Bendrosios dalies civilinės tisės konspektai

82 psl. / 20714 žod.

Ištrauka

Civilinė teisė - tai teisės šaka, kurios normos reglamentuoja laisvų ir vienas kitam teisiškai nepavaldžių subjektų turtinius santykius ir su jais susijusius asmeninius neturtinius santykius, o specialiai įstatymų nustatytais atvejais ir kitus asmeninius (nesusijusius su turtiniais) bei turtinius santykius, kuriuos reglamentuoja viešosios teisės normos.

( t.y. civilinė teisė skiriasi nuo kitų teisės šakų tuo, kad ji yra susijusi su privatinė teise, tam tikrais atvejais – su viešąja teise, reguliuoja laisvų ir vienas kitam teisiškai nepavaldžių subjektų turtinius santykius ir su jais susijusius asmeninius neturtinius santykius).

Civilinė teisė labiausiai yra skirta reglamentuoti asmenų turtinius santykius, iš kurių svarbiausi - nuosavybės santykiai, sudarantys sąlygas turtą valdyti, naudotis juo ir disponuoti. Prievolių teisė reglamentuoja prievolinius santykius.


Turinys

 • 1. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų ( nuo prievolės teisės)2
 • 2. Daiktinės teisės atribojimas. Kas yra valdymas.3
 • 3. Daiktų klasifikacija.4
 • 4. Nuosavybės teisės pagrindai.8
 • 5. Sandoriai, sutartys11
 • 6. Bendra nuosavybės teisė16
 • 7. Naudojimosi tvarkos nustatymas ir atidalinimas19
 • 8. Savininko teisių apsauga21
 • 9. Turto patikėjimo teisė22
 • 10. Servitutas23
 • 11. Uzurfruktas30
 • 12. Hipoteka ir įkeitimas35
 • 13. Paveldėjimo teisės pagal įstatymą ypatumai46
 • 14. Sandorių klasifikacija49
 • 15. Niekiniai ir nuginčijami sandoriai49
 • 16. Terminai. Kaip yra skaičiuojami, kada pradedama, baigiama51
 • 17. Senaties terminai55
 • 18. Fizinių asmenų veiksnumas ir teisnumas58
 • 19. Juridiniai asmenys ir jų rūšys64
 • 20. Juridinių asmenų steigimo dokumentai66
 • 21. Juridinių asmenų registras69
 • 22. Juridinių asmenų organai, jų pareigos70
 • 23. Valdymo organai. Stebėtojai. Fidiuciarinės pareigos71
 • 24. Juridinių asmenų pabaiga ir reorganizavimas.72
 • 25. Atstovavimas juridinių asmenų74
 • 26. Metodai reguliavimo. Dispozicinis ir imperatyvusis.79

Reziumė

Autorius
aliona
Tipas
Konspektas
Dalykas
Teisė
Kaina
€3.63
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 27, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
82 psl.

Susiję darbai

Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas

Teisė Konspektas 2011-2012 m. m. aleksandra
Konspektas sudarytas pagal VU baudžiamosios teisės programą, remiantis Baudžiamojo kodekso komentaru. Pakankamai išsamiai ir tuo pačiu konkrečiai aprašytos veikų sudėtys (objektyvieji ir subjektyvieji...

Civilinės teisės konspektai

Teisė Konspektas 2015 m. aliona
Labai geras individualiai ruoštas civilinės teisės konspektas pagal Kazimiero Simonavičiaus universiteto programą.

Civilinio proceso konspektas

Teisė Konspektas 2013 m. aljaaa
konspektas iki pirmosios instancijos. Konspektas iš 2 dalių. Šio konspekto dėka,puikiai išlaikiau egzaminą.

BT bendrosios dalies konspektas

Teisė Konspektas 2016 m. amberjust
BT bendrosios dalies konspektas, kuris parengtas remiantis Piesliako vadovėliu. Puikiai tiks egzamino pasiruošimui.

Civilinio proceso teisės konspektas

Teisė Konspektas 2013 m. ausra1590
Civilinio proceso teisė – tai procesinė teisės šaka. Jos normos reguliuoja santykius, kurieatsiranda teismams nagrinėjant bylas, kylančias iš civilinių, darbo, šeimos, intelektinės nuosavybės, ...

Civilinio proceso konspektas

Teisė Konspektas 2013 m. ausra1590
I tema. Civilinio proceso teisės samprata, dalykas ir metodas 1.1. Civilinis procesas: kitos subjektnių teisių ir interesų gynimo bei ginčo sprendimo formos ...