Kalbos / Lietuvių kalba

Viskas apie Antaną Škėmą

0 atsiliepimų
Autorius:

Antanas Škėma - vienas žymiausių XX a. vidurio lietuvių prozinin­kų ir dramaturgų. Savo kūryboje jis išreiškė katastrofų laikotarpio žmogaus pasaulėvoką - vertybių griūties, žmogaus vidinio suskili­mo, baimės, grėsmės, nevilties išgyvenimus. Šiai krizinei patirčiai jis rado ir tinkamą meninę kalbą - suaižytą, daugiasluoksnę,  ataustą metaforomis ir simbolinėmis nuorodomis.

        

Škėma, panašiai kaip ir Radauskas, yra jau miesto kultūros žmogus. Gimė Lodzė­je (Lenkijoje), ankstyvąją vaikystę pralei­do Lenkijoje, vėliau Rusijoje ir Ukrainoje. Po Pirmojo pasaulinio karo grįžusi į Lietu­vą šeima kurį laiką gyveno Radviliškyje, paskui persikraustė į Kauną. Būsimasis rašytojas studijavo mediciną ir teisę Vy­tauto Didžiojo universitete, lankė dramos teatro studiją, 1936 m. tapo Kauno, paskui Vilniaus dramos teatrų aktoriumi. Antrojo pasaulinio karo metais parašė pirmą pjesę „Julijana" (1943), kuri buvo pastatyta Vil­niaus dramos teatre, tačiau priartėjus frontui premjera neįvyko. Pa­sitraukęs į Vakarus dirbo įvairius fizinius darbus, vaidino ir režisavo išeivijos teatro trupėse, dalyvavo kultūrininkų sambūriuose. Išleido novelių ir apysakų rinkinius „Nuodėguliai ir kibirkštys" (1947), „Šventoji Inga" (1952), „Čelesta" (1960), romaną „Balta drobulė" (1958), dramas „Pabudimas" (1956), „Žvakidė" (1957). 1961 m. žuvo autokatastrofoje Čikagoje, grįždamas iš Santaros-Šviesos sambūrio suvažiavimo, kuriame vaidino savo paties režisuotoje Kosto Ost­rausko pjesėje. Po mirties draugų išleistuose Škėmos „Raštuose", be minėtų kūrinių, dar išspausdinta pluoštas anksčiau neskelbtų dramų, apysaka „Izaokas", novelių, literatūros kritikos.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6751 žodžiai (-ų)
Lygis:
Mokykla
Atsisiųsti

Turinys

 • Biografija. Kūryba. Asmenybė
 • Kūrybos ypatybės
 • Romanas „Balta drobulė"
 • Įžanga.
 • Žanras.
 • Pavadinimas.
 • Moto svarba
 • Temos ir problemos
 • Kompozicija.
 • Laikas ir erdvė
 • Pasakotojas. Pasakojimo būdas
 • Garšvos charakteristika
 • Liftininkas
 • Poetas.
 • Nevykęs šios žemės gyventojas (kalinys keltuve).
 • Įsimylėjęs.
 • Skeveldrų dėliotojas
 • Egzistencializmo žmogus
 • Apibendrinimas

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Antanas Škėma
Rašinys Antanas Škėma

Aprašymas ir kūrybos bruožai. [...]

Antanas Škėma
Referatas Antanas Škėma

Antanas Škėma - vienas skausmingiausių XX a. lietuvių menininkų. Ne vienam skaitytojui ir kritikui jis [...]

Antanas Škėma – Balta drobulė (kūrinio atpasakojimas)
Paruoštukė Antanas Škėma – Balta drobulė (kūrinio atpasakojimas)

Antanas Škėma Balta drobulė Įžanga Antanas Garšva. Silpnos sveikatos daktaras. Praeityje figuravo Elena. Garšva aplanko kitą daktarą Igną.

Viskas apie Esė
Prezentacija Viskas apie Esė

•Tai nedidelės apimties, laisvos formos mokslinis tekstas, •Analizuojantis konkretų klausimą, bet neturintis pretenzijų jį visapusiškai [...]

Lietuvių kalba: Antanas Škėma
Konspektas Lietuvių kalba: Antanas Škėma

ANTANAS ŠKĖMA Pasitraukęs į Vakarus dirbo įvairius fizinius darbus. Jis nesiekė karjeros, patogios buities, gyvenimo tikslu laikė [...]

Antanas Škėma
Konspektas Antanas Škėma "Balta drobulė" konspektas

Antano Škėmos biografija. Romano kompozicija (Trys romano aukštai, vidinės jungtys, pasakotojas, žanras, epigrafai).  Antanas Garšva - keltuvininkas.

Antanas Škėma Biografija. Kūryba. Kūrybos bruožai
Prezentacija Antanas Škėma Biografija. Kūryba. Kūrybos bruožai

Skaidrės apie Antaną Škėmą, informatyvios. Skaidrės puikiai tiks ir mokytojoms ir mokiniams, nes parengtos lietuvių [...]

Esė apie teatrą
Rašinys Esė apie teatrą

Šioje esė pasakojama, apie menką visuomenės suvokimą apie meną, teatrą, pagrindinė mintis ta, kad pati [...]

Pasaka apie vorą
Rašinys Pasaka apie vorą

Pasaka apie vorą rusų kalba.

Apie knygą “Vakarų fronte nieko naujo”
Referatas Apie knygą “Vakarų fronte nieko naujo”

Apie knygą "Vakarų fronte nieko naujo" [...]

Viskas apie medieną
Konspektas Viskas apie medieną

Viskas apie medieną.

Antikos laikų tragedijose kalbama apie individo ir visuomenės santykius
Rašinys Antikos laikų tragedijose kalbama apie individo ir visuomenės santykius

Antikos laikų kūriniai iki šių dienų tęsia savo nesenstantį kanoną. Jau senovės Graikijoje buvo manyta [...]

Kalbėdamas apie Antano Baranausko poeziją Maironis sakė: „Be jo gal ir mūsų nebūtų buvę“. Šiandien tą patį sakome apie Maironį. Kodėl?
Rašinys Kalbėdamas apie Antano Baranausko poeziją Maironis sakė: „Be jo gal ir mūsų nebūtų buvę“. Šiandien tą patį sakome apie Maironį. Kodėl?

Darbas apie Maironį ir jo kūrybą, kūrybos įtaką spaudos draudimo, tautinio atgimimo laikotarpiu. [...]

Antanas Vaičiulaitis
Rašinys Antanas Vaičiulaitis

Antanas Vaičiulaitis ir jo kūrybos bruožai. [...]