Tarptautinės sankcijos, jų rūšys. Embargo samprata

39 psl. / 9924 žod.

Ištrauka

ĮVADAS

Tarp valstybių vykstant prekybai, rutuliojasi ryšiai ir užmezgami atitinkami prekybiniai santykiai. Taip formuojamos pajamos, valstybės biudžetas ir prekybos balansas. Pasaulyje vyrauja daug valstybių, tarp kurių yra ir Lietuva. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas yra sudarytas iš einamosios sąskaitos ir finansinės sąskaitos . Pagal Lietuvos Respublikos Centrinio banko apibrėžimą mokėjimų balansas yra suprantamas kaip statistinė sąskaita, į kurią yra įtrauktos šalies atitinkamo laikotarpio ekonominės operacijos su likusiu pasauliu. Lietuvos Banko duomenimis 2013 metais IV ketvirtį einamosios sąskaitos balanso perteklius sudarė 732,1 mln. litų, o per visus metus perteklius sudarė 1,8 mlrd. litų, tačiau mokėjimų balansą smukdė užsienio prekybą, kuri dėl padidėjusio importo turėjo deficitą 966,9 mln. litų. Iš tarpinio vartojimo, vartojimo prekių, investicinių ir kitų prekių, teigiamą poveikį turėjo tik vartojimo ir kitų prekių balansas. Didžiausias eksportas buvo į Rusiją, Latviją, Estiją ir Lenkiją palyginus 2013 metus su 2012 (žr. 1 priedą). Einamųjų pervedimų perteklius sudarė 1,1 mlrd. litų, o kapitalo ir finansinės sąskaitos perteklius sudarė 2,7 mlrd. litų. Tuo tarpu tiesioginės užsienio investicijos (TUI) sudarė 1,9 mlrd. litų. Oficialios tarptautinės atsargos sudarė 20,3 mlrd. litų. (Lietuvos Bankas Ekonomikos ir finansinio stabilumo statistikos departamentas, 2014). 2014 metais einamojoje sąskaitoje buvo deficitas 710,5 mln. litų. Finansinė sąskaita sumažėjo 372,7 mln. litų. Žvelgiant į makroekonominius Lietuvos Respublikos rodiklius, matyti, kad nuo 2001 metų valdžios sektoriaus bendroji skola siekusi 11,2209 mlrd. litų, 2013 metais pakilo iki 47,1116 mlrd. litų (Lietuvos Respublikos Statistikos departamentas, 2014). 1993 metais valstybės biudžetas vienintelį kartą buvo perteklinis (išlaidos buvo mažesnės už pajamas). Šalies istorijoje buvo ir ekonomikos kylimo tarpsnis, 2004 metais Lietuvai esant Europos Sąjungoje (ES) valstybės skola buvo mažiausia tarp ES šalių narių ir siekė 19,7 procento BVP, tačiau dėl prasidėjusio 2008 metais, suprastėjo visi makroekonominiai rodikliai, pvz. tiesioginės užsienio investicijos sumažėjo iki 382,9 mln. litų. Kiekvienais metais didėjantis biudžeto deficitas, didina bendrą valstybės skolą. Remiantis Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis, 2013 metais į Lietuvą buvo importuota prekių už 27 mlrd. litų iš Rusijos bei iš Vokietijos prekių už 9,7 mlrd. litų. Tuo tarpu eksportas į Rusija buvo didžiausias iš visų šalių ir sudarė 16,9 mlrd. litų, o į Latviją 8,3 mlrd. litų. 2014 metais užsienio prekybos deficitas sparčiai augo ir palyginti su 2013 metais vien tik per sausio-birželio mėn. padidėjo 894,2 mln. litų. 2014 metais prasidėjus neramumas Ukrainoje, politiniams konfliktams su JAV ir ES, susidrumstė santykiai ir su Rusija. Rusijos valdžiai paskelbus Europos Sąjungos šalims, o Europos Sąjungos šalims – Rusijai sankcijas, pastariosios pasireiškė tiek politine, tiek ir ekonomine prasme, pvz. Lietuvai buvo uždrausta gabenti vaisius, daržoves, pieno produktus, mėsos gaminius ir pan. į Rusiją, šalies eksportas ženkliai smuko. ERPB duomenimis vien tik per 2014 metų pirmuosius mėnesius šalies eksporto rodikliai sumažės 3,89 % kas sieks 2,72 % Lietuvos Respublikos BVP . Europos Sąjunga taip pat paskelbė tam tikrus draudimus Rusijai (atvykti į ES šalis tam tikriems aktoriams ir kultūros veikėjams, Rusijai apribotos galimybės skolintis Europoje pinigines lėšas kapitalo rinkose, kariuomenės įvedimas į Ukrainą, naftos produktų įvežimo apribojimai iš Rusijos į ES ir t.t.) (Willkie Farr&GallagherLLp, 2014). Tarptautinių sankcijų aspektus yra nagrinėję LR Teisingumo Ministerijos specialistai (2009), Martynas Lukoševičius (2010), Gintaras Švedas (2011), Žibutė Petrauskienė (2011), Jurga Kasputienė (2014), Martin J. Weinstein, Robert J. Meyer, Jeffrey D. Clark, Peter Burrell, Miriam A. Bishop (2014) bei kiti autoriai ir mokslininkai. Kadangi tarptautiniai santykiai ir prekyba yra neatsiejama visų šalių ypatybė, tam tikri prieštaravimai ir nesutarimai tarp šalių pasireiškia per tarptautines sankcijas, kurios paliečia šalių makroekonominius rodiklius, o per pastaruosius ir šalies gyventojus, todėl šiuo metu yra labai aktualu išanalizuoti tarptautinių sankcijų rūšis ir jų ypatumus bei poveikį.


Turinys

 • ĮVADAS6
 • 1.TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ TEORINIAI ASPEKTAI9
 • 1.1. Tarptautinė prekyba ir jos ypatumai9
 • 1.2. Tarptautinė teisė, prekyba ir sankcijos10
 • 1.2.1. Tarptautinės sutartys ir subjektai12
 • 1.3. Tarptautinės teisės pažeidimai16
 • 2. TARPTAUTINĖS SANKCIJOS18
 • 2.1. Muitų apribojimai22
 • 2.2. Embargas25
 • 2.3. Taprtautines sankcijas reglamentuojantys teisės aktai ES šalyse26
 • 2.3.1. Už Tarptautinių sankcijų nesilaikymą skiriamos baudos29
 • IŠVADOS32
 • LITERATŪRA34
 • LENTELĖS
 • 1 lentelė. Muitų apribojimai25
 • 2 lentelė. Sankcijų rūšys pagal bausmių skaičių ir jų dinamiką30
 • 3 lentelė. Bausmės ir jų dydžiai naujojo BK sankcijose už kai kuriuos sunkius nusikaltimus (2011)31
 • PRIEDAI
 • 1 priedas. Maisto produktų eksporto dalis, skirta Rusijai38
 • 2 piedas. Lietuvos Respublikos ir Rusijos prekyba 2005-2013 metais (mlrd. litų) Rusija39

Reziumė

Autorius
yvonna
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€9.72
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 28, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
39 psl.

Susiję darbai

Tarptautinės privatinės teisės samprata ir šaltiniai

Teisė Prezentacija tigerlillish
Tarptautinės privatinės teisės samprata. Tarptautinės privatinės teisės reguliavimo dalykas ir metodas. Tarptautinės privatinės teisės sistema, jos vieta teisės sistemoje. Tarptautinės privatinės teisės šaltinių...

Administracinės teisės samprata

Teisė Prezentacija 2012 m. slapuke7
Administracinė teisė (administratio (lot.) – valdyti, vadovauti) – viešosios teisės šaka; sistema teisės normų, reglamentuojančių viešojo administravimo subjektų statusą, kompetenciją, jų visuomeninius santykius...

Sandorio samprata ir rūšys

Teisė Referatas 2015 m. linuxas
Įvadas Civilinės teisės savaime iš civilinių įstatymų neatsiranda. Kad atsirastų civilinės teisės ir pareigos, reikia tam tikrų faktų, kurie vadinami juridiniais...

Teisės aktas: samprata ir rūšys

Teisė Kursinis darbas laisve
Visa žmonijos raidos istorija parodė, kad negali būti visuomenės be tam tikrų taisyklių, reguliuojančių jos narių tarpusavio santykius. Jau pirmykštėje bendruomeninėje santvarkoje buvo...