UAB “Senukų prekybos centras” buitinės chemijos prekių asortimento atnaujinimo galimybės

46 psl. / 6306 žod.

Ištrauka

Šiuolaikiniame verslo pasaulyje įmonės kaip įmanydamos stengiasi gauti kuo didesnį pelną už savo parduodamas prekes ir paslaugas, tačiau šio pagrindinio įmonių tikslo siekimas reikalauja vis didesnių pastangų. Kiekvienos įmonės tikslas – vykdyti perspektyvų bei efektyvų verslą ne tik finansinių rezultatų, bet ir vartotojų poreikių patenkinimo atžvilgiu. Įmonė vis stiprėjančios konkurencijos aplinkoje turi ieškoti būdų, ir kreipti savo pastangas minėtų prioritetų valdymui, t.y. prekių koordinavimui bei adekvačiam vartotojų poreikių formavimui teikiamo asortimento atžvilgiu. Taigi prekių asortimentas yra vienas svarbiausių įmonės veiklos rodiklių, apibūdinančių įmonę, kuri pasirodo prekių rinkoje. Formuojant produkcijos asortimentą, svarbu atsižvelgti ir į vartotojų poreikius. Rinkodaros dėka įmonės gali įgyti konkurencinį pranašumą, pateikdamos vartotojui tokius pasiūlymus, kurie patenkina vartotojų poreikius geriau nei konkurentai. Taigi asortimentas gali būti įvardinamas kaip prekių rinkinys, kurį tam tikru metu rinkai pateikia įmonė. Plačiąja prasme asortimentą galima įvardinti kaip prekių ar paslaugų rinkinį. Tačiau šiandieninės intensyvios konkurencijos sąlygomis, kai daugelis konkurentų siūlo gana panašias prekes, aktualu išnagrinėti teikiamo asortimento naudą vartotojui, asortimentą analizuoti ir papildyti trūkstamomis ir paklausą turinčiomis prekėmis. Problema - keičiantis vartotojų poreikiams kyla nauji uždaviniai įmonės asortimento vertinimui ir atnaujinimo galimybėms.Tyrimo objektas – UAB „Senukų prekybos centras” buitinės chemijos prekių asortimentas. Darbo tikslas – išsiaiškinti UAB ,,Senukų prekybos centras” buitinės chemijos prekių asortimento atnaujinimo galimybes. Darbo uždaviniai:1. Apžvelgti mokslinę literatūrą ir informacijos šaltinius asortimento klausimais 2. Išanalizuoti UAB ,,Senukų prekybos centras” buitinės chemijos prekių asortimentą;3. Atlikti vartotojų nuomonės tyrimą;4. Numatyti asortimento atnaujinimo galimybes UAB ,,Senukų prekybos centras”.

Darbo metodologija:Mokslinės literatūros ir informacinių šaltinių sisteminė analizė ir apibendrinimas. Rinkos tyrimas (apklausa) ir jos rezultatų susisteminimas.


Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. ASORTIMENTO TEORINIAI ASPEKTAI5
 • 1.1. Asortimento samprata
 • 1.2. Asortimento politika
 • 1.3. Asortimento valdymo strategijos
 • 1.4. Asortimento formavimas
 • 1.5. Prekių asortimento tobulinimo kryptys
 • 2. UAB ,,SENUKŲ PREKYBOS CENTRAS” ASORTIMENTO FORMAVIMO
 • YPATUMAI
 • 2.1. Įmonės veiklos apžvalga
 • 2.2. UAB ,,Senukų prekybos centras” buitinės chemijos prekių asortimento analizė
 • 2.3. UAB “Senukų prekybos centras” SSGG analizė
 • 3.UAB ,,SENUKŲ PREKYBOS CENTRAS” ASORTIMENTO ATNAUJINIMO
 • GALIMYBĖS
 • 3.1. Vartotojų nuomonės tyrimas
 • 3.2.Tyrimo rezultatai ir jų analizė
 • 3.3.UAB ,,Senukų prekybos centras” buitinės chemijos prekių asortimento atnaujinimas
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
 • LITERATŪRA
 • SANTRAUKA
 • SUMMARY
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
linuxas
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Pramonė ir gamyba
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 9, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
46 psl.

Susiję darbai

UAB “Alanta” paslaugų technologinė analizė

Pramonė ir gamyba Kursinis darbas 2010 m. meduolis
Turizmas – viena svarbiausių šalies ekonomikos šakų. Viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose, kaimo turizmo sodybose bei parduotuvese, maitinimo įmonėse sukuriama daug darbo vietų. Vyraujant...

UAB “Kurana” gamybos planavimas ir organizavimas

Pramonė ir gamyba Referatas 2011 m. mantwiux
Kursinio darbo tikslas – išanalizuoti bioetanolio gamybos technologiją įmonėje UAB “Kurana”, visą tai aprašyti. Darbo uždaviniai – apibūdinti įmonę, jos gaminamus produktus, pasirinkto...