Nevyriausybinių organizacijų projektinės veiklos analizė

25 psl. / 6200 žod.

Ištrauka

Nevyriausybinė organizacija – tai visuomeninė įstaiga, juridinis asmuo, veikiantis nepelno tikslais. Nevyriausybinės organizacijos pagrindinis tikslas yra teikti tokias paslaugas ir atlikti tokias funkcijas, kurios būtų visuomenei naudingos, skatintų visuomenės pilietiškumą, dorovę, laisvę, atsakomybę ir tuo pačiu atliktų socialinės atskirties mažinimo vaidmenį. Nevyriausybinės organizacijos savo doroviniais tikslais ir uždaviniais bendradarbiauja su tikslinėmis grupėmis, valdžia, verslu, siekdamos visuomenės gerovės.

Temos aktualumas. Nevyriausybinės organizacijos jau per 50 metų pasaulinėje praktikoje užsiima įvairiomis funkcijomis, teikiančiomis visuomenei socialines paslaugas neatlygintinai, savanoriškai, nesiekiant pelno, veikiant per savivaldą, kaip juridiniam asmeniui. Šiuo metu nevyriausybinės organizacijos veikla tampa vis labiau aktualesnė Lietuvoje ir jos periferijose. Aktualūs tampa nevyriausybinėse organizacijose vykdomi ilgamečiai ir trumapalaikiai projektai, diegiantys visuomenei dorovinius, pilietiškumo principus. Pastaruoju metu besikuriančioms organizacijoms tampa itin svarbūs trečiojo sektoriaus veiklos reglamentavimo, organizavimo, lėšų pritraukimo ir kiti aspektai, todėl yra naudinga apžvelgti ir išsamiai išanalizuoti šiuos klausimus, kurie skatina imtis atsakomybės ir ryžto veikti visuomenės labui.

Temos problematika. Projektinė veikla – tai procesas, kurio metu yra įgyvendinamos idėjos, siekiant ilgalaikių ar trumpalaikių tikslų ir uždavinių. Kaip bebūtų, lanksčiai reaguoti ir sistemingai atlikti projektinę veiklą sugeba ne kiekviena organizacija, juolab, naujai besikurianti nevyriausybinė organizacija. rengiant projektinį planą, neretai prireikia partnerių, kvalifikuotų specialistų ir rėmėjų gausos, laiko ir lėšų, todėl tai sukuria kliūtis vienoms ar kitoms idėjoms tapti realia apčiuopiama visuomenei nauda. Ši problematika yra itin aktuali naujus projektus bekuriančioms nevyriausybinėms organizacijoms, kurios, neturėdamos projektinės veiklos patirties, elgiasi gana chaotiškai ir netinkamai planuoja veiklos įgyvendinimo etapus.

Tyrimo objektas. Nevyriausybinių organizacijų projektinė veikla.

Tyrimo tikslas. Išanalizuoti nevyriausybinių organizacijų projektinės veiklos teorinius ir praktinius aspektus.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti nevyriausybinių organizacijų sampratą ir veiklos aspektus;
 2. Išanalizuoti NGO projektinės veiklos aspektus;
 3. Ištirti VšĮ Kitas variantas projektinės veiklos ypatumus;
 4. Ištirti VšĮ Sopa projektinės veiklos ypatumus.

Darbo metodai. Mokslinės literatūros analizė, antrinių duomenų ir internetinių šaltinių literatūros analizė, nevyriausybinių organizacijų veiklos duomenų analizė

Informacijos šaltinių apžvalga. Analizuojant nevyriausybinių organizacijų projektinę veiklą, buvo pasinaudota daugybe informacinių šaltinių. Siekiant atlikti nuodugnią nevyriausybinių organizacijų VšĮ Kitas variantas ir VšĮ Sopa projektinės veiklos analizę, buvo pasinaudota organizacijų sukauptais duomenimis apie organizacijos veiklą. Formuluojant teorinę analizę, buvo remtasi V. Baršauskienės, E. Butkevičienės, E. Vaidelytės mokslo darbais, taip pat autoriais Ž. Gailius ir A.M. Juozaitis. Buvo išnagrinėta ir kita medžiaga, analizuojanti nevyriausybinių organizacijų projektinės veiklos ypatumus: A. Gotchev veikalas NGOs and Promotion of Democracy and Civil Society in East-Central Europe, taip pat L. M. Salomon, H. K. Anheier veikalas The Emerging Sector – An Overview ir kita mokslinė literatūra ir antriniai ir internetiniai šaltiniai.


Turinys

 • Turinys
 • ĮVADAS…………………………………………………………………………………………3.
 • 1. TEORINĖ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS ANALIZĖ…………….5
 • 1.1. Nevyriausybinių organizacijų samprata ir kilmė…………………………………………5
 • 1.2. Nevyriausybinių organizacijų veikla ir jos principai……………………………………6
 • 1.3. Projektų vadyba……………………………………………………………………………8
 • 2. EMPIRINĖ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTINĖS VEIKLOS ANALIZĖ………………………………………………………………………………………10
 • 2.1. VšĮ Kitas variantas ir VšĮ Sopa veiklos analizės…………………………………………10
 • 2.2. VšĮ Kitas variantas ir VšĮ Sopa organizacinė struktūra………………………………12
 • 2.3. Tikslinės grupės, partneriai ir rėmėjai……………………………………………………16
 • 2.4. SSGG analizė……………………………………………………………………………….19
 • IŠVADOS………………………………………………………………………………………24
 • BIBLIOGRAFIJOS SĄRAŠAS………………………………………………………………26.

Reziumė

Autorius
periferium
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Politologija
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 25, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Apskričių veiklos efektyvumo analizė

Politologija Referatas donatak
Lietuvos teritorija suskirstyta į 10 apskričių. Apskritis sudaro teritorijos, priklausančios 7 miestų, 2 kurortų, 43 rajonų ir 8 naujai sudarytoms savivaldybėms. Savivaldybių teritorijos,...

Prancūzijos etnopolitinė analizė

Politologija Rašinys skyluk
Prancūzija visada buvo viena iš didžiausių šalių esančių Europoje. Prancūzijos valstybės pavadinimas „France“ kilęs iš žodžio „Francia“, kuris susijęs su Frankų teritorija. Prancūzijos...

Filmo „Eksperimentas" analizė

Politologija Rašinys 2020 m. rainicorn
Labai įdomaus ir gero filmo „Eksperimentas" analizė. Aptariami politiniai aspektai. Analizė gavo aukščiausią įvertinimą.