Austrijos lietuvių rekreacinės veiklos ypatumai

63 psl. / 10000 žod.

Ištrauka

Jau ilgą laiką Pasaulyje vyrauja daugeliui žinomas reiškinys kaip emigracija, arba kitaip – žmonių išvykimas gyventi iš tėvynės į kitas šalis. To priežasčių yra platus spektras, nuo finansiškai stabilesnio gyvenimo paieškų iki palankesnių sąlygų savirealizacijai karjeros, kūrybos bei kitose srityse, taipogi, šiuo atveju, atmetant dabartinius karo pabėgėlius. 

Tačiau, neskirstant emigrantų pagal jų išvykimo priežastis, kiekvienam iš jų yra itin svarbios rekreacinės veiklos galimybės svečioje šalyje bei pačių emigrantų poreikių tenkinimas. Remiantis Maslovo poreikių piramide, žmonių poreikių struktūra yra skirstoma į penkias dalis: fiziologiniai, saugumo, bendravimo, pripažinimo ir saviraiškos poreikiai. Deja, ne visada šalies rekreacinės bei kitos veiklos pasiūla atitinka minėtus emigrantų poreikius. Kiekvienas žmogus, kaip individas, turi skirtingų poreikių bei prioritetų, kuriuos jam yra itin svarbu patenkinti, norint jaustis pilnavertiškai. Tai būtina ne tik vietiniams šalies gyventojams, bet ir emigrantams. Laisvalaikis yra tarsi emigrantų akultūracijos skatinimo būdas. Dalyvaudami laisvalaikio veikloje, emigrantai įgyja galimybę bendrauti su kitomis etninėmis grupėmis, plėtoti draugystę bei pagerinti kultūrinį ir etninį supratingumą, lengvinantį akultūracijos procesą. (Kim J., Heo J., Lee C., 2015)

Svečioje šalyje daugiausiai emigrantų rekreacinės veiklos organizavimu, pasiūla bei informavimu rūpinasi pelno nesiekiančios organizacijos, tokios kaip Austrijos Lietuvių Bendruomenė, Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė, Airijos Lietuvių Bendruomenė ir pan.

Šiame darbe bus analizuojami būtent Austrijos lietuvių emigrantų rekreacinės veiklos ypatumai, jų poreikiai ir tų poreikių patenkinimo lygis, iškylančios problemos, veiklos galimybės, bei Austrijos Lietuvių Bendruomenės rekreacinės pasiūlos atitikimo lygis emigrantų poreikių atžvilgiu.

Aktualumas – emigrantams rekreacinė veikla yra itin svarbi, kad jie būtų užimti, galėtų atitrūkti nuo darbo bei jaustis laimingi svečioje šalyje;

Problema – organizacijų siūloma veikla neatitinka emigrantų poreikių;

Darbo tikslas – išanalizuoti Austrijos lietuvių rekreacinės veiklos ypatumus, poreikius, bei rekreacinės veiklos galimybes šioje šalyje.

Darbo objektas – Austrijos lietuvių rekreacinė veikla;

Darbo uždaviniai:

 • Išsiaiškinti rekreacinės veiklos sampratą;
 • Išanalizuoti Europos emigrantų rekreacinės veiklos ypatumus;
 • Išanalizuoti Austrijos lietuvių rekreacinės veiklos galimybes;
 • Išanalizuoti Austrijos lietuvių nuomonę apie rekreacinę veiklą;

Tiriamasis klausimas – Ar galima būtų emigrantams pasiūlyti ir įgyvendinti daugiau rekreacinės veiklos, jei ALB nariai skirtų didesnes pinigų sumas šios organizacijos paramai?

Darbo metodai:

 • Mokslinių straipsnių analizė,
 • Internetinių šaltinių analizė,
 • Statistinių duomenų analizė,
 • Anketinė apklausa.

Literatūros apžvalga:

Užsienio mokslinių darbų, apie emigrantų rekreacinę veiklą yra parašyta išties nemažai. Lietuvių mokslinių darbų šia tema yra ženkliai mažiau, tad, rašant šį darbą, daugiausiai remtasi užsienio literatūra.

Norint išsiaiškinti rekreacinės veiklos sampratą buvo remtasi Cosgrove I., Jackson R. (2016), kurie savo knygoje puikiai aprašė laisvalaikio ideologiją ir aiškino rekreacijos sampratą. Taipogi Jautrės R. Šimkūnienės (2005) darbas, kuriame ji laisvalaikio paaiškinimą ir funkcijas. Remtasi ir Coen L. bei Canavan J. (2012) sudaryta „Globe“ programa, skirta Airijos emigrantams tėvams, siekiant plėsti galimybių spektrą augantiems jų vaikams. Rekreacinėje dalyje pateikiama informacija apie šalyje esančias bibliotekas, kultūrinę veiklą, sporto bei laisvalaikio galimybes, jaunimo klubus ir organizacijas, bei patarimus, kaip leisti laiką su šeima. Na, o aptariant vietinių vokiečių bei imigrantų požiūrių į laisvalaikio veiklą sulyginimą naudotasi Fertig M. (2004) atlikta imigrantų socialinės integracijos analize.

Sąvokos:

Austrijos lietuviai – Lietuvos emigrantai, gyvenantys Austrijoje. (Žiugždienė, 2012)

Rekreacija  – žmogaus fizinių, psichinių ir dvasinių jėgų, sveikatos atgavimas, atgaiva; ypatinga laisvalaikio forma ar veikla įskaitant keliavimą ir turizmą. (Turizmo terminų žodynas, 2009)

ALB – Austrijos Lietuvių Bendruomenė.

Lauko rekreacija – fizinių, psichinių ir dvasinių jėgų atgavimas lauko sąlygomis (stovyklavimas, vaikščiojimas, lauko žaidimai ir kita). (Turizmo terminų žodynas, 2009)

Pramoginė rekreacija – jėgų atgavimas dalyvaujant pramoginėje veikloje (vakarėlių, renginių, poilsio ir kitokių pramogų lankymas). (Turizmo terminų žodynas, 2009)

Spiečiai (klasteriai) - tai geografinė tarpusavyje susietų įmonių, specializuotų tiekėjų, paslaugų teikėjų, susietų pramonės šakų įmonių ir tam tikros krypties asocijuotų institucijų (prekybinių/gamybinių asociacijų, universitetų, mokymo įstaigų), kurios konkuruoja, bet taip pat ir bendradarbiauja, koncentracija. (Porter, 1998)


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. EMIGRANTŲ REKREACINĖS VEIKLOS DĖSNINGUMAI6
 • 1.1. Rekreacinės veiklos samprata6
 • 1.2. Europos emigrantų rekreacinės veiklos atvejų analizė9
 • 1.2.1. Emigrantų rekreacinė veikla Airijoje10
 • 1.2.2. Emigrantų rekreacinė veikla Anglijoje11
 • 1.2.3. Emigrantų rekreacinė veikla Vokietijoje12
 • 2. AUSTRIJOS LIETUVIŲ REKREACINĖS VEIKLOS TYRIMAS14
 • 2.1. Austrijos lietuvių rekreacinės veiklos analizė14
 • 2.2. Austrijos lietuvių nuomonės apie rekreacinę veiklą analizė20
 • IŠVADOS35
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
spurgyte
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€9.72
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 29, 2020
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
63 psl.

Susiję darbai

Turizmas ir rekreacija Neringos kurorte

Turizmas Referatas 2013 m. tigerlillish
Neringa – prestižinis tarptautinis pajūrio kurortas, esantis Kuršių nerijos nacionaliniame parke. Čia plėtojamas kurortinis pažintinis bei sveikatingumo turizmas, racionaliai naudojami gamtiniai ir kultūros...

Rekreacinė veikla - žūklė

Turizmas Referatas 2009 m. saulutexxx
Žvejybinio turizmo (tai labai svarbi rekreacinės žuvininkystės dalis) užuomazgų galima aptikti jau XIX amžiuje. Nenuostabu, kad pirmieji šios veiklos daigai aptinkami Didžiojoje Britanijoje....

Rekreacijos ir turizmo aplinka

Turizmas Referatas 2010 m. gintarėt
Rekreacinė aplinka gali būti analizuojama dviem aspektais : Plačiąja prasme – rekreacinė aplinka apibūdinama, kaip visuomeninių santykių ir veiklos sfera, kurioje žmogus...