Eismo saugumo priemonės automobilių transporto keliuose

35 psl. / 8145 žod.

Ištrauka

Šiuo metu, kada civilizacija neatsiejama nuo transporto priemonių, saugaus eismo užtikrinimas bei avaringumo mažinimas - viena svarbiausių valstybės valdymo institucijų pareigų. Saugų eismą keliais veikia daug komponentų, kuriuos galima sutelkti į glaudžiai susijusią visumą, išskiriant keturias jos sudedamąsias dalis: eismo dalyvis, transporto priemonė, kelias ir aplinka. Šios sistemos sudedamąsias dalis galima veikti įvairiomis teisinėmis, administracinėmis, inžinerinėmis, švietėjiškomis priemonėmis, mokslo tiriamaisiais darbais. Visų šių sudedamųjų dalių įtaka saugiam eismui yra vienodai svarbi ir tiesiogiai priklauso nuo šalies ekonomikos, valstybės skiriamų lėšų, gyventojų kultūros, jų saugaus eismo sampratos, valstybinių ir visuomeninių institucijų požiūrio sprendžiant eismo saugumo problemas.
Pastaruoju metu visose Europos Sąjungos šalyse eismo saugumo klausimams skiriamas didžiulis dėmesys. Dėja, statistiniai duomenys liudija, kad eismo saugumas Lietuvoje yra vienas iš blogiausių Europos sąjungoje. Avaringumas keliuose kasmet vis didėja, o autoįvykių pasekmės tampa vis skaudesnėmis. Dėl sparčių automobilizacijos tempų ir didėjančio eismo intensyvumo vis sunkiau užtikrinti saugumą Lietuvos keliuose ir gatvėse. Saugaus eismo veiksnių aplinka sudėtinga ir daugialypė, todėl saugaus eismo problemos turi būti sprendžiamos visais valstybės lygiais – Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, savivaldybių institucijų, ūkio subjektų, visų eismo dalyvių.
Šiame darbe aprašomos ir nagrinėjamos svarbiausios inžinerinės priemonės keliuose eismo saugumui gerinti, taip pat aplinkos apsauga, triukšmo mažinimas bei inovacinės technologijos - intelektualizuotos transporto sistemos, diegiamos visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, kurios gana ženkliai prisideda prie eismo saugumo gerinimo.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Kelio ženklai4
 • 1.1. Kelio ženklai kelio ženklų ir signalų konvensijoje5
 • 2. Vertikalusis ir horizontalusis kelio ženklinimas7
 • 2.1. Vertikalusis ir horizontalusis kelio ženklinimas kelio ženklų ir signalų
 • konvensijoje8
 • 3. Kelių atitvarai10
 • 4. Kelių apšvietimas11
 • 5. Šviesos signalizacija keliuose13
 • 6. Estetinis kelių apipavidalinimas14
 • 7. Aplinkos apsauga15
 • 7.1. Kelių apželdinimas16
 • 7.2. Eksplotuojamų kelių aplinkos apsauga17
 • 8. Triukšmo mažinimo užtvarų rūšys
 • 8.1. Medinės triukšmo mažinimo užtvaros18
 • 8.2. Betoninės triukšmo mažinimo užtvaros18
 • 8.3. Permatomos triukšmo mažinimo užtvaros18
 • 8.4. Kitų medžiagų triukšmo mažinimo užtvaros18
 • 9. Intelektualizuotos transporto sistemos19
 • 9.1. Lietuvos kelių informacinė sistema
 • 9.1.1. Kelių oro sąlygų informacinė sistema19
 • 9.2.1. Žalieji koridoriai21
 • Išvados22
 • Naudota literatūra23
 • Priedai24

Reziumė

Autorius
amber
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Sauga
Kaina
€8.76
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 14, 2014
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
35 psl.

Susiję darbai

Darbo apsaugos priemonės

Sauga Prezentacija jurgata12
Kolektyvinės apsaugos priemonės apsaugo darbuotojus nuo kenksmingų aplinkos veiksnių bei sudaro normalias darbo sąlygas nepriklausomai nuo pačių darbuotojų noro.

Asmeninės apsaugos priemonės

Sauga Prezentacija riko6029
bet kuri priemonė, skirta darbuotojui turėti ar dėvėti, siekiant apsaugoti jį nuo rizikos veiksnių, galinčių kelti grėsmę darbuotojo saugai ir sveikatai, bei kitas...

Radioktyviujų spindulių savybės, saugumo normos, biologinis poveikis

Sauga Referatas 2018 m. martis
Radioaktyvumas arba radioaktyvusis skilimas – spontaniškas nestabilių kurio nors cheminio elemento izotopų virsmas kito elemento izotopais, išspinduliuojant elementarias daleles arba branduolius Vykstant radioaktyviam skilimui, radioaktyvaus elemento atomų skaičius...