Justinas Marcinkevičius - XXa. antrosios pusės ir XXIa. Pradžios, sunkaus Lietuvos laiko, poetas

3 psl. / 1299 žod.

Ištrauka

Kontekstas :

Poetinėje dramoje ,,Mažvydas'' Justinas Marcinkevičius vaizdavo šešioliktojo amžiaus pirmosios lietuviškos knygos autorių Martyną Mažvydą, kuris dėl pareigos Lietuvai ir gimtajai kalbai išsižadėjo dievo, savo knyga skleidė sampratą apie pasaulį ir bandė išmokyti lietuviško žodžio. Šia poetine drama Justinas Marcinkevičius norėjo parodyti, per kokį vargą ir skausmą dygo lietuvių tautos šaknys, kaip sunkiai gimė pirmosios lietuvių nacionalinio gyvenimo formos - valstybė, raštas, menas. Rašytojas dar labiau iškėlė rašto bei kalbos vertę. Justinas Marcinkevičius, kuris dalies lietuvių visuomenės dar sovietmečiu buvo suvokiamas kaip „tautos poetas“ ,savo kūryba gaivino ir gynė lietuvių tautos kultūrinę savimonę, sugrąžino į lietuvių literatūrą humanistinę žmogaus idėją bei teigė estetinius literatūros vertės kriterijus. Justinas Marcinkevičius tautiškumą iškelia poetišku patriotišku žodžiu. Taigi kiekvieno žmogaus pareiga - dirbti ir kurti del Tėvynės.Mažvydui labiausiai rūpi pareiga, tauta. Jis gyvenimo prasmę supranta kaip įsipareigojimą Lietuvai, todėl atsisako asmeninės laimės.

Pagrindinė mintis:

Svarbiau yra pasiaukojimas dėl tėvynės ir kalbos.

Kūrinio žmogus: Mažvydui labiausiai rūpi pareiga, tauta. Jis gyvenimo prasmę supranta kaip įsipareigojimą Lietuvai, todėl atsisako asmeninės laimės.

Mažvydo globotiniai „špitolninkai“

Dramos veiksmas vyksta 16 a. , kuomet Lietuvos valstybingumui buvo iškilusi grėsmė: iš vienos pusės vis stiprėjanti Rusija, iš kitos – prie savęs prisijungti norinti Lenkija. Pagrindinis veikėjas , pirmosios lietuviškos knygos autorius Martynas Mažvydas stengėsi, kad čia gyvenantys lietuviai neprarastų savo tautinio identiteto, galų gale – gimtosios kalbos. Jis ypač stengėsi tokius žmones kaip Vilentas atvesti į protą, kad jie neliktų abejingi savo tautai, kalbai, praeičiai.

  • J. Marcinkevičiaus dramoje „Mažvydas“ pagrindinio veikėjo globotinis Tirva pavogęs šiam herojui ypatingą reikšmę turinčią knygą atsiprašo globėjo ir prašo jį nubausti. Tačiau Mažvydas atsako, kad žmogus yra brangesnis nei knyga, ypač „kai jis iš purvo keliasi“. (Atlaidumas stiprina žmonių tarpusavio santykius)
  • Justinas Marcinkevičius savo kūryba gaivino ir gynė lietuvių tautos kultūrinę savimonę, sugrąžino į lietuvių literatūrą humanistinę žmogaus idėją. Jo dramos „Mažvydas“ herojus globoja špitolninkus“, suteikia jiems pastogę, pavalgydina, įdarbina. Už tokią paramą globotiniai yra dėkingi ir atsidėkodami sukuria Mažvydui giesmę. (Pagalba likimo nuskriaustiesiems skatina žmonių bendrumą)
  • Justinas Marcinkevičius ,,Mažvydas” – dramoje Mažvydas ,,špitolnikams” buvo tarsi šventasis. Jis išgydė neturtėlių ligas ir žaizdas, išgelbėdamas juos nuo mirties, suteikė prieglobstį, pastatydamas ,,špitolę”, ir išmokė krikščioniškų tiesų. (Gerumą atskleidžia pagalba kitiems.)


Reziumė

Autorius
vikuteeo
Tipas
Konspektas
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 27, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai

Lietuvoje tarmės laikomos didele vertybe ir saugotinu kultūros paveldu, bet viešumoje, žiniasklaidoje vartotina tik bendrinė, griežtai norminė kalba. Kokią įtaką ši kalbos politikos nuostata daro galimybėms puoselėti ir kalbą, ir jos tarmes? Savo įžvalgas paremkite pavyzdžiais

Literatūra Rašinys lavex123
Tarmė yra regioninė kalbos atmaina. Gali trintis, nusitrinti mažų šnektų ribos, tačiau regioninė kalba lieka su visais to regiono tarmių atspindžiais. Mums patiems...

„Tai, kad dabar reikalaujama „hepiendų“, liudija pakitusią nuostatą. Mes norime, kad viskas gerai baigtųsi. Duokite mums laimingą pabaigą! Duokite prekę!“ (poetas S. Geda) Ar ši mintis taikytina tik šių dienų literatūrai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais

Literatūra Rašinys juodra
Literatūra kiekvienam žmogui padeda atrasti dvasines vertybes, susivokti savyje, atrasti didžiausias savo baimes bei gyvenimo džiaugsmus. Deja, šiuolaikinis žmogus nenori pažinti savęs. Jis...