Ekonomika ir verslas / Pramonė ir gamyba

UAB “Senukų prekybos centras” buitinės chemijos prekių asortimento atnaujinimo galimybės

0 atsiliepimų
Autorius:

Šiuolaikiniame verslo pasaulyje įmonės kaip įmanydamos stengiasi gauti kuo didesnį pelną už savo parduodamas prekes ir paslaugas, tačiau šio pagrindinio įmonių tikslo siekimas reikalauja vis didesnių pastangų. Kiekvienos įmonės tikslas – vykdyti perspektyvų bei efektyvų verslą ne tik finansinių rezultatų, bet ir vartotojų poreikių patenkinimo atžvilgiu. Įmonė vis stiprėjančios konkurencijos aplinkoje turi ieškoti būdų, ir kreipti savo pastangas minėtų prioritetų valdymui, t.y. prekių koordinavimui bei adekvačiam vartotojų poreikių formavimui teikiamo asortimento atžvilgiu. Taigi prekių asortimentas yra vienas svarbiausių įmonės veiklos rodiklių, apibūdinančių įmonę, kuri pasirodo prekių rinkoje. Formuojant produkcijos asortimentą, svarbu atsižvelgti ir į vartotojų poreikius. Rinkodaros dėka įmonės gali įgyti konkurencinį pranašumą, pateikdamos vartotojui tokius pasiūlymus, kurie patenkina vartotojų poreikius geriau nei konkurentai.
Taigi asortimentas gali būti įvardinamas kaip prekių rinkinys, kurį tam tikru metu rinkai pateikia įmonė. Plačiąja prasme asortimentą galima įvardinti kaip prekių ar paslaugų rinkinį. Tačiau šiandieninės intensyvios konkurencijos sąlygomis, kai daugelis konkurentų siūlo gana panašias prekes, aktualu išnagrinėti teikiamo asortimento naudą vartotojui, asortimentą analizuoti ir papildyti trūkstamomis ir paklausą turinčiomis prekėmis.
Problema - keičiantis vartotojų poreikiams kyla nauji uždaviniai įmonės asortimento vertinimui ir atnaujinimo galimybėms.
Tyrimo objektas – UAB „Senukų prekybos centras” buitinės chemijos prekių asortimentas.
Darbo tikslas – išsiaiškinti UAB ,,Senukų prekybos centras” buitinės chemijos prekių asortimento atnaujinimo galimybes.
Darbo uždaviniai:
1. Apžvelgti mokslinę literatūrą ir informacijos šaltinius asortimento klausimais
2. Išanalizuoti UAB ,,Senukų prekybos centras” buitinės chemijos prekių asortimentą;
3. Atlikti vartotojų nuomonės tyrimą;
4. Numatyti asortimento atnaujinimo galimybes UAB ,,Senukų prekybos centras”.

Darbo metodologija:
Mokslinės literatūros ir informacinių šaltinių sisteminė analizė ir apibendrinimas.
Rinkos tyrimas (apklausa) ir jos rezultatų susisteminimas.

 

Darbo tipas:
Apimtis:
6306 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. ASORTIMENTO TEORINIAI ASPEKTAI5
 • 1.1. Asortimento samprata
 • 1.2. Asortimento politika
 • 1.3. Asortimento valdymo strategijos
 • 1.4. Asortimento formavimas
 • 1.5. Prekių asortimento tobulinimo kryptys
 • 2. UAB ,,SENUKŲ PREKYBOS CENTRAS” ASORTIMENTO FORMAVIMO
 • YPATUMAI
 • 2.1. Įmonės veiklos apžvalga
 • 2.2. UAB ,,Senukų prekybos centras” buitinės chemijos prekių asortimento analizė
 • 2.3. UAB “Senukų prekybos centras” SSGG analizė
 • 3.UAB ,,SENUKŲ PREKYBOS CENTRAS” ASORTIMENTO ATNAUJINIMO
 • GALIMYBĖS
 • 3.1. Vartotojų nuomonės tyrimas
 • 3.2.Tyrimo rezultatai ir jų analizė
 • 3.3.UAB ,,Senukų prekybos centras” buitinės chemijos prekių asortimento atnaujinimas
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
 • LITERATŪRA
 • SANTRAUKA
 • SUMMARY
 • PRIEDAI

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės
Diplominis darbas UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės

Ekonominio sunkmečio rinkos ekonomika bei didėjanti konkurencija tarp įmonių diktuoja naujas sąlygas smulkiam verslui, norint iššlaikyti [...]

UAB “Odinės kojinės” prekės įėjimo į rinką galimybės ir grėsmės
Referatas UAB “Odinės kojinės” prekės įėjimo į rinką galimybės ir grėsmės

Kiekvienas iš mūsų yra nors kartą pasakęs : „Kaip gerai būtų turėti savo verslą ir [...]

Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso problemos ir tobulinimo galimybės UAB “X”
Diplominis darbas Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso problemos ir tobulinimo galimybės UAB “X”

Temos aktualumas. Tema yra aktuali tuo, kad kokybiškas žmogiškųjų išteklių valdymas yra vienas iš svarbiausių [...]

Finansavimo šaltinių panaudojimo galimybės AB “Vilniaus degtinė”
Kursinis darbas Finansavimo šaltinių panaudojimo galimybės AB “Vilniaus degtinė”

Aktualumas. Finansavimo funkciją galima apibrėžti kaip reikalingo pinigų kiekio suteikimą konkrečiu laiku ir priimtinomis išlaidomis.

Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės
Kursinis darbas Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės

Verslas užima svarbią vietą kiekvienos šalies ūkio ekonomikoje, taip pat ir Lietuvoje. Lietuvoje verslas, kaip [...]

UAB “Kosmelita” parduotuvių tinklo Eurokos įvaizdžio įtaka prekių pardavimui
Diplominis darbas UAB “Kosmelita” parduotuvių tinklo Eurokos įvaizdžio įtaka prekių pardavimui

Temos aktualumas. Įvairiausių sričių – filosofijos, socialinės psichologijos, politikos, rinkodaros, personalo vadybos, strateginio valdymo, komunikacijos [...]

UAB “X” klientų aptarnavimo tobulinimo galimybės
Diplominis darbas UAB “X” klientų aptarnavimo tobulinimo galimybės

Temos aktualumas. Vieną iš svarbiausių kiekvienos įmonės dalių sudaro klientų aptarnavimas, kuris yra labai griežtai [...]

Viešbučio “Senas namas” paslaugų pardavimo efektyvumo didinimas
Diplominis darbas Viešbučio “Senas namas” paslaugų pardavimo efektyvumo didinimas

Darbo aktualumas – kiekviena įmonė, siekdama išsilaikyti didėjančios konkurencijos sąlygomis, privalo sugebėti pritraukti vis naujų [...]

UAB “X” veiklos plėtros galimybių analizė ir perspektyvos
Diplominis darbas UAB “X” veiklos plėtros galimybių analizė ir perspektyvos

Šiandieninės globalios konkurencijos sąlygomis pagrindinis bet kurios organizacijos tikslas yra nenutrūkstamas pelningas veiklos tęstinumas ilgalaikėje [...]

Praktikos ataskaita: AB “City Service” finansinė strategija
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita: AB “City Service” finansinė strategija

Tam, kad būtų užtikrintas sėkmingas įmonės vystymasis šiuolaikinėmis sąlygomis, vadovams visų pirma būtina sugebėti realiai [...]

UAB „SENUKŲ PREKYBOS CENTRAS” logistikos centras, sandėliavimo sistema
Referatas UAB „SENUKŲ PREKYBOS CENTRAS” logistikos centras, sandėliavimo sistema

Temos aktualumas. Sandėlis suprantamas kaip vieta medžiagų atsargoms, kurios nedaro tiesioginės įtakos gamybai. Turimos medžiagos [...]

Įmonės “Coffee Inn” įvaizdžio vertinimas ir jo gerinimo galimybės
Diplominis darbas Įmonės “Coffee Inn” įvaizdžio vertinimas ir jo gerinimo galimybės

Temos aktualumas. Šiais laikais įvaizdis ir jo formavimas vaidina labai svarbų vaidmenį visuomenėje. Ypatingai tai [...]

Maxima “Favorit” produktų analizė ir eksporto į Norvegiją galimybės
Referatas Maxima “Favorit” produktų analizė ir eksporto į Norvegiją galimybės

            Šiuolaikinėje aplinkoje prekybos įmonėms siekiant didinti savo pelną, reikia išnaudoti visas turimas galimybes. Dažniausiai [...]

Verslo idėja - laisvalaikio centras “Karibų rojus”
Verslo planas Verslo idėja - laisvalaikio centras “Karibų rojus”

   Temos aktualumas. Šiais laikais nemažai žmonių norėtų būti nepriklausomi nuo kitų ir ikurti savo [...]

AB “City service” finansinė analizė
Referatas AB “City service” finansinė analizė

Šiuolaikinėmis konkurencijos sąlygomis finansinė įmonių analizė tampa labai reikšminga ir aktuali, kadangi kokybiškai atlikta finansinė [...]