Asbestas darbo aplinkoje, galimas poveikis sveikatai, prevencijos priemonės

17 psl. / 4569 žod.

Ištrauka

Visuomenės sveikata – gyventojų visapusė dvasinė, fizinė ir socialinė gerovė. Viena iš jos sudėtinių dalių yra aplinkos sveikata.

Aplinkos sveikata apima tuos žmogaus sveikatos aspektus (taip pat ir gyvenimo kokybę), kuriuos lemia fiziniai, cheminiai, biologiniai, psichosocialiniai aplinkos veiksniai. Aplinka suprantama kaip namų, darbo, mokyklos, gyvenamosios vietovės.

Darbo aplinką, darbo veiksnius, jų galimą poveikį sveikatai, profilaktines priemones, įgalinančias išvengti žalingo kenksmingų veiksnių poveikio, nagrinėja profesinė sveikata.

Taigi profesinę sveikatą galima laikyti aplinkos sveikatos dalimi. Toks šiuo metu yra vyraujantis požiūris pasaulyje. Tačiau egzistuoja ir kitas požiūris, kad darbo aplinkos veiksniai yra specifiniai, o profesinė sveikata yra lygiavertė aplinkos sveikatai [1].

Žmonių sveikata ir gerovė darbe visada buvo aktualūs visuomenei ir vyriausybei. Šiuo metu profesinės sveikatos problemoms išaiškinti pasitelkiami mokslininkai. Didėjantį dėmesį darbo aplinkai lemia trys priežastys:

 1. Sparti pramonės ir naujų technologijų raida sukuria nepageidaujamą ekonomikos vystymosi pasekmę – pavojų dirbančiųjų sveikatai.

 2. Tobulesnė matavimo technika ir aplinkos stebėsena dažniau išaiškina egzistuojantį pavojų, kuris anksčiau nebuvo pastebimas.

 3. Žiniansklaida, nagrinėjanti profesines sveikatos problemas, atkreipia visuomenės dėmesį į pavojingus darbo veiksnius.

Tai skatina visuomenės sveikatos ir darbo medicinos specialistus taikyti mokslinius tyrimus, nagrinėjant su darbu susijusių ligų priežastis.

Vienas svarbiausių veiksnių, turinčių įtakos darbuotojų sveikatai, yra darbo aplinkos kokybė ir darbo sąlygos. Paprastai darbo aplinkoje būna daug daugiau kenksmingų žmones veikiančių veiksnių negu gyvenamojoje aplinkoje.


Turinys

 • 1. Įvadas3
 • 2. Asbestas4
 • 2.1. Asbesto atsiradimo istorija4
 • 2.2. Asbesto savybės ir panaudojimas4
 • 3. Asbestas darbo aplinkoje6
 • 4. Poveikis sveikatai6
 • 4.1. Profesinės ligos7
 • 5. Prevencinės priemonės10
 • 5.1. Dulkėtumo mažinimo priemonės10
 • 5.2. Darbo su asbestu rizikos vertinimas11
 • 5.3. Rizikos prevencija. Bendrieji poveikio asbestu mažinimo principai12
 • 5.4. Bendrieji reikalavimai vykdant mažesnės rizikos darbus su asbestu13
 • 5.5. Asbesto šalinimo programa15
 • 5.6. Teisės aktai15
 • 6. Literatūros sąrašas17

Reziumė

Autorius
lazycat5
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Medicina
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 13, 2020
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Rūkymo poveikis burnos sveikatai

Medicina Prezentacija ggrreettaaa
Daugelio šalių mokslininkų atlikti tyrimai įrodė nenuginčijamą rūkymo žalą žmogaus sveikatai. Rūkymo žala įrodyta ir burnos audinių sveikatai . Rūkymas blogina burnos higienos...