Vidinė ir išorinė motyvacija mokantis užsienio kalbos

20 psl. / 4913 žod.

Ištrauka

Šiuolaikiniame pasaulyje užsienio kalbų mokymasis yra labai aktualus. Šiandien gebėjimas varijuoti užsienio kalbų žiniomis yra neatskiriama modernaus žmogaus savybė. Užsienio kalbos leidžia prisijungti prie pasaulinės bendruomenės, keistis informacija, bendradarbiauti, rengti bendrus projektus, rasti naujų pažinčių. Užsienio kalbos mokymasis privalomas tiek mokyklose, tiek universitetuose. Be to, pastaraisiais metais padidėjus imigracijai Lietuvoje, užsienio kalbų mokymasis tapo itin populiariu procesu. Siekiant išvykti iš Lietuvos, žmonės vis dažniau pasirenka įvairiausius užsienio kalbos kursus. Tačiau ar tik tai sąlygoja užsienio kalbų mokymąsi? Atsakant į šį klausimą svarbu atsižvelgti į daugelį reiškinių. Vienas jų – mokymosi motyvacija.
Analizuojant mokymosi motyvaciją vienas pagrindinių klausimų – mokymosi motyvai. Mokymosi motyvas apibūdinamas kaip veiksmo priežastis, kylanti dėl asmens ir objekto, patenkinančio jo poreikius, interesus, tikslus, sąveikos. Motyvai įtakoja mokymosi motyvacijos lygį. Jie susiję su poreikiu įgyti naujas žinias, įgūdžius ir gebėjimu tuo disponuoti. Bet kurie iš jų yra efektyvesni užsienio kalbos mokymosi procese? Palyginus su kitomis temomis, užsienio kalbos motyvacija yra mažai tirtas reiškinys, o jo svarba – begalinė, tiek besimokantiems, tiek mokytojams.
Darbo tikslas – išsiaiškinti vidinės ir išorinės motyvacijos įtaką užsienio kalbos mokymosi procesui, analizuojant tam tikrą mokslinę literatūrą.
Darbo uždaviniai:
1. Apžvelgti mokymosi motyvacijos teorijas;
2. Išaiškinti vidinės ir išorinės motyvacijos sampratą;
3. Išnagrinėti, kuri motyvacija (vidinė ar išorinė) turi didesnę įtaką užsienio kalbos mokymuisi.


Turinys

  • ĮVADAS2
  • 1. MOTYVACIJOS SAMPRATA3
  • 2. MOTYVACIJOS ĮTAKA MOKYMUISI4
  • 3. MOTYVACIJOS TEORIJOS IR RŪŠYS5
  • 3.1. Motyvacijos teorijų apžvalga5
  • 3.2. Mokymosi motyvacijos teorijų ir rūšių apžvalga6
  • 3.3. Išorinė ir vidinė motyvacija7
  • 4. VIDINĖS IR IŠORINĖS MOTYVACIJOS ĮTAKA MOKANTIS UŽSIENIO KALBOS10
  • IŠVADOS15
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS16

Reziumė

Autorius
argentum
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 11, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Mokymosi motyvacijos svarba studijoms

Psichologija Referatas 2013 m. foox414
Motyvacija yra labai svarbi, nes apima labai plačią sferą: poreikius, interesus, vertybes, pažiūras, įsitikinimus. Kartu ji veikia jausmus ir emocijas, turi įtakos charakterio...

Motyvacija ir emocijos

Psichologija Referatas ganesas
Pagrindinis motavacijos klausimas yra kodėl mes elgiamės taip kaip mes elgiamės? Anot Vyčio Viliūno, motyvacija yra visuma vidinių procesų skatinančių ir nukreipiančių veiklą....

Mokymosi motyvacija

Psichologija Konspektas 2013 m. gretukas7
Darbe aprašoma kas yra mokymosi motyvacija, jos struktūra. Kokios yra sėkmės ir nesėkmės mokymosi motyvacijos veiksniai mokykloje. Bei mokymosi motyvacijos

Kalbos sutrikimai

Psichologija Referatas 2006 m. vaivulis
Kalbėjimo sutrikimai - jiems priskiriami fonetiniai kalbėjimo sutrikimai ir kalbėjimo tempo sutrikimai. Pastaruoju metu, siekiant išskirti kai kuriuos komunikacijos sutrikimus, vartojamas toks apibendrinimas...

Psichologiniai vaiko išgyvenimai mokykloje

Psichologija Referatas 2018 m. j.m2020
          Kartą vienas senovės graikų filosofas Aristotelis yra paskęs – „žmogus iš prigimties yra skirtas bendruomenei“. Iš tiesų. Jau nuo seniausių laikų žmonės...

Suaugusiųjų mokymosi motyvacija

Psichologija Referatas 2009 m. audrike
Kaita šiuolaikinėje visuomenėje yra visa apimanti. Ji pasireiškia mokslinių ir technologinių pokyčių skatinamais didėjančiais reikalavimais kompetencijoms, taip pat gausėjančių mokymosi galimybių pasiūla. Taip...