Ekonomika ir verslas / Logistika

UAB "X" darbuotojų vežimo maršruto analizė ir tobulinimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Kiekvienos pelno siekiančios organizacijos vienas svarbiausių tikslų yra pelno siekimas. Dėl nuolat didėjančios konkurencijos, organizacijos yra priverstos ieškoti įvairiausių būdų, padedančių išlaikyti konkurencingumą. Racionalus išteklių panaudojimas yra bene labiausiai paplitęs būdas, leidžiantis padidinti organizacijos efektyvumą ir tuo pačiu jos konkurencines galimybes rinkoje. Tačiau vien racionalaus išteklių panaudojimo norimam organizacijos veiklos efektyvumui pasiekti neužtenka.

Efektyvumo problemos teoretikai pateikia daug įvairių priemonių, leidžiančių padidinti organizacijos efektyvumą, tačiau dauguma jų siūlomų priemonių reikalauja didelių finansinių investicijų. Šiuo metu verslo pasaulyje yra susiklosčiusi tokia situacija, kad dauguma organizacijų jaučia apyvartinių lėšų trūkumą. Esant apyvartinių lėšų trūkumui, organizacijos negali normaliai funkcionuoti. Siekdamos padidinti apyvartines lėšas, organizacijos stengiasi ieškoti įvairiausių būdų, leidžiančių taupyti organizacijos finansinius išteklius. Tačiau efektyvumas taip pat yra aktualus, tad kyla klausimas: kokiu būdu pasiekti norimą organizacijos efektyvumo lygį, papildomai neatliekant didelių investicijų

Transporto logistikos problematiką nagrinėja daugelis Lietuvos ir užsienio mokslinės literatūros autorių. Lietuvoje transporto logistikos sritimi domisi tokie autoriai, kaip R. Minalga (2007), A. Baublys (2002), I. Meidutė, (2012), A.V. Vasiliauskas (2005), A.J. Urbonas (2004), A. Garalis (2003), D. Bazaras, R. Palšaitis (2010),V. Paulauskas (2007) ir kt.

Užsienyje transporto logistikos sritį analizuoja H.R. Ballou (1987), C. Cook (2004), A. M. Gadžinskis (2004), M. Christopher (2007), N. S. Naglovskis (2002), A. Rushton, St. Walker (2007), D. Waters (2010), J. M. Deepen (2007) ir daugelis kitų autorių.

Įmonės pavadinimas baigiamajame darbe buvo pakeistas į UAB „X“ kadangi įmonė neleido viešinti savo vardo.

Tyrimo objektas - UAB "X" keleivių ir kroviniu įmonė

 Tyrimo tikslas - Išnagrinėti UAB "X" darbuotojų vėžimų maršrutus, išanalizuoti ir tobulinti

 

 

 

 

 

Darbo uždaviniai:

1. Išanalizavus Lietuvos ir užsienio autorių mokslinę literatūrą, apibendrinti transporto logistikos sampratą;

2. Nurodyti maršrutų planavimo svarbą įmonėje;

3. Įvertinti UAB „X“ maršrutų planavimo ir transportavimo procesų efektyvumą

4 Palyginti maršrutų pakeitimus ir jų efektyvumą įmonės naudai

 

Problemos tyrimo logika. Darbą sudaro dvi pagrindinės dalys .

Pirmoje dalyje pateikiama teorinių literatūros šaltinių analizė ir interpretavimas. Šioje dalyje nagrinėjama organizacijos veiklos efektyvumo samptara, veiklos efektyvumo veiksniai, bei veiklos efektyvumo didinimo priemonės.

Antroje dalyje pateikiami konkrečios krovinių pervežimo įmonės analizė. Šioje dalyje pristatoma analizuojama organizacija, atlikto tyrimo metodologija, įmonės veiklos - krovinių pervežimo - efektyvumo analizė. Analizė yra atliekama trimis etapais: analizuojama nuvažiuojamo  kilometražo įtaka įmonės rezultatams, nuvažiuojamo kilometražo apskaita bei krovinių pervežimo organizacijos sąnaudų analizė.

Tyrimo metodai. Organizacijos veiklos efektyvumo teoriniams aspektams atskleisti naudojamas mokslinės literatūros analizės metodas, ir praktikos metu vykdyti tyrimai ir stebėjimai naujodant įmonėje esančias transporto priemones ir jomis vykdomus keleivių ,bei krovinių pervežimus.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • BAIGIAMOJO DARBO ŽINIARAŠTIS5
 • BAIGIAMOJO DARBO ANOTACIJA5
 • FINAL WORK ANNOTATION6
 • ĮVADAS7
 • 1. ANALITINĖ DALIS9
 • 1. 1. Literatūros ir informacinių šaltinių apžvalga9
 • 1.2. Logistikos sistemos funkcinės veiklos sritys10
 • 1.3. Logistinė grandinė10
 • 1.4. Transporto logistikos samprata12
 • 1.5. Maršrutai ir jų planavimas14
 • 1.6. Švytuoklinė vežimo schema15
 • 1.7. Žiedinė vežimo schema15
 • 1.8 Zoninė – žiedinė vežimo schema15
 • 1.9. Transporto įmonių veiklos efektyvumą gerinantys kriterijai17
 • 1.10. Apibendrinant teorinę dalį galima teigti, kad:18
 • 2. UAB "X" ĮMONĖS PADĖTIES ANALIZAVIMAS19
 • 2. 1. Analizuojamos įmonės pristatymas19
 • 2.2. UAB "X" įmonės valdymo organizavimas19
 • 3. UAB "X" ĮMONĖS ANALIZUOJAMAS TURTAS20
 • 3.1. Transportas20
 • 3.2. Transporto esama būklė20
 • 3.3. Pastatai20
 • 3.4. IT Komunikacijos naudojamos įmonėje20
 • 4 ĮMONĖS VIZIJA MISIJA TIKSLAI21
 • 4.1. X Įmonės vizija21
 • 4.2 X Įmonės misija21
 • 4.3. X Įmonės tikslai21
 • 4.4. UAB "X" SSGG analizė22
 • 4.5. UAB "X" įmonės vidinės aplinkos veiksniai24
 • 4.6. UAB "X" įmonės išoriniai aplinkos veiksniai25
 • 4.7. UAB "X" įmonės tiesioginio poveikio išoriniai aplinkos veiksniai26
 • 5. TIRIAMOJI DALIS27
 • 5. 1. Tyrimo metodikos parinkimas27
 • 5.2 GAUTŲ REZULTATŲ ANALIZĖ30
 • 5.3 Bendras automobilių tyrimas33
 • 5.4 Darbuotojų apklausa34
 • 5.5 Gautų rezultatų analizė35
 • 6. TIRIAMOS DALIES APIBENDRINIMAS37
 • 7. IŠVADOS38
 • 8. REKOMENDACIJOS39
 • 9.NAUDOTOS LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS40
 • 10. PRIEDAI42

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
UAB „X“ vežimo maršrutų analizė ir tobulinimas
Kursinis darbas UAB „X“ vežimo maršrutų analizė ir tobulinimas

Kiekvienos pelno siekiančios organizacijos vienas svarbiausių tikslų yra pelno siekimas. Dėl nuolat didėjančios konkurencijos, organizacijos [...]

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, kaip veiksnys, tiesiogiai įtakojantis UAB „X“ veiklą
Diplominis darbas Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, kaip veiksnys, tiesiogiai įtakojantis UAB „X“ veiklą

Įmonės darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas yra priemonė panaudoti ir gerinti turimą darbuotojų profesinę kvalifikaciją [...]

Krovinių vežimo technologija. Maršrutas: Kaunas - Turinas
Kursinis darbas Krovinių vežimo technologija. Maršrutas: Kaunas - Turinas

Nėra jokių abejonių, jog transportas šiandien - neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Transporto pagalba galime patys [...]

Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys
Diplominis darbas Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys

Lietuvai sparčiai integruojantis į bendrą Europos transporto sistemą, pasaulyje patikrinti logistikos mokslo ir verslo sprendimai [...]

Darbuotojų motyvavimo sistemos tobulinimas
Diplominis darbas Darbuotojų motyvavimo sistemos tobulinimas

Dabartiniu metu Lietuvoje yra daug įvairių įmonių, kurios vykdo veiklą ir tikisi iš tos veiklos [...]

Maironio lietuvių literatūros muziejaus darbuotojo mokymas ir tobulinimas
Tyrimas Maironio lietuvių literatūros muziejaus darbuotojo mokymas ir tobulinimas

Maironio lietuvių literatūros muziejus yra respublikinė biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti [...]

„TREJOS GIRNOS“ ekologiškos duonos linijos marketingo komplekso analizė ir tobulinimas
Tyrimas „TREJOS GIRNOS“ ekologiškos duonos linijos marketingo komplekso analizė ir tobulinimas

„Trejos girnos“ ekologiška duonos produktų linija priklauso UAB „Plungės duonos kepiniai“ kepyklai, kuri savo veiklą [...]

Konfliktų valdymas ir tobulinimas tarp darbuotojų
Kursinis darbas Konfliktų valdymas ir tobulinimas tarp darbuotojų

Temos formuluotė. Konfliktų valdymas ir tobulinimas tarp darbuotojų Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje. Tyrimo problema. Kaip valdomi [...]

Krovinių pervežimo įmonės krovinių vežimo veiklos analizė
Kursinis darbas Krovinių pervežimo įmonės krovinių vežimo veiklos analizė

  „Traոsporto sistemą suԁaro trys pagriոԁiոės ԁalys: traոsporto priemoոės, traոsporto iոfrastruktūra ir valԁymas, vežimo objektai (keleiviai [...]

UAB ,,GIRTEKA“ ekspedicinės veiklos analizė ir tobulinimas
Diplominis darbas UAB ,,GIRTEKA“ ekspedicinės veiklos analizė ir tobulinimas

ProbƖema. Įstojus į Europos Sąjungą, ԁaugeƖis Lietuvos tarptautinio krovinių gabenimo pasƖaugas teikiančių įmonių susiԁūrė ne [...]

Krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais organizavimas ir ekonominis vertinimas
Kursinis darbas Krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais organizavimas ir ekonominis vertinimas

„Transporto sistemą sudaro trys pagrindinės dalys: transporto priemonės, transporto infrastruktūra ir valdymas, vežimo objektai (keleiviai [...]

Walmart analizė ir marketingo programos tobulinimas
Referatas Walmart analizė ir marketingo programos tobulinimas

1.1 Walmart pristatymas ir charakteristikos Bendrovę 1962 m. įkūrė Semas Voltonas. Jis savo darbą pradėjo  dar [...]

UAB „EASTING EXPRESS“ įmonės krovinio vežimas maršrutais Barselona - Vilnius ir Vilnius - Talinas analizė
Kursinis darbas UAB „EASTING EXPRESS“ įmonės krovinio vežimas maršrutais Barselona - Vilnius ir Vilnius - Talinas analizė

Temos aktualumas. Krovinių vežimas plačiai paplitęs procesas, apibrėžiantis dauguma pirkimo-pardavimo procesų, kurie atliekami nuo produkcijos [...]

Pavojingų krovinių vežimo įmonėje
Kursinis darbas Pavojingų krovinių vežimo įmonėje "X" techninė – ekonominė analizė

Dalis pramonės šakų negali apsieiti be pavojingų medžiagų, o daugelis pavojingų medžiagų yra naudojamos kitur [...]

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo teoriniai aspektai AB “Kauno dujotiekio statyba”
Diplominis darbas Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo teoriniai aspektai AB “Kauno dujotiekio statyba”

Apie žmogiškuosius išteklius bendrovėse šnekama ir galima išgirsti labai dažnai, tai jau nebe naujiena, tačiau [...]