Kristijono Donelaičio „Metų“ apibendrinimas

2 psl. / 759 žod.

Ištrauka

Remdamiesi poema atsakykite į klausimus.  1. Už ką ir kodėl reikia dėkoti Dievui? Įvardykite bent tris priežastis ir argumentuokite.  1. Už sveikatą, nes gera sveikata yra būtina pastoviai sunkiai dirbančiam būrui. Lauras: „Dievui būk garbė! Sveiki pavasarį baigiam“.

  2. Už ugnį ir šilumą, nes ugnis būrams labai svarbi, ant ugnies gaminamas maistas, krosnimi šildoma pirkia, prie jos traukiamasi sušalus, pavargus. Selmas: „Susnigts argi sulyts pas šiltą kakalį traukies / Ir mylėdams jį pamaži jau pradedi snausti. Ar ne gerai, kad Dievs ugnelę mums dovanojo?“

  3. Už jo dosnumą, nes Dievas žmogui dovanoja viską – sveikatą, maistą, šilumą... Pasakotojas: „Tau žmogau! Miels Dievs daugių daugiaus dovanojo“.

  4. Už jo rūpestingumą, nes Dievas neapleidžia žmonių, išklauso rūpesčius, jiems padeda. Selmas: „Vislab bus niekai, ką veiksim argi pradėsim, / Kad žegnojanti rankelė tavo negelbės“.


Turinys

  • Už ką ir kodėl reikia dėkoti Dievui? Įvardykite bent tris priežastis ir argumentuokite.
  • Kokios ydos priskiriamos kitataučiams? Įvardykite bent keturias tautybes ir bent po vieną ydą, paremkite citatomis.
  • Nubraižykite schemą apie darbo reikšmę poemoje. Įvardykite ne mažiau kaip 6 požymius.

Reziumė

Autorius
Tekanti upė
Tipas
Konspektas
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 7, 2021
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai

Kristijono Donelaičio „Metai“ stilius

Literatūra Rašinys cookiezas
Kadangi „Metų“, o ir visos Kristijono Donelaičio kūrybos pasakotojas nėra sąlyginis, tai natūraliausia kalbėti apie rašytojo K. Donelaičio stilių. Rašytojo stilius atsiskleidžia įvairiomis...

Kristijono Donelaičio gyvenimo tikslai

Literatūra Prezentacija justemeh
1.Įžanga; 2.Skleisti tikėjimą, atsiduoti Dievui; 3.Demonstruoti norą būti sąmoningu lietuviu, dirbančiu gimtajai kultūrai; 4.Pavaizduoti Rytų Prūsijos lietuvių valstiečių gyvenimą; 5.Tiesos ieškojimas ir pasiryžimas...

Kristijono Donelaičio kūrybos apibendrinimas

Literatūra Prezentacija 2022 m. Ignas_L
Prezentacija/konspektas iš Kristijono Donelaičio poemos ,,Metai" bei jo biografijos. Kiekvienai poemos temai yra išskirti teiginiai, kuriais galima pasinaudoti rašinyje; aprašytas poemos kontekstas, savitumas.