Viskas apie Antaną Škėmą

20 psl. / 6751 žod.

Ištrauka

Antanas Škėma - vienas žymiausių XX a. vidurio lietuvių prozinin­kų ir dramaturgų. Savo kūryboje jis išreiškė katastrofų laikotarpio žmogaus pasaulėvoką - vertybių griūties, žmogaus vidinio suskili­mo, baimės, grėsmės, nevilties išgyvenimus. Šiai krizinei patirčiai jis rado ir tinkamą meninę kalbą - suaižytą, daugiasluoksnę, ataustą metaforomis ir simbolinėmis nuorodomis.

Škėma, panašiai kaip ir Radauskas, yra jau miesto kultūros žmogus. Gimė Lodzė­je (Lenkijoje), ankstyvąją vaikystę pralei­do Lenkijoje, vėliau Rusijoje ir Ukrainoje. Po Pirmojo pasaulinio karo grįžusi į Lietu­vą šeima kurį laiką gyveno Radviliškyje, paskui persikraustė į Kauną. Būsimasis rašytojas studijavo mediciną ir teisę Vy­tauto Didžiojo universitete, lankė dramos teatro studiją, 1936 m. tapo Kauno, paskui Vilniaus dramos teatrų aktoriumi. Antrojo pasaulinio karo metais parašė pirmą pjesę „Julijana" (1943), kuri buvo pastatyta Vil­niaus dramos teatre, tačiau priartėjus frontui premjera neįvyko. Pa­sitraukęs į Vakarus dirbo įvairius fizinius darbus, vaidino ir režisavo išeivijos teatro trupėse, dalyvavo kultūrininkų sambūriuose. Išleido novelių ir apysakų rinkinius „Nuodėguliai ir kibirkštys" (1947), „Šventoji Inga" (1952), „Čelesta" (1960), romaną „Balta drobulė" (1958), dramas „Pabudimas" (1956), „Žvakidė" (1957). 1961 m. žuvo autokatastrofoje Čikagoje, grįždamas iš Santaros-Šviesos sambūrio suvažiavimo, kuriame vaidino savo paties režisuotoje Kosto Ost­rausko pjesėje. Po mirties draugų išleistuose Škėmos „Raštuose", be minėtų kūrinių, dar išspausdinta pluoštas anksčiau neskelbtų dramų, apysaka „Izaokas", novelių, literatūros kritikos.


Turinys

 • Biografija. Kūryba. Asmenybė
 • Kūrybos ypatybės
 • Romanas „Balta drobulė"
 • Įžanga.
 • Žanras.
 • Pavadinimas.
 • Moto svarba
 • Temos ir problemos
 • Kompozicija.
 • Laikas ir erdvė
 • Pasakotojas. Pasakojimo būdas
 • Garšvos charakteristika
 • Liftininkas
 • Poetas.
 • Nevykęs šios žemės gyventojas (kalinys keltuve).
 • Įsimylėjęs.
 • Skeveldrų dėliotojas
 • Egzistencializmo žmogus
 • Apibendrinimas

Reziumė

Autorius
elvinas.
Tipas
Konspektas
Dalykas
Lietuvių kalba
Kaina
€2.39
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 13, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Antanas Škėma

Lietuvių kalba Referatas slapuke7
Antanas Škėma - vienas skausmingiausių XX a. lietuvių menininkų. Ne vienam skaitytojui ir kritikui jis atrodė pernelyg nihilistiškas, šo¬kiruojantis, be reikalo peržengiantis gero...