Socialiniai mokslai / Socialinis darbas

Su šeimomis patiriančių sunkumų dirbančių socialinių darbuotojų profesinės patirtys pirmaisiais metais po studijų

0 atsiliepimų
Autorius:

Profesionalus socialinis darbas turi būti nukreiptas į problemų sprendimą ir pokyčių

siekimą ,kad šeimų patiriančių sunkumų skaičius mažėtų. Socialinis darbuotojas turi būti tarpininkas tarp žmogaus ir jo aplinkos, siekti tobulinti kiekvieno žmogaus gebėjimus, praturtinti jų gyvenimą ir padėti išvengti disfunkcijų. (Socialinis darbas: profesinės veiklos įvadas, psl. 63-64).Socialinis darbas reikalauja didelio žinių bagažo, vertybių supratimo, profesionalaus

pritaikymo įvairiose situacijose. „Socialinis darbas - tai skirtingų mokslų sričių – psichologijos,

sociologijos, pedagogikos, ekonomikos, teisės, antropologijos, biologijos – žinios. Todėl

socialiniam darbuotojui, dirbančiam visuomenėje, turinčioje sudėtingų socialinių problemų i

daugybe žmogiškųjų poreikių, svarbu įgyti žinių ir gebėjimų, leidžiančių suprasti žmones įvairiose situacijose” (V. Ivanauskienė, N. Liobikienė, 2003).

O. Hagan teigia, kad socialinis darbuotojas, kuris savo darbe bandydamas bendrauti ir

įsipareigoti kuriam nors klientui, turinčiam konkrečią problemą, privalo remtis teorine literatūra ir tyrimais, ieškoti naujų papildomų žinių apie klientą ir apie problemą (ŽINIOS); jis turi būti

nuovokus ir jautrus atsiradus sunkumams (VERTYBĖS); be to turi pademonstruoti įžvalgumą ir

pagrįstumą veikdamas (ĮGŪDŽIAI). Tik praktinė veikla, kuri grindžiama vertybėmis, kuri, tinkamai atliekama ir paremta žiniomis, kritinė analizė ir refleksija, yra laikoma kompetentinga. (Kieran O‘Hagan, 1997).

Pirmą kartą „perdegimo“ terminą pavartojo (Freudenberger 1974) metais.  XXI a. niekam ne paslaptis, jog vis greitėjantis gyvenimo tempas vis dažniau pradeda diktuoti ir šiuolaikinio žmogaus įvaizdį. Vardan prestižo, pripažinimo, noro būti geriausiu ir išsaugoti turimą darbo vietą yra aukojamas poilsio laikas, dirbami viršvalandžiai ir t.t. Šiandieninėje visuomenėje daugelis tyrėjų pabrėžia, jog perdegimo sindromas, jo neigiama įtaka dirbantiesiems, tampa vis aktualesne problema (Maslach ir kt., 2003; Hawksley, 2007; Goddard,2004; Langelaan ir kt., 2006; Kim ir kt., 2007). Didžiausią riziką perdegti turi trijų profesijų atstovai: medicinos, socialiniai darbuotojai bei pedagogai, o lyginant šias profesijas tarpusavyje -perdegimo sindromas akivaizdžiausiai pastebimas socialinių darbuotojų tarpe (Evers ir kt., 2002).Socialiniai darbuotojai yra tokia specialistų grupė, kurios profesinis nuovargis yra tapęs viena aktualiausių profesinės raidos problemų bei nuolat reikalauja aktyvių ir tikslingų problemos įveikimo būdų, kadangi vyksta nuolatinis kontaktas su klientais, jų problemomis ir rūpesčiais (Leliūgienė ir kt., 2003). Dirgėlienė, Večkienė (2009) savo straipsnyje teigia, jog: „Socialinio darbuotojo veikla yra sudėtinga, kompleksinė, o rezultatas

 

 

sunkiai prognozuojamas. <...> Iškyla būtinybė nuolat taikytis prie besikeičiančių aplinkos sąlygų. <...> Sudėtingose daugiamatėse situacijose iškyla streso rizika, kurio neįveikus pasireiškia „perdegimo sindromo“ grėsmė (Dirgėlienė ,Venckienė 2009,p 144).

Aktualumas. Daugelyje ES šalių, kaip ir Lietuvoje, socialinio darbo profesija priskiriama rizikingiausioms. Profesinės rizikos veiksniai dirbant socialinį darbą yra patys įvairiausi. Pats socialinis darbas bei aplinka, sąlygos ir situacijos, kurioms esant socialinis darbuotojas atlieka šias pareigas. Socialiniai darbuotojai dirba nuolat besikeičiančioje socialinėje, politinėje ir ekonominėje visuomenėje, kontaktuoja su skirtingos socialinės padėties, elgesio, įvairių socialinių problemų turinčiais žmonėmis, todėl savo profesinėje veikloje susiduria su agresija ,smurtu ir kitai profesinei rizikai.” (Socialinis darbas 2008 m. Nr. 7(3), psl. 84).  Iš žiniasklaidos pasirodančios informacijos ne retai matome , jog socialiniai darbuotojai patiria agresijos ,grasinimų ir kitų veiksnių iš kliento. Dažnai socialiniams darbuotojams tenka vykti pas girtaujančius klientus ir tokiu atveju negali numatyti, kaip gali elgtis vienas ir kitas klientas. Nebe priežasties socialinio darbuotojo specialybė yra įtraukta į pavojingų darbų sąrašą.

Tyrimo objektas: Socialinio darbuotojo profesinės patirtys pirmaisiais metais po studijų.

Tyrimo tikslas: atskleisti socialinių darbuotojų dirbančių su   šeimomis patiriančiomis sunkumų profesinės patirtis pirmaisiais metais po studijų.

Tyrimo problema. Kokią reikšmę patiriamai profesinei rizikai turi studijų metais įgytos žinos, vertybės, įgūdžiai?

Tyrimo uždaviniai:

 1. Apžvelgti socialinio darbuotojo funkcijas ir vaidmenį.
 2. Apklausos metu atskleisti su kokiais sunkumai susiduria socialiniai darbuotojai, ar užtenka studijų metu įgytų žinių.

Tyrimo metodai:

Mokslo informacijos šaltinių apžvalga, kokybinis tyrimas-pusiau struktūruotas interviu.

Tyrimo imtis: visi respondentai buvo pasirinkti tikslingai ,socialiniai darbuotojai dirbantys su  šeimomis patiriančiomis sunkumų ;socialiniai darbuotojai dirbantys pirmus metus po studijų.

Apklausta buvo 3 respondentai, atitinkantys minėtus kriterijus, kurie dirba X ,N, C socialinių paslaugų centruose.

Darbo tipas:
Apimtis:
8864 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1.SOCIALINIS DARBAS LIETUVOJE7
 • 1.1Socialinio darbuotojo indėlis kuriant žmogaus gerovę8
 • 1.2Socialinio darbuotojo ir kliento santykiai12
 • 2.2Socialinio darbuotojo dirbančio su šeimomis patiriančiomis sunkumų profesinės rizikos veiksniai18
 • 2. TYRIMINĖ DALIS20
 • 2.1 Tyrimo metodika ir organizavimas20
 • 2.2 Tyrimo rezultatai ir jų analizė21
 • IŠVADOS28
 • PRIEDAI31

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socialinių darbuotojų dirbančių su smurtu artimoje aplinkoje profesinės kompetencijos kėlimas
Referatas Socialinių darbuotojų dirbančių su smurtu artimoje aplinkoje profesinės kompetencijos kėlimas

¨ Tikslas – Tobulinti socialinių darbuotojų kompetencijas dirbant su smurtu artimoje aplinkoje aukomis. ¨ Uždaviniai - [...]

Socialinė parama šeimoms auginančioms vaikus ir socialinio darbuotojo vaidmuo
Rašinys Socialinė parama šeimoms auginančioms vaikus ir socialinio darbuotojo vaidmuo

             Vienas pagrindinių socialinės paramos šeimoms ir socialinio darbuotojo tikslų [...]

Socialinių darbuotojų, dirbančių su vyresnio amžiaus žmonėmis, kvalifikacijos tobulinimo galimybės
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų, dirbančių su vyresnio amžiaus žmonėmis, kvalifikacijos tobulinimo galimybės

1990 metais atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, vienu svarbiausiu valstybės uždaviniu tapo socialinės apsaugos sistemos sukūrimas. Tačiau [...]

Socialinio darbuotojo veikla padedant socialinės rizikos šeimoms
Referatas Socialinio darbuotojo veikla padedant socialinės rizikos šeimoms

   Šeima – unikali socialinė institucija, suvokiama kaip pirminė savo narių paramos ir globos teikimo [...]

Vaikų dienos centre dirbančių socialinių darbuotojų pagalba socialinės rizikos šeimai
Tyrimas Vaikų dienos centre dirbančių socialinių darbuotojų pagalba socialinės rizikos šeimai

Socialinės rizikos asmenų problema yra opi bet kuriai visuomenei. Šie asmenys ne tik negali patys [...]

Socialinių darbuotojų, koordinuojančių savanorių veiklą, patirtys
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų, koordinuojančių savanorių veiklą, patirtys

Mūsų šalyje daug socialinių problemų, su kuriomis susiduria kiekvienas. Savanorystė – viena iš veiklų, kurios [...]

Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre

Šeima, socialinių įgūdžių ugdymo kontekste, pagrindinis socializacijos veiksnys, kurio dėka vaikas įgyja esminių socialinių žinių [...]

Socialinio darbuotojo veikla su socialinės rizikos šeimomis
Kursinis darbas Socialinio darbuotojo veikla su socialinės rizikos šeimomis

Šeima yra pati svarbiausia kiekvieno mūsų gyvenime - mums, mūsų vaikams, mūsų tėvams ir seneliams.

Pagalba priklausomoms nuo alkoholio šeimoms seniūnijų socialinių darbuotojų perspektyva
Diplominis darbas Pagalba priklausomoms nuo alkoholio šeimoms seniūnijų socialinių darbuotojų perspektyva

Viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko šeimos įtraukiamos į socialinės rizikos šeimų sąrašus yra alkoholizmas.

Socialinių darbuotojų veikla, dirbant su psichinę negalią turinčiais asmenimis priklausomais nuo alkoholio
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų veikla, dirbant su psichinę negalią turinčiais asmenimis priklausomais nuo alkoholio

Pagal L.Lukoševičienę ( 1996) socialinis darbas apibrėžiamas taip [...]

Slaugytojų, dirbančių psichiatrijos skyriuje, patiriamo lėtinio nuovargio ryšys su asmenybės bruožais
Prezentacija Slaugytojų, dirbančių psichiatrijos skyriuje, patiriamo lėtinio nuovargio ryšys su asmenybės bruožais

Mūsų užimtumo ir streso kupino gyvenimo būdo pasekmė yra nuovargis, kurį jaučiame kiekvienas. Paprastas nuovargis [...]

Slaugytojų, dirbančių psichiatrijos skyriuje, patiriamo lėtinio nuovargio ryšys su asmenybės bruožais
Referatas Slaugytojų, dirbančių psichiatrijos skyriuje, patiriamo lėtinio nuovargio ryšys su asmenybės bruožais

Mūsų užimtumo ir streso kupino gyvenimo būdo pasekmė yra nuovargis, kurį jaučiame kiekvienas. Nuovargis yra [...]

UAB „X“ darbuotojų patiriamo streso valdymas
Diplominis darbas UAB „X“ darbuotojų patiriamo streso valdymas

Temos aktualumas. Šiandieniniame darbo pasaulyje veiksniai, galintys sukelti stresą, įgyja vis didesnę reikšmę. Stresas darbuotojams, kurie [...]