Taikomieji mokslai / Veterinarija

Pesticidų ir veterinarinių vaistų liekanų kiekių dydžio mėsoje reglamentavimas, mėsos saugumo užtikrinimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Išduoti Lietuvos respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos registracijos liudijimai leidžia prekiauti ir vartoti Lietuvoje sukurtus, bei kitose valstybėse įsigytus veterinarinius vaistus – pesticidus, anatoksinus, serumus, antimikrobinius, antiparazitinius, antivirusinius preparatus, dezinfekantus, produktyvumo stimuliatorius vakcinas, bakteriofagus, diagnostikumus, bei kitus veterinarinius preparatus.

Dar praėjusio tūkstantmečio devintajame dešimtmetyje visuomenės susirūpinimo dėl pesticidų ir veterinarinių vaistų liekanų mėsoje galimo neigiamo poveikio žmonių sveikatai bei aplinkai dėka vyriausybės ėmėsi griežčiau reguliuoti pesticidų ir veterinarinių vaistų naudojimą vartojamai gyvulių mėsai. Todėl buvo uždrausta naudoti tuos pesticidus ir veterinarinius vaistus, kurie daro didžiausią poveikį visuomenės sveikatai bei aplinkai ir buvo siekiama sumažinti veterinarinių vaistų naudojimą mėsai, bei jų likučių mažinimui. Šiuos draudimus turėjo reglamentuoti Lietuvos maisto ir veterinarijos tarnybos įstatymai, kurie deklaruoja mėsos saugumo tinkamo mitybai užtikrinimą.

Labai svarbu žinoti pesticidų ir veterinarinių vaistų liekanų leidžiamų kiekių mėsoje dydį, kokie veiksniai ir jų optimizavimo būdai nulemia skirtingų veterinarinių vaistų ir pesticidų vartojimą, bei mokėti įvertinti tokios mėsos užterštumą ir tinkamumą mitybai, nes pesticidai pasižymi toksišku poveikiu kitiems organizmams ir kaupiasi (akumuliuoja) daugelio gyvųjų organizmų audiniuose, dėl to gali patekti į kitus organizmus per mitybines grandines.

Šiame kursiniame darbe aptarsime pesticidų ir veterinarinių vaistų liekanų kiekių dydžių mėsoje reglamentavimą ir šios mėsos saugumo užtikrinimą, kokie leidžiami kiekiai turėtų būti mėsoje ir ar atitinka Lietuvos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimus ir ES standartus.

Darbo tikslas

     Išsiaiškinti pesticidų ir veterinarinių vaistų liekanų kiekių dydžių mėsoje reglamentavimą ir mėsos saugumo užtkrinimo reikalavimus ir būdus.

Darbo uždaviniai

 1. Apibūdinti, pesticidų ir veterinarinių vaistų naudojimą;
 2. Aptarti pesticidų ir veterinarinių vaistų liekanų kiekių dydžių mėsoje reglamentavimą;
 3. Nustatyti, kokie yra keliami mėsos saugumo užtkrinimo reikalavimai ir būdai;
 4. Atlikti pesticidų ir veterinarinių vaistų liekanų kiekių dydžių mėsoje reglamentavimą ir mėsos saugumo užtkrinimo metodikos įvertinimą, bei pateikti išvadas.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
9300 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. Įvadas3
 • 2. Literatūros apžvalga4
 • 2.1. Pesticidų ir veterinarinių vaistų liekanų kiekių dydžių mėsoje reglamentavimas4
 • 2.1.1. Pesticidų naudojimo apibūdinimas4
 • 2.1.2. Veterinariniai vaistai8
 • 2.1.3. Veterinarinių vaistų kontrolė ir teisinis reglamentavimas9
 • 2.1.4. Pesticidų ir veterinarinių vaistų liekanų kiekių dydžiai mėsoje14
 • 2.2. Mėsos saugumo užtikrinimas18
 • 2.2.1. Pesticidų ir veterinarinių vaistų liekanų teisinė kontrolė18
 • 2.2.2. Gyvūnų pašarų kontrolė20
 • 2.2.3. Gyvūnų sveikatos ir gyvūnų gerovės kontrolė21
 • 2.2.4. Maisto ir mėsos saugumo kontrolė23
 • 2.2.5. Mėsos užterštumo pasekmės25
 • 3. Darbo atlikimo metodika27
 • 4. Tyrimo rezultatai27
 • 5. Išvados28
 • 6. Literatūros sąrašas30
 • 7. Santrauka32
 • 8. Priedai33