Socialiniai mokslai / Politologija

Nevyriausybinių organizacijų projektinės veiklos analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Nevyriausybinė organizacija – tai visuomeninė įstaiga, juridinis asmuo, veikiantis nepelno tikslais. Nevyriausybinės organizacijos pagrindinis tikslas yra teikti tokias paslaugas ir atlikti tokias funkcijas, kurios būtų visuomenei naudingos, skatintų visuomenės pilietiškumą, dorovę, laisvę, atsakomybę ir tuo pačiu atliktų socialinės atskirties mažinimo vaidmenį. Nevyriausybinės organizacijos savo doroviniais tikslais ir uždaviniais bendradarbiauja su tikslinėmis grupėmis, valdžia, verslu, siekdamos visuomenės gerovės.

Temos aktualumas. Nevyriausybinės organizacijos jau per 50 metų pasaulinėje praktikoje užsiima įvairiomis funkcijomis, teikiančiomis visuomenei socialines paslaugas neatlygintinai, savanoriškai, nesiekiant pelno, veikiant per savivaldą, kaip juridiniam asmeniui. Šiuo metu nevyriausybinės organizacijos veikla tampa vis labiau aktualesnė Lietuvoje ir jos periferijose. Aktualūs tampa nevyriausybinėse organizacijose vykdomi ilgamečiai ir trumapalaikiai projektai, diegiantys visuomenei dorovinius, pilietiškumo principus. Pastaruoju metu besikuriančioms organizacijoms tampa itin svarbūs trečiojo sektoriaus veiklos reglamentavimo, organizavimo, lėšų pritraukimo ir kiti aspektai, todėl yra naudinga apžvelgti ir išsamiai išanalizuoti šiuos klausimus, kurie skatina imtis atsakomybės ir ryžto veikti visuomenės labui.

Temos problematika. Projektinė veikla – tai procesas, kurio metu yra įgyvendinamos idėjos, siekiant ilgalaikių ar trumpalaikių tikslų ir uždavinių. Kaip bebūtų, lanksčiai reaguoti ir sistemingai atlikti projektinę veiklą sugeba ne kiekviena organizacija, juolab, naujai besikurianti nevyriausybinė organizacija. rengiant projektinį planą, neretai prireikia partnerių, kvalifikuotų specialistų ir rėmėjų gausos, laiko ir lėšų, todėl tai sukuria kliūtis vienoms ar kitoms idėjoms tapti realia apčiuopiama visuomenei nauda. Ši problematika yra itin aktuali naujus projektus bekuriančioms nevyriausybinėms organizacijoms, kurios, neturėdamos projektinės veiklos patirties, elgiasi gana chaotiškai ir netinkamai planuoja veiklos įgyvendinimo etapus.

Tyrimo objektas. Nevyriausybinių organizacijų projektinė veikla.

Tyrimo tikslas. Išanalizuoti nevyriausybinių organizacijų projektinės veiklos teorinius ir praktinius aspektus.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti nevyriausybinių organizacijų sampratą ir veiklos aspektus;
 2. Išanalizuoti NGO projektinės veiklos aspektus;
 3. Ištirti VšĮ Kitas variantas projektinės veiklos ypatumus;
 4. Ištirti VšĮ Sopa projektinės veiklos ypatumus.

 

Darbo metodai. Mokslinės literatūros analizė, antrinių duomenų ir internetinių šaltinių literatūros analizė, nevyriausybinių organizacijų veiklos duomenų analizė

Informacijos šaltinių apžvalga. Analizuojant nevyriausybinių organizacijų projektinę veiklą, buvo pasinaudota daugybe informacinių šaltinių. Siekiant atlikti nuodugnią nevyriausybinių organizacijų VšĮ Kitas variantas ir VšĮ Sopa projektinės veiklos analizę, buvo pasinaudota organizacijų sukauptais duomenimis apie organizacijos veiklą. Formuluojant teorinę analizę, buvo remtasi V. Baršauskienės, E. Butkevičienės, E. Vaidelytės mokslo darbais, taip pat autoriais Ž. Gailius ir A.M. Juozaitis. Buvo išnagrinėta ir kita medžiaga, analizuojanti nevyriausybinių organizacijų projektinės veiklos ypatumus: A. Gotchev veikalas NGOs and Promotion of Democracy and Civil Society in East-Central Europe, taip pat L. M. Salomon, H. K. Anheier veikalas The Emerging Sector – An Overview ir kita mokslinė literatūra ir antriniai ir internetiniai šaltiniai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6200 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Turinys
 • ĮVADAS…………………………………………………………………………………………3.
 • 1. TEORINĖ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS ANALIZĖ…………….5
 • 1.1. Nevyriausybinių organizacijų samprata ir kilmė…………………………………………5
 • 1.2. Nevyriausybinių organizacijų veikla ir jos principai……………………………………6
 • 1.3. Projektų vadyba……………………………………………………………………………8
 • 2. EMPIRINĖ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTINĖS VEIKLOS ANALIZĖ………………………………………………………………………………………10
 • 2.1. VšĮ Kitas variantas ir VšĮ Sopa veiklos analizės…………………………………………10
 • 2.2. VšĮ Kitas variantas ir VšĮ Sopa organizacinė struktūra………………………………12
 • 2.3. Tikslinės grupės, partneriai ir rėmėjai……………………………………………………16
 • 2.4. SSGG analizė……………………………………………………………………………….19
 • IŠVADOS………………………………………………………………………………………24
 • BIBLIOGRAFIJOS SĄRAŠAS………………………………………………………………26.

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Nevyriausybinės organizacijos – Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ veiklos analizė ir jos tobulinimo galimybės
Referatas Nevyriausybinės organizacijos – Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ veiklos analizė ir jos tobulinimo galimybės

Teisė laisvai jungtis arba nesijungti į įvairias organizacijas yra viena iš svarbiausių žmogaus teisių, todėl [...]

Nevyriausybinių organizacijų situacijos Liietuvoje analizė
Diplominis darbas Nevyriausybinių organizacijų situacijos Liietuvoje analizė

Temos aktualumas ir problema. Vienas iš svarbiausių atviros visuomenės bruožų - nevyriausybinių organizacijų, kurios aktyviai [...]

Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės matavimo problemos
Diplominis darbas Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės matavimo problemos

Darbo aktualumas. Nevyriausybinės organizacijos šiuolaikinėje visuomenėje įgyja vis didesnę reikšmę. Viešojo administravimo sektoriui jos yra [...]

Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė
Diplominis darbas Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė

Nevyriausybinių organizacijų kūrimosi procesas pastaraisiais metais Lietuvoje žymiai paspartėjo. Padidėjo ir jų įtaka. Tą iš [...]

Švietimo organizacijų vadovų veikla skatinant daugiakalbystės kultūrą (projektinės veiklos aspektu)
Kursinis darbas Švietimo organizacijų vadovų veikla skatinant daugiakalbystės kultūrą (projektinės veiklos aspektu)

Tyrimo aktualumas. Per pastaruosius du dešimtmečius švietimo politika smarkiai pasikeitė. Įgyvendinant naujas reikšmingas švietimo naujoves [...]

Meninės projektinės veiklos organizavimas paaugliams lankantiems vaikų užimtumo centrą
Diplominis darbas Meninės projektinės veiklos organizavimas paaugliams lankantiems vaikų užimtumo centrą

Pirmoje darbo dalyje apžvelgiama meninė projektinė veikla teoriniu aspektu. Antrojoje dalyje išanalizuotas paauglių socialinis ugdymas [...]

UAB „Deko projektai“ veiklos analizė ir verslo planas
Verslo planas UAB „Deko projektai“ veiklos analizė ir verslo planas

Šiame kursiniame darbe bus atliekama statybos verslo įmonės veiklos analizė ir sukuriamas verslo planas naujai [...]

Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė
Tyrimas Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė

ĮVADAS Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 m. Kovo 11-osios aktu, vienu iš sunkiausiai sprendžiamu uždavinių tapo privatinės [...]

Nevyriausybinė organizacija „AIESEC“
Rašinys Nevyriausybinė organizacija „AIESEC“

Tarptautinė organizacija AIESEC yra 110 pasaulio šalių. Pasaulyje gyvuoja jau daugiau nei 60 metų, Lietuvoje [...]

Nevyriausybinės organizacijos
Referatas Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinių organizacijų apibūdinimas. Pavyzdžiai skirti 10 kl. pilietiškumo pamokoms. [...]

Nevyriausybinių jaunimo organizacijų dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką
Diplominis darbas Nevyriausybinių jaunimo organizacijų dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką

Temos aktualumas ir reikšmingumas. Lietuvoje jaunimo politika plėtojama jau daugiau nei 20 metų. Per šiuos [...]

Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems
Kursinis darbas Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems

Temos aktualumas: Šiuolaikinėje visuomenėje nevyriausybinės organizacijos tampa neatsiejama dalis, kurios vaidmuo labai platus, apimantis daugumą [...]

Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė
Diplominis darbas Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė

Kiekvienos šalies gyvavimas priklauso nuo jos valdžios. Nuo jos priklauso ir šalies gerovė, išsivystymo lygis [...]

Projektas „13-18 metų paauglių įtraukimas į meninę veiklą dienos centre“
Referatas Projektas „13-18 metų paauglių įtraukimas į meninę veiklą dienos centre“

Daugelis paauglių, priklausančių rizikos grupės šeimoms, savo laisvalaikį leidžia gatvėje, užsiimdami asocialia veikla (duomenys buvo [...]

Bendruomenės centro veiklos mini projektas
Referatas Bendruomenės centro veiklos mini projektas

Darbo tema „ Bendruomenės centro veiklos principai ir darbo metodai.“ Nepaisant didžiulės žmonių, jų gyvenimo [...]