UAB "X" darbuotojų vežimo maršruto analizė ir tobulinimas

45 psl. / 7000 žod.

Ištrauka

Kiekvienos pelno siekiančios organizacijos vienas svarbiausių tikslų yra pelno siekimas. Dėl nuolat didėjančios konkurencijos, organizacijos yra priverstos ieškoti įvairiausių būdų, padedančių išlaikyti konkurencingumą. Racionalus išteklių panaudojimas yra bene labiausiai paplitęs būdas, leidžiantis padidinti organizacijos efektyvumą ir tuo pačiu jos konkurencines galimybes rinkoje. Tačiau vien racionalaus išteklių panaudojimo norimam organizacijos veiklos efektyvumui pasiekti neužtenka.

Efektyvumo problemos teoretikai pateikia daug įvairių priemonių, leidžiančių padidinti organizacijos efektyvumą, tačiau dauguma jų siūlomų priemonių reikalauja didelių finansinių investicijų. Šiuo metu verslo pasaulyje yra susiklosčiusi tokia situacija, kad dauguma organizacijų jaučia apyvartinių lėšų trūkumą. Esant apyvartinių lėšų trūkumui, organizacijos negali normaliai funkcionuoti. Siekdamos padidinti apyvartines lėšas, organizacijos stengiasi ieškoti įvairiausių būdų, leidžiančių taupyti organizacijos finansinius išteklius. Tačiau efektyvumas taip pat yra aktualus, tad kyla klausimas: kokiu būdu pasiekti norimą organizacijos efektyvumo lygį, papildomai neatliekant didelių investicijų

Transporto logistikos problematiką nagrinėja daugelis Lietuvos ir užsienio mokslinės literatūros autorių. Lietuvoje transporto logistikos sritimi domisi tokie autoriai, kaip R. Minalga (2007), A. Baublys (2002), I. Meidutė, (2012), A.V. Vasiliauskas (2005), A.J. Urbonas (2004), A. Garalis (2003), D. Bazaras, R. Palšaitis (2010),V. Paulauskas (2007) ir kt.

Užsienyje transporto logistikos sritį analizuoja H.R. Ballou (1987), C. Cook (2004), A. M. Gadžinskis (2004), M. Christopher (2007), N. S. Naglovskis (2002), A. Rushton, St. Walker (2007), D. Waters (2010), J. M. Deepen (2007) ir daugelis kitų autorių.

Įmonės pavadinimas baigiamajame darbe buvo pakeistas į UAB „X“ kadangi įmonė neleido viešinti savo vardo.

Tyrimo objektas - UAB "X" keleivių ir kroviniu įmonė

 Tyrimo tikslas - Išnagrinėti UAB "X" darbuotojų vėžimų maršrutus, išanalizuoti ir tobulinti

Darbo uždaviniai:

1. Išanalizavus Lietuvos ir užsienio autorių mokslinę literatūrą, apibendrinti transporto logistikos sampratą;

2. Nurodyti maršrutų planavimo svarbą įmonėje;

3. Įvertinti UAB „X“ maršrutų planavimo ir transportavimo procesų efektyvumą

4 Palyginti maršrutų pakeitimus ir jų efektyvumą įmonės naudai

Problemos tyrimo logika. Darbą sudaro dvi pagrindinės dalys .

Pirmoje dalyje pateikiama teorinių literatūros šaltinių analizė ir interpretavimas. Šioje dalyje nagrinėjama organizacijos veiklos efektyvumo samptara, veiklos efektyvumo veiksniai, bei veiklos efektyvumo didinimo priemonės.

Antroje dalyje pateikiami konkrečios krovinių pervežimo įmonės analizė. Šioje dalyje pristatoma analizuojama organizacija, atlikto tyrimo metodologija, įmonės veiklos - krovinių pervežimo - efektyvumo analizė. Analizė yra atliekama trimis etapais: analizuojama nuvažiuojamo  kilometražo įtaka įmonės rezultatams, nuvažiuojamo kilometražo apskaita bei krovinių pervežimo organizacijos sąnaudų analizė.

Tyrimo metodai. Organizacijos veiklos efektyvumo teoriniams aspektams atskleisti naudojamas mokslinės literatūros analizės metodas, ir praktikos metu vykdyti tyrimai ir stebėjimai naujodant įmonėje esančias transporto priemones ir jomis vykdomus keleivių ,bei krovinių pervežimus.


Turinys

 • BAIGIAMOJO DARBO ŽINIARAŠTIS5
 • BAIGIAMOJO DARBO ANOTACIJA5
 • FINAL WORK ANNOTATION6
 • ĮVADAS7
 • 1. ANALITINĖ DALIS9
 • 1. 1. Literatūros ir informacinių šaltinių apžvalga9
 • 1.2. Logistikos sistemos funkcinės veiklos sritys10
 • 1.3. Logistinė grandinė10
 • 1.4. Transporto logistikos samprata12
 • 1.5. Maršrutai ir jų planavimas14
 • 1.6. Švytuoklinė vežimo schema15
 • 1.7. Žiedinė vežimo schema15
 • 1.8 Zoninė – žiedinė vežimo schema15
 • 1.9. Transporto įmonių veiklos efektyvumą gerinantys kriterijai17
 • 1.10. Apibendrinant teorinę dalį galima teigti, kad:18
 • 2. UAB "X" ĮMONĖS PADĖTIES ANALIZAVIMAS19
 • 2. 1. Analizuojamos įmonės pristatymas19
 • 2.2. UAB "X" įmonės valdymo organizavimas19
 • 3. UAB "X" ĮMONĖS ANALIZUOJAMAS TURTAS20
 • 3.1. Transportas20
 • 3.2. Transporto esama būklė20
 • 3.3. Pastatai20
 • 3.4. IT Komunikacijos naudojamos įmonėje20
 • 4 ĮMONĖS VIZIJA MISIJA TIKSLAI21
 • 4.1. X Įmonės vizija21
 • 4.2 X Įmonės misija21
 • 4.3. X Įmonės tikslai21
 • 4.4. UAB "X" SSGG analizė22
 • 4.5. UAB "X" įmonės vidinės aplinkos veiksniai24
 • 4.6. UAB "X" įmonės išoriniai aplinkos veiksniai25
 • 4.7. UAB "X" įmonės tiesioginio poveikio išoriniai aplinkos veiksniai26
 • 5. TIRIAMOJI DALIS27
 • 5. 1. Tyrimo metodikos parinkimas27
 • 5.2 GAUTŲ REZULTATŲ ANALIZĖ30
 • 5.3 Bendras automobilių tyrimas33
 • 5.4 Darbuotojų apklausa34
 • 5.5 Gautų rezultatų analizė35
 • 6. TIRIAMOS DALIES APIBENDRINIMAS37
 • 7. IŠVADOS38
 • 8. REKOMENDACIJOS39
 • 9.NAUDOTOS LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS40
 • 10. PRIEDAI42

Reziumė

Autorius
arminas
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Logistika
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 27, 2019
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
45 psl.

Susiję darbai

UAB "X" logistikos procesų tobulinimo analizė

Logistika Diplominis darbas 2011 m. guoba
Logistika – viena iš sričių, kurioje darbas niekada nenutrūksta. Būtent logistika užtikrina reikiamų produktų pristatymą į reikiamą vietą, reikiamu laiku. Todėl šiandien logistikos...

UAB „X“ vežimo maršrutų analizė ir tobulinimas

Logistika Kursinis darbas 2016 m. arminas
Darbą sudaro dvi pagrindinės dalys. Pirmojoje dalyje apžvelgiama transporto logistika teoriniu aspektu: apibrėžiamos logistikos, jos sistemų ir transporto logistikos sampratos, pateikiama informacija apie...