Transporto įmonės "X" veiklos analizė

39 psl. / 11394 žod.

Ištrauka

Įmonės ūkinės ir komercinės veiklos ekonominės analizės pagrindas - tai žinių apie ekonominės analizės organizavimą įmonėje, analizės būdus ir jų metodologinius pagrindus, analizės tikslus bei uždavinius pritaikymas, analizuojant įmonės veiklą ekonominiu požiūriu.

Įmonės veiklos analizės duomenys nulemia sprendimus, susijusius su įmonės konkurencine politika, naudojami nustatytiems tikslams įvertinti ir perspektyvinei programai sudaryti. Analizė visapusiškai nagrinėja įmonės veiklos klausimus, susijusius su pagrindiniu įmonės tikslu - maksimalaus pelno gavimu. Analizės duomenys valdytojų naudojami technologijos ir gamybos organizavimui tobulinti. Vadinasi, ne visi analizės rezultatai gali būti viešai skelbiami - kai kurie iš jų yra komercinė paslaptis.

Tačiau kiekvienai šiuolaikinei įmonei yra svarbu turėti išsamią finansinę analizę, kad galėtų planuoti ateities veiklą ir prognozuoti jos kitimą, todėl ši tema yra tokia aktuali.

Darbo objektas – transporto įmonės UAB „X“ veikla ir jos ataskaitos.

Darbo tikslas. Remiantis UAB „X“ metine finansine dokumentacija atlikti pateiktų ataskaitų horizontaliąją ir vertikaliąją analizę, apskaičiuoti veiklos pelningumo, finansinio statuso, finansinio valdymo ir išteklių valdymo rodiklius, apskaičiuoti įmonės bankroto tikimybę ir pagal gautus duomenis įvertinti įmonės veiklą.

Darbo uždaviniai:

 • išanalizuoti trijų metų balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitas horizontaliosios ir vertikaliosios analizių metodais;
 • įvertinti įmonės finansinį stabilumą, išteklių panaudojimo efektyvumą;
 • įvertinti įmonės veiklos efektyvumą, tirti pinigų srautus ir prognozuoti jų kitimo tendencijas;
 • apskaičiuoti įmonės finansinius rodiklius;
 • apskaičiuoti įmonės bankroto tikimybę;
 • pateikti analizių ir skaičiavimų išvadas, nusakančias įmonės veiklos būseną.

Darbo metodas. Analizė atliekama taikant horizontaliosios, vertikaliosios ir santykinės analizės būdus, taip pat apskaičiuojant finansinius rodiklius bei pateikiant gautus rezultatus, išvadas ir pasiūlymus.


Turinys

 • Įvadas4
 • 1. Analizės tikslų nustatymas6
 • 2. Analizės uždavinių nustatymas7
 • 3. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai8
 • 4. UAB „X“ balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė9
 • 5. Įmonės veiklos analizė, remiantis finansiniais koeficientais ir santykiniais rodikliais17
 • 5.1. Pelno ir pelningumo (rentabilumo) analizė18
 • 5.1.1. Pardavimų pelningumas19
 • 5.1.2. Turto pelningumo analizė22
 • 5.1.3. Kapitalo pelningumo analizė24
 • 5.2. Finansinio statuso rodiklių analizė26
 • 5.2.1. Trumpalaikio mokumo rodikliai ir jų analizė26
 • 5.2.2. Trumpalaikio turto sudėties analizė32
 • 5.2.3. Ilgalaikio mokumo analizė33
 • 5.3. Finansinio valdymo rodiklių analizė36
 • 5.4. Išteklių valdymo rodiklių analizė37
 • 6. Įmonės veiklos prognozavimas38
 • Išvados ir pasiūlymai40
 • Literatūros sąrašas41

Reziumė

Autorius
change
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Logistika
Kaina
€10.44
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 11, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
39 psl.

Susiję darbai

X įmonės krovinių transportavimo analizė

Logistika Referatas 2013 m. vaidute123
Temos aktualumas. Krovinių transportavimas yra neatsiejama šiuolaikinio verslo sistemos dalis. Kroviniai sudaro logistinės tiekimo grandinės materialaus srauto turinį, užpildo transport koridorius, užtikrina, kad...

Ekspedijavimo ĮMONĖS UAB "Velsona" veiklos analizė

Logistika Praktikos ataskaita 2013 m. rasa13
UAB "VELSONA" - UAB vykdo veiklą šiose srityse: ekspedijavimo paslaugos, krovinių gabenimo tarptautinės automobilių transporto paslaugos, krovinių pervežimas, gabenimas tarptautiniais maršrutais, į užsienį....