31.Pacientų problemos (kacheksija, apetito nebuvimas, vėmimas, pykinimas, burnos džiūvimas) ir slauga. Pagrindiniai terminai ir sąvokos.
 • 32.Maitinimas. Problemos, galimos komplikacijos.
 • 33.Mišinių supylimo būdai.
 • 36.Tuštinimasis. Įtakojantys veiksniai. Tuštinimosi problemos ir slauga. Išmatos normoje. 37.Paciento klizmavimas. Klizmų rūšys. Indikacijos, kontraindikacijos
 • 38.Šlapinimasis. Įtakojantys veiksniai. Šlapimo sudėtis ir savybės. Terminai ir sąvokos. utinės 39.Šlapimo pūslės kateterizavimas. Indikacijos, kontraindikacijos
 • 40.Judėjimą įtakojantys veiksniai, problemos ir slauga
 • 42.Pagrindinės kėlimo taisyklės. Bendrosios sąlygos, reikalingos ergonomiškai ir saugiai perkelti pacientus.
 • 43.Miegojimas. Miegą įtakojantys veiksniai. Nemigos varginamojo paciento slauga.
 • 44.Užimtumas (darbas ir žaidimai), įtakojantys veiksniai, problemos ir slauga.
 • „žaidimas“:
 • 45.Lyties raiška. Amžiaus poveikis lyties raiškai. Lyties raišką įtakojantys veiksniai. Lyties raiškos problemos ir slauga
 • 46.Mirtis ir mirimas. Paliatyvi slauga. Mirštančiojo slauga. Slaugos veiksmai po mirties.
 • 47.Vaistų administravimas. Vaistų išrašymas, laikymas, saugojimas, dalinimas. Vaistų vartojimo būdai
 • 48.Kraujo ėmimas vakuumine kraujo ėmimo sistema. Vakuuminių mėgintuvėlių privalumai, laikymas.
 • 49.Veninė infuzija. Indikacijos. Kontraindikacijos. Tirpalų lašinimo greitis.

Reziumė

Autorius
rockwish
Tipas
Konspektas
Dalykas
Medicina
Kaina
€2.30
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 17, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai